Polish-English translation for "uszkodzona"


Showing results for "uszkodzony". "uszkodzona" is currently not in our dictionary.

PL uszkodzona English translation

PL uszkodzony
volume_up
{adjective masculine}

uszkodzony (also: okaleczony)
uszkodzony (also: niesprawny, popsuty)
uszkodzony (also: zepsuty, wybrakowany, trefny)
Skarb dotarł uszkodzony, ale ogólnie mówiąc dotarł.
The treasure arrives damaged, but generally speaking it does arrive.
Jeżeli wynik testu jest negatywny, wstrzykiwacz może być uszkodzony.
If test is not successful, the pen might be damaged.
Jeśli wstrzykiwacz mógł zostać uszkodzony, należy użyć nowego wstrzykiwacza OptiSet.
If you are concerned that your OptiSet may be damaged, use a new one.
uszkodzony (also: wadliwy, zepsuty, wybrakowany, trefny)
nie należy naprawiać uszkodzonego zaworu,
a defective valve should not be repaired
Komórki grzyba narażone na działanie leku CANCIDAS mają niepełne lub uszkodzone ściany komórkowe, co powoduje, że są delikatne i nie mogą rosnąć.
Fungal cells exposed to CANCIDAS have incomplete or defective cell walls, making them fragile and unable to grow.
Komórki grzyba poddane działaniu anidulafunginy posiadają niepełne lub uszkodzone ściany komórkowe, co czyni je podatnymi na uszkodzenia lub uniemożliwia wzrost.
In the presence of anidulafungin, fungal cells have incomplete or defective cell walls, making them fragile or unable to grow.
uszkodzony (also: ograniczony, słaby, upośledzony, osłabiony)
uszkodzony (also: zepsuty, skorumpowany, niemoralny, zdeprawowany)
, profil użytkownika może być uszkodzony.
If the browser continues to display the "Aw, Snap!" message, your user profile may be corrupted.
Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, pojawią się objawy choroby.
The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.
uszkodzony (also: zepsuty)
, profil użytkownika może być uszkodzony.
message, your user profile may be corrupted.
Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, pojawią się objawy choroby.
The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.

Context sentences for "uszkodzona" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishz w przypadku zauważenia, że strzykawka jest uszkodzona
Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.
PolishSystem IONSYS nie powinien być używany, jeśli saszetka jest uszkodzona, lub jej fabryczne zamknięcie naruszone.
The IONSYS system should not be used if the seal on the sachet is broken.
PolishPo lewej stronie widzą Państwo uszkodzoną cewkę moczową, czyli kanał który odprowadza mocz na zewnątrz organizmu.
Well, on the left side here you see a urethra which was injured.
PolishJak widać, jego powierzchnia jest uszkodzona.
And you'll see, there's some damage to the surface of the coral.
PolishZe złamanymi nogami, z pękniętą żuchwą, z wyłamanymi palcami i uszkodzoną czaszką został przewieziony do szpitala.
He was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.
PolishJak Państwo widzą jest uszkodzona.
This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.
PolishNasadka zabezpieczająca została uszkodzona.
PolishNapełniona strzykawka jest uszkodzona
PolishPoważnie uszkodzona została również infrastruktura publiczna i prywatna oraz środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe.
There has also been great damage to public and private infrastructure, as well as the natural environment and cultural heritage.
PolishZ tego powodu, przy częstym lub długotrwałym stosowaniu preparatu GANFORT wymagany jest nadzór nad pacjentami z zespołem suchego oka lub z uszkodzoną rogówką.
Therefore monitoring is required with frequent or prolonged use of GANFORT in dry eye patients or where the cornea is compromised.
PolishPonieważ LUMIGAN zawiera chlorek benzalkoniowy, u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzoną rogówką przy częstym lub długotrwałym stosowaniu wymagany jest nadzór.
Since LUMIGAN contains benzalkonium chloride, monitoring is required with frequent or prolonged use in dry eye patients or where the cornea is compromised.
PolishNie badano możliwego wpływu brynzolamidu na czynność śródbłonka rogówki u pacjentów z uszkodzoną rogówką (szczególnie u pacjentów z małą liczbą komórek śródbłonka).
The possible role of brinzolamide on corneal endothelial function has not been investigated in patients with compromised corneas (particularly in patients with low endothelial cell count).