How to write a letter in English

Polish-English translation for "używany"

 

"używany" English translation

Results: 1-23 of 86

używany {adjective}

używany {adj. m}

used {adj.}

Zubożony uran nadal jest używany na polach walk - na obszarach wiejskich i miejskich.

Depleted uranium continues to be used in theatres of war, whether rural or urban.

Wkładu Penfill, który jest używany lub ma być używany, nie przechowywać w lodówce.

The Penfill that is being used or about to be used is not to be kept in a refrigerator.

Pierwsza, to konieczność zwracania uwagi na używany często termin "rządy prawa”.

The first is the need to reconsider the much-used concept of rule of law.

Jest on używany przez wszelkie bakterie i jest to język międzygatunkowy.

It's used by all different bacteria and it's the language of interspecies communication.

Regulator ciśnienia powinien być używany zgodnie z zaleceniami producenta.

The pressure regulator should be used in accordance with the manufacturer’s instructions.

używany {adj. m} (also: zasłyszany, z drugiej ręki, noszony)

second-hand {adj.}

Samochód uznaje się za używany, jeżeli:

A car is considered second-hand if:

używany {adj. m}

hand-me-down {adj.} [coll.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "używany":

 

Similar translations

Similar translations for "używany" in English

 

Context sentences

Context sentences for "używany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Używany termin "spójność” terytorialna wymaga pilnego i dobrego zdefiniowania.

A sound definition of the term territorial cohesion is urgently required.

Używany Humalog Mix25 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej

Keep your Humalog Mix25 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.

Używany wstrzykiwacz należy przechowywać w temperaturze poniżej 30°C.

Pens in use should be stored below 30°C and should not be refrigerated.

Używany Liprolog Mix50 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej

Keep your Liprolog Mix50 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.

Używany Liprolog Mix25 KwikPen należy przechowywać w temperaturze pokojowej

Keep your Liprolog Mix25 KwikPen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.

Każdy wstrzykiwacz półautomatyczny powinien być używany wyłącznie przez jednego pacjenta.

Individual pre-filled pens should be for single patient use only.

Wygląda na to, że głównymi powodami są wadliwy i źle używany sprzęt oraz okablowanie.

Well it turns out that the main causes are faulty and misused appliances and electrical wiring.

Jest to jedyny (obecnie używany) instrument, który wykorzystuje tego typu technikę.

It's also the only instrument that uses this kind of technique.

To są Indie, a to jest najpowszechniej używany w Indiach opał do gotowania: krowi nawóz.

And these are the briquettes that we made. ~~~ Now I'm going to take you to a different continent.

W celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na Levemir InnoLet, gdy nie jest on używany.

Keep the pen cap on when Levemir InnoLet is not in use in order to protect from light.

LeukoScan to fiolka zawierająca proszek, z którego przygotowuje się roztwór używany do wstrzykiwań.

LeukoScan is a vial containing a powder to be made into a solution for injection.

Można konfigurować takie ustawienia, jak szybkość klatek, rozdzielczość, używany kodek i kompresja.

You can choose settings such as frame rate, resolution, codec and compression.

Używany lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) nie dłużej niż przez 28 dni.

Keep the product in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.

Używany lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) nie dłużej niż przez 21 dni.

Keep the product in use at room temperature (below 30°C) for up to 21 days.

Używany lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) nie dłużej niż przez 28 dni.

Keep your Humalog Pen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.

Używany lek należy przechowywać w temperaturze pokojowej (poniżej 30°C) nie dłużej niż przez 28 dni.

Keep your Liprolog Pen in use at room temperature (below 30°C) for up to 28 days.

W celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na NovoRapid InnoLet, gdy nie jest on używany.

Keep the cap on when NovoRapid InnoLet is not in use in order to protect from light.

W celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na NovoRapid FlexPen, gdy nie jest on używany.

Keep the cap on when NovoRapid FlexPen is not in use in order to protect from light.

W celu ochrony przed światłem należy nakładać nasadkę na NovoRapid NovoLet, gdy nie jest on używany.

Keep the cap on when NovoRapid Novolet is not in use in order to protect from light.

Nie używany wstrzykiwacz Preotact pen należy umieścić w lodówce.

When not in use put the Preotact pen into the refrigerator.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Portuguese dictionary.