Internship offers in many countries

Polish-English translation for "stwardnienie rozsiane"

 

"stwardnienie rozsiane" English translation

Results: 1-3 of 3

stwardnienie rozsiane {noun}

stwardnienie rozsiane (SM) {n} [med.] (also: SM)

MS (multiple sclerosis) {noun} [med.] [abbr.]

Oto pacjent chory na M.S.(stwardnienie rozsiane).

Here is an M.S. patient.

Stwardnienie rozsiane (mutiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.

Multiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.

Stwardnienie rozsiane (multiple sclerosis – MS) jest przewlekłą chorobą, która dotyczy ośrodkowego układu nerwowego (OUN), wpływającą w szczególności na funkcjonowanie mózgu i rdzenia kręgowego.

Mutiple sclerosis (MS) is a long-term condition that affects the central nervous system (CNS), particularly the functioning of the brain and spinal cord.

stwardnienie rozsiane (SM) {n} [med.] (also: SM)

multiple sclerosis (MS) {noun} [med.]

Depresja może wystąpić u 1 na 10 pacjentów leczonych na stwardnienie rozsiane.

Depression may occur in 1 patient out of 10 treated for multiple sclerosis.

Stwardnienie rozsiane jest związane z uszkodzeniem nerwów (mózgu lub rdzenia kręgowego).

Multiple sclerosis is linked to nerve (brain or spinal cord) damage.

Wykluczono pacjentów z innymi chorobami niż stwardnienie rozsiane, które mogłyby lepiej tłumaczyć objawy przedmiotowe i podmiotowe.

Any disease other than multiple sclerosis that could better explain signs and symptoms of the patient had to be excluded.

W grupie pacjentów z pojedynczym epizodem klinicznym sugerującym stwardnienie rozsiane skuteczność została wykazana w okresie 3 lat.

In patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis, efficacy has been demonstrated over a period of three years.

W grupie pacjentów z pojedynczym epizodem klinicznym, sugerującym stwardnienie rozsiane, skuteczność została wykazana w okresie 3 lat.

In patients with a single clinical event suggestive of multiple sclerosis, efficacy has been demonstrated over a period of three years.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "stwardnienie rozsiane" in English

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Even more translations in the English-Indonesian dictionary by bab.la.