Internship offers in many countries

Polish-English translation for "trzustka"

 

"trzustka" English translation

Results: 1-21 of 157

trzustka {noun}

trzustka {f} [anat.]

pancreas {noun} [anat.]

Twoja trzustka produkuje insulinę by obniżyć go z powrotem, co jest dobre.

Your pancreas makes insulin to bring it back down, which is good.

Cukrzyca występuje, jeżeli trzustka wytwarza za małą ilości insuliny do kontrolowania poziomu glukozy we krwi.

You get diabetes if your pancreas does not make enough insulin to control the level of glucose in your blood.

Z chorą trzustką - pobieramy z trzustki.

If you present with a diseased pancreas we'd like to take cells from that organ.

Jeśli trzustka nie produkuje wystarczającej ilości insuliny, by kontrolować poziom glukozy we krwi, człowiek choruje na cukrzycę.

You get diabetes if your pancreas does not make enough insulin to control the level of glucose in your blood.

Cukrzyca typu 2 jest chorob, w której trzustka nie wytwarza wystarczaj cej ilo ci insuliny do wyrównania st enia glukozy we krwi.

Type 2 diabetes is a disease in which the pancreas does not make enough insulin to control the level of glucose in the blood.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "trzustka" in English

 

Context sentences

Context sentences for "trzustka" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Po wprowadzeniu leku do obrotu zgłaszano wystąpienie zapalenia trzustki u dzieci.

There have been post-marketing reports of pancreatitis in paediatric patients.

Zaobserwowano je u pacjentów bez znanych czynników ryzyka zapalenia trzustki.

Cases have been reported in patients without known risk factors for pancreatitis.

Rak trzustki (preparat Tarceva podawany równocześnie z gemcytabiną w badaniu PA. 3):

Pancreatic cancer (Tarceva administered concurrently with gemcitabine in study PA.3):

U pacjentów, którzy przebyli zapalenie trzustki należy zachować ostrożność.

Caution is recommended in patients with previous history of pancreatitis.

Ponadto GLP- 1 zmniejsza wydzielanie glukagonu przez komórki alfa trzustki.

In addition, GLP-1 lowers glucagon secretion from pancreatic alpha cells.

Zgłaszano rzadkie, czasem kończące się zgonem, przypadki zapalenia trzustki oraz kwasicy

Rare cases of pancreatitis and lactic acidosis, sometimes fatal, have been reported.

ustach lub w gardle, zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki

dry mouth or throat, glossitis, candidiasis of oesophagus, pancreatitis

Repaglinid oddziałuje krótkotrwale na swoiste miejsce wiązania w komórkach beta trzustki.

Repaglinide acts through a distinct binding site with a short action on the β -cells.

W tej populacji pacjentów nie zgłaszano przypadków wystąpienia jawnego zapalenia trzustki.

No overt cases of pancreatitis have been reported in this patient population.

Komórki wątroby, nerwowe, czy komórki trzustki -- ich hodowla jest niemożliwa nawet dzisiaj.

Liver cells, nerve cells, pancreatic cells -- we still can't grow them even today.

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe Często: nudności, wymioty, biegunka Rzadko: zapalenie trzustki

Gastrointestinal disorders Common: nausea, vomiting, diarrhoea Rare: pancreatitis

Wodobrzusze, zapalenie trzustki, zaburzenia połykania Obrzęk języka, biegunka, nudności

Ascites, pancreatitis, dysphagia Swollen tongue, diarrhoea, nausea

Notowano pojedyncze przypadki zapalenia trzustki u pacjentów leczonych lamiwudyną i zydowudyną.

Cases of pancreatitis have occurred rarely in patients treated with lamivudine and zidovudine.

Niezbyt częste: łysienie, hiperglikemia, hipoglikemia, zapalenie trzustki.

Uncommon: alopecia, hyperglycaemia, hypoglycaemia, pancreatitis.

Znaczne zwiększenie stężenia triglicerydów jest czynnikiem ryzyka wystąpienia zapalenia trzustki.

Marked triglyceride elevation is a risk factor for development of pancreatitis.

ból brzucha spowodowany zapaleniem trzustki, stan zapalny pęcherzyka żółciowego i (lub) dróg

pain in the tummy (abdomen) caused by pancreatitis, inflammation of the gall bladder and/ or bile

W przypadku raka trzustki z przerzutami zazwyczaj stosowana dawka leku Tarceva to 100 mg na dobę.

The usual dose is one tablet of Tarceva 100 mg each day if you have metastatic pancreatic cancer.

W planach mamy więcej badań nad nowotworem płuc, trzustki, jajnika oraz rakiem piersi.

We have more trials planned for lung cancer, pancreatic cancer, ovarian cancer and breast cancer.

jeśli pacjent chorował na zapalenie trzustki, nie leczy zwiększonego stężenia lipidów (tłuszczów

if you have a history of pancreatitis, have uncontrolled lipid (blood fats) elevations (high blood

/ mitochondrialnej, w szczególności kwasicy mleczanowej i zapalenia trzustki.

ribavirin with zidovudine is not recommended due to an increased risk of anaemia (see section 4.4).
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: wino, Brahmin, ropewalk, fruit cake, fruit cake

Similar words

More in the English-Romanian dictionary.