Summary

wieko {noun}
lid

wiek {noun}
age · century · centennial

full details

Synonyms

wieko: dekiel · klapa · pokrywa

wiek: stulecie · Chronos · czas

more (5)

How to write a CV in English

Polish-English translation for "wieko"

 

"wieko" English translation

Results: 1-6 of 6

wieko {noun}

wieko {n} (also: pokrywka, wieczko, dekiel)

lid {noun}

wiek {noun}

wiek {m} (also: epoka, doba, etap, era)

age {noun}

Potem oczywiście, gdy jesteśmy starsi, zupełnie jakby wiek działał jak sole litu,

And then, of course, as you get older, it's almost like age is a form of lithium.

Wiek nie wpływał w sposób znaczący klinicznie na farmakokinetykę laropiprantu.

Age had no clinically meaningful effect on the pharmacokinetics of laropiprant.

Następnie: "wiek emerytalny w zakresie systemu został zwiększony z 60 do 63 lat”.

It should read: 'the retirement age for the Scheme has been raised from 60 to 63'.

W badaniach terapeutycznych nie dostosowano dawkowania leku ze względu na wiek.

In the therapeutic studies no dosage adjustment was made on the basis of age.

W chwili rozpoczęcia badania wiek uczestników wynosił od 6 miesięcy do 3, 5 roku.

Subjects ranged in age from 6 months to 3.5 years at initiation of treatment.

wiek {m} (also: stulecie, centuria)

century {noun}

XX wiek był wiekiem, w którym doszło do najbardziej szokujących masakr w historii.

The 20th century was the century that saw the most shocking massacres in history.

Pod wieloma względami XXI wiek jest erą niepewności i musimy to mieć na uwadze.

In many ways, the 21st century is an era of fragility, and we have to deal with this.

Wiek XX był świadkiem niezależnego rozwoju dwóch ważnych kwestii w nauce.

In the 20th century, we saw the independent development of two big themes in science.

Przyjrzyjmy się, jaki był ten ostatni wiek, by zobaczyć dokąd zmierzamy.

So let's look at what this last century has been to see where we're going.

Ten konflikt, jak słusznie podkreślano, ma w gruncie rzeczy przeszło jeden wiek historii.

This conflict, as has been rightly emphasised, in fact has a history of over a century.

wiek {m} (also: stulecie)

centennial {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wieko":

Synonyms (Polish) for "wiek":

 

Similar translations

Similar translations for "wieko" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wieko" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

To jest wieka niesprawiedliwość.

That is the first injustice.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: the colour bar, the big banana, look as if one has just stepped out of a bandbox, a blot on someone's escutcheon, to give someone the willies

Similar words

More translations in the bab.la English-Norwegian dictionary.