How to write a letter in English

Polish-English translation for "uszkodzona"

Showing results for "uszkodzony". No results found for "uszkodzona".
 

"uszkodzona" English translation

Results: 1-22 of 28

uszkodzony {adjective}

uszkodzony {adj. m} (also: okaleczony)

mutilated {adj.}

uszkodzony {adj. m} (also: niesprawny, popsuty)

on the blink {adj.}
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "uszkodzona" is missing.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "uszkodzony":

 

Similar translations

Similar translations for "uszkodzona" in English

 

Context sentences

Context sentences for "uszkodzona" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.

Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.

Rak, czy organizm, sygnalizuje: tkanka płucna jest uszkodzona, trzeba naprawić płuca.

And the cancer, the body is saying the lung tissue is damaged, we need to repair the lung.

Jeśli kapsułka jest uszkodzona, unikać zetknięcia się jej zawartości ze skórą, oczyma lub nosem.

If a capsule is damaged, avoid contact with your skin, eyes or nose.

U pacjentów z ciężkim zakażeniem i (lub) uszkodzoną skórą stężenia ogólnoustrojowe mogą być większe.

In patients with severely inflamed and/or damaged skin, the systemic concentrations may be higher.

Instrukcja użycia Należy wyjąć szklaną ampułkę z pojemnika i sprawdzić, czy nie jest uszkodzona.

Instructions for administration Remove glass syringe barrel from tray and check that it is not damaged.

z w przypadku zauważenia, że strzykawka jest uszkodzona

Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

System IONSYS nie powinien być używany, jeśli saszetka jest uszkodzona, lub jej fabryczne zamknięcie naruszone.

The IONSYS system should not be used if the seal on the sachet is broken.

Jeśli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać kontaktu proszku zawartego w kapsułce ze skórą i błonami śluzowymi.

If a capsule becomes damaged, contact of the powder contents with skin or mucous membrane must be avoided.

Po lewej stronie widzą Państwo uszkodzoną cewkę moczową, czyli kanał który odprowadza mocz na zewnątrz organizmu.

Well, on the left side here you see a urethra which was injured.

Ze złamanymi nogami, z pękniętą żuchwą, z wyłamanymi palcami i uszkodzoną czaszką został przewieziony do szpitala.

He was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.

Jeśli kapsułka jest uszkodzona, należy unikać

If a capsule is damaged, avoid contact of the powder

Jak widać, jego powierzchnia jest uszkodzona.

And you'll see, there's some damage to the surface of the coral.

Szczelnie zamknięta taca plastikowa jest uszkodzona lub otwarta.

The sealed plastic tray is damaged or opened.

Nasadka zabezpieczająca została uszkodzona.

The tamper evident cap has been broken.

Jak Państwo widzą jest uszkodzona.

This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.

Napełniona strzykawka jest uszkodzona

The pre-filled syringe is broken.

Moja aorta – znajdująca się za sercem tętnica główna – została poważnie uszkodzona, więc krew zaczęła mi wypływać z ust, pieniła się.

Your aorta comes up behind your heart. ~~~ It's your major artery, and it was severed, so my blood was gurgling out of my mouth.

Poważnie uszkodzona została również infrastruktura publiczna i prywatna oraz środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe. Panie komisarzu!

There has also been great damage to public and private infrastructure, as well as the natural environment and cultural heritage.

A te komórki unoszą się razem z krwią i łączą się z uszkodzonymi narządami, by wydzielać czynniki wzrostowe, naprawiające uszkodzoną tkankę.

And these stem cells then float in the bloodstream and hone in to damaged organs to release growth factors to repair the damaged tissue.

Według chilijskiej prezydent, pani Bachelet, ucierpiało 80 % ludności, a infrastruktura kraju została poważnie uszkodzona.

According to the Chilean President, Mrs Bachelet, 80% of the population was affected and the country's infrastructure has been seriously damaged.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: afloat, affiliate, affiliate, allocate, allocate

Similar words

Search for more words in the English-Dutch dictionary.