Summary

Our team was informed that the translation for "wymienione ponizej" is missing.

Search for the most beautiful word
tangling
kindles

VOTE NOW

Polish-English translation for "wymienione ponizej"

Translation

"wymienione ponizej" English translation

 

Context sentences

Context sentences for "wymienione ponizej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Poniżej wymienione działania niepożądane mogą występować z różną częstością:

These side effects may occur with certain frequencies, which are defined as follows:

Poniżej wymienione są najbardziej powszechne leki mające wpływ na leczenie insuliną.

Listed below are the most common medicines which may affect your insulin treatment.

Poniżej wymienione są najważniejsze leki mające wpływ na leczenie insuliną.

Listed below are the most common medicines which may affect your insulin treatment.

Należy poinformować lekarza, jeżeli pacjent przyjmuje leki wymienione poniżej.

Please inform your doctor if you are taking medicines according to the following list.

Wymienione poniżej działania niepożądane zgłaszano po zastosowaniu leku Cyanokit.

The following undesirable effects have been reported in association with Cyanokit use.

Działania niepożądane wymienione poniżej pogrupowano według częstości ich występowania:

The side effects are listed below, grouped by how likely they are to happen:

Działania niepożądane zgłaszane po szczepieniu uzupełniającym wymienioneponiżej. uk

Adverse reactions reported after booster vaccination are listed below. uc

Obserwowane objawy podmiotowe i przedmiotowe reakcji nadwrażliwości są wymienione poniżej.

The signs and symptoms of this hypersensitivity reaction are listed below.

Działania niepożądane zgłaszane po szczepieniu uzupełniającym wymienioneponiżej. od

Adverse reactions reported after booster vaccination are listed below.

Wymienione poniżej działania niepożądane występowały u pacjentów przyjmujących lek VIRAMUNE:

The side effects described below have been experienced by patients given VIRAMUNE:

Poniżej wymienione działania niepożądane zostały umieszczone w następujących kategoriach:

Adverse reactions are listed according to the following categories:

Wszystkie wymienione poniżej działania wystąpiły często (zdefiniowane jako > 1/ 100, < 1/ 10).

The frequency of all of the events listed below was common (defined as > 1/ 100, < 1/ 10).

Unia uznaje zatem prawa, wolności i zasady wymienione poniżej.

The Union therefore recognises the rights, freedoms and principles set out hereafter.

Wymienione poniżej reakcje niepożądane zostały sklasyfikowane według częstości występowania:

The adverse reactions reported below are classified according to frequency of occurrence as follows:

Działania niepożądane wymienione poniżej obserwowano w przypadku dożylnego podawania leku Bondronat.

The side effects listed below were seen when Bondronat was given intravenously.

Działania niepożądane zostały wymienione poniżej według częstości zgłaszania w badaniach klinicznych:

Side effects are listed below by how commonly they have been reported in clinical trials:

Wymienione poniżej reakcje obserwowano częściej u pacjentów pediatrycznych niż u pacjentów dorosłych:

The following reactions have been reported more often in paediatric patients than in adult patients:

Poniżej wymienione objawy wskazują na niskie stężenie cukru we krwi: ból głowy, wzmożony apetyt, cz

The following symptoms indicate a low sugar level in the brain: headaches, intense hunger, nausea, uc

Wymienione poniżej leki mogą oddziaływać z podanymi jednocześnie lekami moczopędnymi z grupy tiazydów:

When given concurrently, the following drugs may interact with thiazide diuretics:

Pierwszy punkt dotyczy znaczącej elastyczności, która musi obejmować zagadnienia wymienione poniżej.

The first point relates to significant flexibility. This flexibility must encompass the following points.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Search for more words in the English-French dictionary.