Internship offers in many countries

Polish-English translation for "szczęka"

Did you mean: szczekać?
 

"szczęka" English translation

Results: 1-18 of 18

szczęka {noun}

szczęka {f} (also: paszcza)

jaw {noun}

Oczy, szczęka, zęby... Wszystko zgadza się całkowicie.

The eyes, the jaw, the teeth: everything is in perfect alignment with what the real guy has.

itd." Szczęka mi opadła, a kiedy doszedłem do siebie, powiedziałem "Chce takie, które kiedyś były jedynym rodzajem"

My jaw dropped, and after I recovered, I said, "I want the kind that used to be the only kind."

(Śmiech) (Temat ze "Szczęk") I większość z Was skojarzyła to z czymś.

(Laughter) (First two notes of "Jaws" theme) And most of you associate that with something!

I kruszyłem szczęki złośnika, a z zębów jego wydzierałem łup.

And I brake the jaws of the unrighteous, And plucked the prey out of his teeth.

Ale szczęki wam opadły, zanim to zrozumieliście.

Though I enjoyed watching your jaws drop, drop, drop, until you got it.

szczęka {f} (also: żuchwa, obwisły policzek)

jowl {noun}
mandible (bird) {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "szczęka":

 

Similar translations

Similar translations for "szczęka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "szczęka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Chcę tylko powiedzieć temu szczeniakowi, że szczeka pod niewłaściwym drzewem.

I just wanna tell this douche bag he's barking up the wrong tree.

Ale wtedy dostaną sztuczne szczęki i wszystko będzie dobrze.

So that was the low-fear group. ~~~ The high-fear group, they laid it on really thick.

Brwi się podnoszą, oczy tracą skupienie, a szczęka opada.

The eyebrows are doing this, the eyes are defocused, and the mouth is hanging open.

Zawsze szczeka, gdy go wołam.

He always answers when I call.

A Nick Starr, kierownik Teatru Narodowego, zobaczył ten właśnie moment -- stał tuż obok mnie -- i opadła mu szczęka.

And Nick Starr, the director of the National Theatre, saw that particular moment, he was standing next to me -- he nearly wet himself.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Search for more words in the English-Dutch dictionary.