Polish-English translation for "współmałżonek"

PL współmałżonek English translation

PL współmałżonek
play_circle_outline
{masculine}

współmałżonek (also: małżonek, mąż)
współmałżonek (also: małżonek)
Twoje dochody mogą pochodzić z różnych źródeł: od rodziców, współmałżonka albo z pracy zarobkowej.
Income can come from different sources, such as your parents, your spouse, or, of course, work.
Pamiętam, że największy problem w Unii Europejskiej został spowodowany nie przez współmałżonka, ale przez coś bardzo podobnego: przez sprawę Edith Cresson.
I remember that the greatest problem in the European Union was caused not by a spouse, but something similar: I refer to the case of Edith Cresson.
W okresie aktywności zawodowej, a w szczególności w wieku emerytalnym skazują one kobiety na dobrą wolę współmałżonka i systemów zabezpieczenia społecznego.
During women's working lives and, in particular, when they have retired, these factors mean that they are reliant on the goodwill of their spouse and social security systems.