Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "uszkodzona"

Showing results for "uszkodzony". "uszkodzona" is currently not in our dictionary.
 

"uszkodzona" English translation

Results: 1-19 of 19

uszkodzony {adjective}

uszkodzony {adj. m} (also: okaleczony)

mutilated {adj.}

uszkodzony {adj. m} (also: niesprawny, popsuty)

on the blink {adj.}

uszkodzony {adj. m} (also: zepsuty, wadliwy, wybrakowany, trefny)

defective {adj.}

uszkodzony {adj. m} (also: zepsuty, wybrakowany, trefny)

damaged {adj.}

Jeśli wstrzykiwacz mógł zostać uszkodzony, należy użyć nowego wstrzykiwacza SoloStar.

If you are concerned that your SoloStar may be damaged, use a new one.

Jeśli wstrzykiwacz mógł zostać uszkodzony, należy użyć nowego wstrzykiwacza OptiSet.

If you are concerned that your OptiSet may be damaged, use a new one.

zmianie igły, na końcu igły nie pojawi się insulina, wstrzykiwacz OptiSet może być uszkodzony.

If no insulin comes out after changing the needle, the OptiSet may be damaged.

Jeżeli wstrzykiwacz SoloStar jeżeli uszkodzony lub nie działa prawidłowo nie należy go używać.

Never use SoloStar if it is damaged or if you are not sure that it is working properly.

Jeśli po zmianie igły, na końcu igły nie pojawi się insulina, wstrzykiwacz OptiSet może być uszkodzony.

If no insulin comes out after changing the needle, the OptiSet may be damaged.

uszkodzony {adj. m} (also: słaby, ograniczony, upośledzony, nadwątlony)

impaired {adj.}
Not exactly what you've been looking for? Let us know that the translation for "uszkodzona" is missing.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "uszkodzony":

 

Similar translations

Similar translations for "uszkodzona" in English

 

Context sentences

Context sentences for "uszkodzona" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

z w przypadku zauważenia, że strzykawka jest uszkodzona

Ask your pharmacist how to dispose of medicines no longer required.

System IONSYS nie powinien być używany, jeśli saszetka jest uszkodzona, lub jej fabryczne zamknięcie naruszone.

The IONSYS system should not be used if the seal on the sachet is broken.

Po lewej stronie widzą Państwo uszkodzoną cewkę moczową, czyli kanał który odprowadza mocz na zewnątrz organizmu.

Well, on the left side here you see a urethra which was injured.

Ze złamanymi nogami, z pękniętą żuchwą, z wyłamanymi palcami i uszkodzoną czaszką został przewieziony do szpitala.

He was taken to hospital with broken legs, a shattered jaw, severed fingers and a fractured skull.

Jak widać, jego powierzchnia jest uszkodzona.

And you'll see, there's some damage to the surface of the coral.

Nasadka zabezpieczająca została uszkodzona.

The tamper evident cap has been broken.

Jak Państwo widzą jest uszkodzona.

This is the channel that connects the bladder to the outside of the body.

Napełniona strzykawka jest uszkodzona

The pre-filled syringe is broken.

Poważnie uszkodzona została również infrastruktura publiczna i prywatna oraz środowisko naturalne i dziedzictwo kulturowe. Panie komisarzu!

There has also been great damage to public and private infrastructure, as well as the natural environment and cultural heritage.

Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, Percepcja, czyli symfonia, którą tworzycie, będzie uszkodzona, pojawią się objawy choroby.

The perception, the symphony that you create is going to be corrupted, and you will have symptoms of disease.

Z tego powodu, przy częstym lub długotrwałym stosowaniu preparatu GANFORT wymagany jest nadzór nad pacjentami z zespołem suchego oka lub z uszkodzoną rogówką.

Therefore monitoring is required with frequent or prolonged use of GANFORT in dry eye patients or where the cornea is compromised.

Ponieważ LUMIGAN zawiera chlorek benzalkoniowy, u pacjentów z zespołem suchego oka lub z uszkodzoną rogówką przy częstym lub długotrwałym stosowaniu wymagany jest nadzór.

Since LUMIGAN contains benzalkonium chloride, monitoring is required with frequent or prolonged use in dry eye patients or where the cornea is compromised.

Nie badano możliwego wpływu brynzolamidu na czynność śródbłonka rogówki u pacjentów z uszkodzoną rogówką (szczególnie u pacjentów z małą liczbą komórek śródbłonka).

The possible role of brinzolamide on corneal endothelial function has not been investigated in patients with compromised corneas (particularly in patients with low endothelial cell count).
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Search for more words in the English-Romanian dictionary.