Summary

wieko {noun}
lid

wiek {noun}
age · century · centennial

full details

Synonyms

wieko: dekiel · klapa · pokrywa

wiek: stulecie · Chronos · czas

more (5)

Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "wieko"

 

"wieko" English translation

Results: 1-6 of 6

wieko {noun}

wieko {n} (also: pokrywka, wieczko, dekiel)

lid {noun}

wiek {noun}

wiek {m} (also: epoka, doba, etap, era)

age {noun}

W badaniach terapeutycznych nie dostosowano dawkowania leku ze względu na wiek.

In the therapeutic studies no dosage adjustment was made on the basis of age.

W chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.

Subjects ranged in age from 6 months to 3.5 years at initiation of treatment.

Wiek i płeć (jeżeli korygowano uwzględniając masę ciała) nie wpływały na klirens.

Age and gender (when corrected for body weight) did not 12 affect clearance.

Sam wiek nie miał klinicznie istotnego wpływu na parametry farmakokinetyczne.

Age alone had no clinically relevant effect on pharmacokinetic parameters.

Bardzo wczesny wiek związany jest ze zwiększonym ryzykiem rozwinięcia się YEL- AND.

Very young age is associated with an increased risk of developing YEL-AND.

wiek {m} (also: stulecie, centuria)

century {noun}

Pod wieloma względami XXI wiek jest erą niepewności i musimy to mieć na uwadze.

In many ways, the 21st century is an era of fragility, and we have to deal with this.

Wiek XX był świadkiem niezależnego rozwoju dwóch ważnych kwestii w nauce.

In the 20th century, we saw the independent development of two big themes in science.

Przyjrzyjmy się, jaki był ten ostatni wiek, by zobaczyć dokąd zmierzamy.

So let's look at what this last century has been to see where we're going.

Ten konflikt, jak słusznie podkreślano, ma w gruncie rzeczy przeszło jeden wiek historii.

This conflict, as has been rightly emphasised, in fact has a history of over a century.

Chcemy określić priorytety polityczne Unii Europejskiej na XXI wiek.

We want to set the political priorities of the European Union for the 21st century.

wiek {m} (also: stulecie)

centennial {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wieko":

Synonyms (Polish) for "wiek":

 

Similar translations

Similar translations for "wieko" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wieko" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

To jest wieka niesprawiedliwość.

That is the first injustice.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

More translations in the bab.la English-Finnish dictionary.