"ustawić" English translation

PL

"ustawić" in English

PL ustawić
volume_up
{verb}

  1. general
  2. nautical science

1. general

ustawić (also: zamieścić, zamieszczać, składać, złożyć)
ustawić (also: postawić, składać, złożyć, założyć)
Ustawił świece, kwiaty na środku a teraz próbuje wymyśleć, gdzie ustawić talerze i szklanki.
He's got candles out, he's got flowers in the middle and he's trying to figure out where to put the plates and the glasses.
Nikt nikomu nie mówi jak ustawić suwak. ~~~ To tylko przypomnienie, że jesteś połączony, a nawet prawnie związany ze swoim przyszłym „ja”.
It's not telling you which way to put the slider, it's just reminding you that you are connected to and legally tied to this future self.
. ~~~ W której kolejce lepiej się ustawić, za jednym kupującym z 19 produktami, czy za 4 kupującymi, mającymi 3, 5, 2, i 1 produkt.
I put this problem on my blog recently: In a grocery store, which line do you get into, the one that has one cart and 19 items or the line with four carts and three, five, two and one items.
ustawić (also: postawić, składać, złożyć, wyznaczać)
Ustawić żądaną dawkę, przekręcając czarne pokrętło do ustawiania dawki.
Set the required dose by turning the black dose knob.
Przed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.
A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.
Potem należy ustawić dawkę wg. opisu w punkcie 4.
Then set the dose as describe in section 4.
ustawić (also: ustawiać)
volume_up
to dispose {vb} (furniture)
ustawić (also: nawiązywać, nawiązać, zakładać, założyć)
ustawić (also: postawić, powiesić, rozkładać, rozłożyć)
ustawić (also: ustanowić, ustanawiać, urządzić, organizować)
W przypadku płatności automatycznych wystarczy ustawić odpowiednią formę płatności na koncie, a Twoje koszty będą opłacane automatycznie.
With automatic payments, you set up a form of payment in your account and your costs are paid automatically.
Jeśli korzystasz już z usługi Google Checkout za pomocą komputera lub jeśli konfigurujesz konto tej usługi po raz pierwszy za pomocą telefonu komórkowego, musisz ustawić kod PIN.
If you already use Google Wallet on your computer, or if you're setting up your Google Wallet account for the first time from your mobile device, you'll need to set up your PIN.
ustawić (also: ustawiać, napiąć, napinać, naciągać)

2. nautical science

ustawić (also: ustawiać)
volume_up
to trim {vb} [naut.] (sail)

Synonyms (Polish) for "ustawić":

ustawić

Context sentences for "ustawić" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishUstawić kciuk równolegle z wewnętrzną szczeliną korka, podważyć brzeg korka.
Aligning your thumb with the internal gap of the stopper, pry up the edge of the stopper.
PolishMyślę, że to nam tak naprawdę pokazuje, że powinniśmy prawidłowo ustawić nasze priorytety.
So I think that really does tell us why it is we need to get our priorities straight.
PolishWstrzykiwacz jest zatkany, jeżeli trudno jest wstrzyknąć lub ustawić dawkę.
Your Pen is jammed if it is difficult to inject a dose or dial a dose.
PolishJeśli bowiem nie wiadomo, jak ustawić ster, każdy wiatr jest wiatrem dmuchającym w złym kierunku.
Because if you don't know how to adjust the rudder, every wind is the wrong wind.
PolishNa tej przestrzeni można by ustawić kolumnę 295 takich autobusów.
If you line up 295 of those nose to tail, that's about how far back that was.
PolishUwaga: nie można ustawić dawki większej od liczby jednostek insuliny pozostałej we wstrzykiwaczu.
The Pen will not allow you to dial more than the number of units left in the Pen.
PolishUstawić wymaganą dawkę insuliny obracając pokrętło nastawienia dawki do przodu.
Select your required dose by turning the dose selector forward.
PolishByć może zainteresują Cię także informacje, jak ustawić Google jako domyślną wyszukiwarkę.
You may also be interested in making Google your default search engine.
PolishTrzymając nadal igłę w fiolce ustawić fiolkę wylotem fiolki skierowanym do dołu na wysokości oczu.
 With the needle still in the vial, hold the vial upside down at eye level.
PolishTrzymać strzykawkę poziomo i ustawić fiolkę poniżej strzykawki.
Keep the syringe in a horizontal position and the vial below the syringe.
PolishPrzed wysłaniem prawidłowego żądania reklamy należy ustawić kilka ważnych parametrów w kodzie HTML.
A few key parameters need to be set in the HTML before you can make a valid ad request.
PolishUstawić wskaźnik dawki na „ 2 ” obracając pokrętło nastawienia dawki insuliny.
Select a dose of 2 units by turning the dosage selector.
PolishZdalna ostrość pozwala ustawić punkt ostrości z dowolnej lokalizacji.
Remote focus lets you adjust the focus point from any location.
PolishDawka minimalna i maksymalna jaką można ustawić to odpowiednio 37, 5 j. m. i 300 j. m.).
The minimum dose and the maximum dose that you can set are respectively equal to 37.5 IU and 300 IU).
PolishDawka minimalna i maksymalna jaką można ustawić to odpowiednio 37, 5 j. m. i 300 j. m.).
The minimum dose and the maximum dose that you can set are respectively equal to 37.5 IU and 450 IU).
PolishJeśli odpowiada Ci sposób działania Google Chrome, możesz ustawić ją jako przeglądarkę domyślną.
If you like how Google Chrome works, make it your default browser!
PolishMusiał się sam ustawić i utrzymać się bez rozbijania się w powietrzu.
So it had to be self-righting, and stay up without crashing.
PolishAby podczas przeglądania witryn internetowych mieć Google zawsze pod ręką, warto ustawić stronę Google.pl
Have Google at your fingertips when browsing the Web by making Google.com
PolishUstawić żądaną dawkę, przekręcając czarne pokrętło do ustawiania dawki.
Set the required dose by turning the black dose knob.
PolishDotknij linku aktualizuj, aby ustawić lokalizację na bieżącą.
Touch update, to reset your location to your current location.