Polish-English translation for "wielokrotny"

PL wielokrotny English translation

wielokrotny {adj. m}

PL wielokrotny
play_circle_outline
{adjective masculine}

wielokrotny (also: kilkakrotny, wielokrotne, wielokrotna)
Studiujesz wtedy i prowadzisz badania naukowe w co najmniej dwóch krajach – a na zakończenie otrzymujesz wspólny, podwójny lub wielokrotny dyplom.
You study or conduct research in at least two countries – and are awarded a joint, double or multiple degree as a result.
wielokrotny (also: wielodrożny)
wielokrotny (also: kilkakrotny)
Wielokrotny kontakt z masytinibem przez skórę może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet i rozwój płodu.
Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.
wielokrotny (also: częstotliwy, iteracyjny)

Synonyms (Polish) for "wielokrotny":

wielokrotny