Language API

Find out how you can access Oxford Dictionaries content using an API.

Polish-English translation for "wielokrotny"

 

"wielokrotny" English translation

Results: 1-24 of 64

wielokrotny {adjective}

wielokrotny {adj. m} (also: kilkakrotny, wielokrotne, wielokrotna)

multiple {adj.}

Studiujesz wtedy i prowadzisz badania naukowe w co najmniej dwóch krajach – a na zakończenie otrzymujesz wspólny, podwójny lub wielokrotny dyplom.

You study or conduct research in at least two countries – and are awarded a joint, double or multiple degree as a result.

wielokrotny {adj. m} (also: kilkakrotny)

repeated {adj.}

Wielokrotny kontakt z masytinibem przez skórę może mieć niekorzystny wpływ na płodność kobiet i rozwój płodu.

Repeated dermal contact with masitinib may impair female fertility and foetal development.

wielokrotny {adj. m} (also: iteracyjny, częstotliwy)

iterative {adj.}

wielokrotny {adj. m} (also: wielodrożny)

multiway {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "wielokrotny":

 

Similar translations

Similar translations for "wielokrotny" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wielokrotny" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

kapsułek Część opakowania wielokrotnego zawierającego 2 opakowania po 98 kapsułek.

capsules Component of a multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.

Perseweracja to obsesyjne i wielokrotne skupianie się na jednej i tej samej rzeczy.

To perseverate means to focus obsessively and repeatedly on the exact same thing.

Wkłady są dostępne w opakowaniach po 5 sztuk lub w opakowaniach wielokrotnych 2 x 5 wkładów.

The cartridges come in packs of 5 cartridges or a multipack of 2 x 5 cartridges.

Brak jest danych dotyczących wielokrotnego stosowania u suk niedojrzałych płciowo.

No data are available on repeat treatments in prepubertal bitches.

Wielokrotne użycie strzykawek aktualnie przebija tę liczbę i zabija 1,3 miliona ludzi rocznie.

The reuse of syringes now exceeds that and kills 1,:,3 million people a year.

Wielokrotne dawkowanie nie spowodowało dalszego zmniejszenia poziomów markerów obrotu kostnego.

Repeat dosing did not lead to further reduction of bone turnover markers.

Roztwór do wielokrotnego dawkowania jest przezroczysty, bezbarwny i sterylny.

The solution for multidose use is clear, colourless and sterile.

Zalecane jest stosowanie zamkniętego systemu do wielokrotnego szczepienia.

It is recommended to use a closed multiject vaccination system.

Zalecane jest stosowanie zamkniętego urządzenia przeznaczonego do wielokrotnego sczepienia.

It is recommended to use a closed multidose vaccination system.

Zalecane jest stosowanie zamkniętego systemu umożliwiającego wielokrotne szczepienie.

It is recommended to use a closed multiject vaccination system.

Jest on dostarczany w tubce aluminiowej 60 g wielokrotnego użytku, pokrytej żywicą epoksydową.

It is supplied in a multi-use 60 g epoxy-lined aluminium tube.

Podczas wielokrotnego podawania średnie stężenie syrolimusa we krwi zwiększa się około 3- krotnie.

administration, the average blood concentration of sirolimus is increased approximately 3-fold.

nie ulega modyfikacji w przypadku wielokrotnego dawkowania.

The elimination half-life was independent of dose and not affected by repeat administration.

Opakowanie wielokrotne zawierające 2 opakowania po 98 kapsułek.

Multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.

Opakowania wielokrotne zawierające 2 opakowania po 98 kapsułek.

Multipack comprising 2 packs, each containing 98 capsules.

Panretin żel jest dostarczany w tubce aluminiowej 60 g wielokrotnego użytku, pokrytej żywicą epoksydową.

Panretin gel is supplied in a multi-use 60 g epoxy-lined aluminium tube.

Wielokrotne podanie leku nie wpływa na farmakokinetykę.

The pharmacokinetics are not altered with repeat dosing.

Rosja słynie z wielokrotnego wykorzystywania polityki energetycznej w charakterze narzędzia politycznego.

Russia has been known to use energy policy as a political tool more than once.

Produkt nie jest przeznaczony do wielokrotnych wstrzyknięć.

The product is not intended for repeat injections.

A zatem wielokrotne wykorzystywanie strzykawek jest ogromnym problemem.

So recycling and reuse are the major issues here.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

Have a look at the English-Korean dictionary by bab.la.