Polish-English translation for "wypowiadać"

PL wypowiadać English translation

PL wypowiadać
volume_up
[wypowiadam|wypowiadałbym] {imperfective verb}

wypowiadać (also: wydobyć, wyrazić, wyrażać, wypowiedzieć)
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
Potrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
Can express him/herself spontaneously and fluently without having to search for words frequently and noticeably.
Jak możemy mówić o prawie wyboru, kiedy partie opozycyjne nie mają prawa głosu, kiedy nie mogą się swobodnie wypowiadać czy też właściwie reprezentować całej ludności?
How can we speak of choice when the opposition parties are not allowed to speak, when they cannot express themselves freely or accurately represent whole populations?
wypowiadać (also: wykładać, wyłożyć, ogłaszać, ogłosić)
wypowiadać (also: postawić, składać, złożyć, założyć)
wypowiadać (also: dostrzec, kazać, powierzyć, wypowiedzieć)
wypowiadać (also: wypowiedzieć)

Synonyms (Polish) for "wypowiadać":

wypowiadać

Context sentences for "wypowiadać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishnigdy nie przestawaj wypowiadać życzeń
Polishwypowiadać się w imieniu
PolishKiedy Paul przemawia publicznie, nie może wypowiadać się bez uzbrojonej ochrony.
When Paul speaks in a public hearing, he can't testify without armed guards.
PolishZrozumieją państwo, że nie mogę wypowiadać się w imieniu władz irlandzkich.
You will understand that I cannot speak on behalf of the Irish authorities.
PolishParlament Europejski musi się głośno wypowiadać na temat spraw o tak ważnym znaczeniu.
The European Parliament needs to speak out on a matter of such importance.
PolishNie czas, by wypowiadać jakiekolwiek inne słowa aniżeli wyrazy współczucia dla ich rodzin.
Now is not the time to say anything other than words of sympathy to their families.
PolishDziałać i wypowiadać się w tej kwestii nie zacząłem kilka dni temu.
I did not just start taking action and speaking out on this issue a few days ago.
PolishNie wszędzie obywatele mogą swobodnie się wypowiadać czy wyrażać swoje poglądy.
Not everywhere can people speak freely or make known their opinion.
PolishNa podstawie jakiego artykułu może w tych okolicznościach wypowiadać się pan poseł Cohn-Bendit?
Under what rule is Mr Cohn-Bendit allowed to give a speech in these circumstances?
PolishWładze sądowe na ogół nie ośmielają się wypowiadać przeciwko rządowi.
Judicial authorities do not usually dare speak out against the government.
PolishNie zamierzam wypowiadać się w sprawie dokładnego terminu, w którym osiągniemy końcowe porozumienie.
I am not going to pronounce on the exact timeframe for coming to a final agreement.
PolishPrzykro mi, ale nie możemy wypowiadać się za naszych afrykańskich partnerów.
I am sorry but we cannot stand in for our African partners.
PolishJestem szczęśliwy, że na koniec mogę się wypowiadać w sprawie Turcji.
Member of the Commission. - Madam President, I am glad to say my last word on Turkey.
PolishNie chciałbym zbyt szczegółowo wypowiadać się na temat tego, co zostało tu powiedziane.
I do not wish to go into too much detail on what was said.
PolishW związku z tym podczas obecnej debaty na temat budżetu musimy wypowiadać się w sposób bardzo precyzyjny.
In this context, we must be very clear about this debate on the budget.
PolishTo ważne sprawozdanie, biorąc pod uwagę jego zawartość, ale nie chciałbym teraz wypowiadać się na ten temat.
In terms of content, it is an important report, but I did not want to comment on it now.
PolishNie powinniśmy jako Europejczycy wypowiadać się, jaki powinien być skład rządów tych krajów.
It is not up to us, as Europeans, to say what the composition of these countries' governments should be.
PolishPotrafi się wypowiadać płynnie, spontanicznie, bez większego trudu odnajdując właściwe sformułowania.
Can express him/herself fluently and spontaneously without much obvious searching for expressions.
PolishW związku z tym ja nie mogę się wypowiadać w ich imieniu.
Consequently, it is not up to me to speak on their behalf.
PolishZwolennicy siedziby alzackiej muszą szerzej się wypowiadać.
The supporters of the Alsace seat must speak out more.