Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "udar mózgu"

 

"udar mózgu" English translation

Results: 1-14 of 14

udar mózgu {noun}

udar mózgu {m} (also: cięcie, cios, uderzenie, kreska)

stroke {noun}

jeśli w ciągu ostatnich 3 miesięcy wystąpił u pacjenta udar mózgu spowodowany skrzepliną,

if within the last three months, you have had a stroke caused by a blood clot

chorobę serca lub naczyń krwionośnych, udar mózgu w wywiadzielub nadczynność tarczycy.

blood vessel disease, a history of stroke, or an overactive thyroid.

Udar mózgu Kobiety stosujące HTZ mogą być narażone na nieznacznie większe ryzyko udaru mózgu.

Stroke There may be a slightly higher risk of having a stroke if you are taking HRT.

Jeśli u pacjenta wystąpił kiedykolwiek udar mózgu lub przemijający napad niedokrwienny (TIA).

If you have ever had a stroke or a transient ischaemic attack (TIA).

u pacjenta poprzednio wystąpił atak serca, udar mózgu lub występuje stan znany jako choroba

You have previously experienced a heart attack, stroke or have a condition known as peripheral
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "udar mózgu":

 

Similar translations

Similar translations for "udar mózgu" in English

 

Context sentences

Context sentences for "udar mózgu" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Udar naczyniowy mózgu Niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4. 4), Choroba Raynauda

Cerebrovascular accident (see section 4.4), Raynaud's phenomenon

mózgu, udar) przebyte w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

There is no experience with Ventavis in children or adolescents.

Niezbyt częste: niespójność, utrata świadomości, śpiączka, stupor, drgawki, udar naczyniowy mózgu, encefalopatia

Uncommon: incoherence, loss of consciousness, coma, stupor, convulsions, cerebrovascular accident, encephalopathy

Senność, Niedoczulica Udar naczyniowy mózgu, Omdlenie Przemijający napad niedokrwienny, Drgawki, Drgawki nawracające

Headache Dizziness Somnolence, Hypoaesthesia Cerebrovascular accident, Syncope Transient ischaemic attack, Seizure, Seizure recurrence

parestezje, zawroty głowy, senność, ból głowy drgawki, neuropatia, niedoczulica, drżenia udar naczyniowy mózgu, encefalopatia, neuropatia obwodowa, omdlenie

paresthesia, dizziness, somnolence, headache convulsion, neuropathy, hypoaesthesia, tremor cerebrovascular accident, encephalopathy, peripheral neuropathy, syncope

Udar naczyniowy mózgu Niedociśnienie tętnicze (patrz punkt 4. 4), Choroba Raynauda

Cerebrovascular accident (see section 4.4), Raynaud's phenomenon

mózgu, udar) przebyte w ciągu ostatnich 3 miesięcy.

There is no experience with Ventavis in children or adolescents.

Niezbyt częste: niespójność, utrata świadomości, śpiączka, stupor, drgawki, udar naczyniowy mózgu, encefalopatia

Uncommon: incoherence, loss of consciousness, coma, stupor, convulsions, cerebrovascular accident, encephalopathy

Senność, Niedoczulica Udar naczyniowy mózgu, Omdlenie Przemijający napad niedokrwienny, Drgawki, Drgawki nawracające

Headache Dizziness Somnolence, Hypoaesthesia Cerebrovascular accident, Syncope Transient ischaemic attack, Seizure, Seizure recurrence

parestezje, zawroty głowy, senność, ból głowy drgawki, neuropatia, niedoczulica, drżenia udar naczyniowy mózgu, encefalopatia, neuropatia obwodowa, omdlenie

paresthesia, dizziness, somnolence, headache convulsion, neuropathy, hypoaesthesia, tremor cerebrovascular accident, encephalopathy, peripheral neuropathy, syncope
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

Have a look at the Spanish-English dictionary by bab.la.