Polish-English translation for "wysypka skorna"

PL wysypka skorna English translation

wysypka skorna
Our team was informed that the translation for "wysypka skorna" is missing.

Similar translations for "wysypka skorna" in English

wysypka noun
skórny adjective

Context sentences for "wysypka skorna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishNajczęściej wyodrębnionym objawem reakcji nadwrażliwości była wysypka skórna.
The most common isolated symptom of a hypersensitivity reaction was a skin rash.
PolishU 2 % pacjentów wysypka skórna spowodowała konieczność odstawienia leczenia lamotryginą.
The skin rashes led to the withdrawal of lamotrigine treatment in 2 % of patients.
Polishpojawi się wysypka skórna lub owrzodzenie jamy ustnej, co może być początkiem
if you develop a skin rash or ulcers in your mouth, as these may indicate severe, sometimes
PolishPokrzywka Wysypka skórna Niskie ciśnienie krwi Reakcje o typie alergii
Gadovist may cause local pain lasting up to several minutes if it is injected beside the vein.
Polishwysypka skórna. zespół Stevensa- Johnsona. martwica toksyczno- rozpływna naskórka.
Stevens– Johnson Syndrome. toxic epidermal necrolysis.
Polishstany zapalne (obrzęk, uczucie gorąca, ból) błon śluzowych, wysypka skórna
inflammation (swelling, heat, pain) of mucosa, skin rash
PolishWysypka skórna i rumień skórny zazwyczaj znikają w ciągu jednego dnia po usunięciu plastra.
Skin rash and skin reddening will usually disappear within one day after the patch has been removed.
Polishnadwrażliwość na abakawir, wysypka skórna (bez innych objawów)
abacavir hypersensitivity, skin rash (without any other illness)
PolishPokrzywka Wysypka skórna Niskie ciśnienie krwi Reakcje o typie alergii
Breathing difficulties Vomiting Hives (nettle-type rash) Skin rash Low blood pressure Allergy-like reaction
Polishwątroby, wysypka skórna o dużym nasileniu lub uszkodzenie wątroby.
rash, or liver damage while on VIRAMUNE treatment.
PolishZaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka skórna
Skin and subcutaneous tissue disorders Uncommon:
Polishalergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar sienny.
food allergy, allergic skin rash or hay fever.
Polishwysypka skórna, rumień, świąd, nadmierna potliwość
skin rash, erythema, pruritus, sweating increased
Polish/ utrudnione oddawanie moczu; zaburzenia widzenia lub słuchu, ciężka wysypka skórna lub zaczerwienienie.
The following side effects have occurred with the combination of Rebetol and interferon alfa-2b in children and adolescents:
Polishwysypka skórna (bez jakichkolwiek innych schorzeń)
PolishWysypka skórna z nadwrażliwością na światło.
Polish. * Wysypka skórna lub pokrzywka gdziekolwiek na ciele.
* Sudden wheeziness and chest pain or tightening. * Swelling of eyelids, face or lips. * Skin rash or ‘hives’ anywhere on the body.
PolishBardzo rzadko występujące działanie niepożądane to wysypka skórna z pęcherzykami na wargach, oczach, ustach, czasami z bólem głowy, gorączką i (lub) biegunką.
A very rare effect is skin rash with blisters affecting the lips, eyes, mouth, sometimes with headache, fever and/ or diarrhoea.
PolishNajczęstszymi objawami takich reakcji były: wysypka skórna, pokrzywka, uczucie zmęczenia, sapanie, trudności w oddychaniu i (lub) niskie ciśnienie krwi.
The symptoms of such reactions were most often skin rash, hives, fatigue, wheezing, difficulty in breathing and/or low blood pressure.
Polishwysypka skórna