Summary

Our team was informed that the translation for "wysypka skorna" is missing.

How to write a CV in English

Polish-English translation for "wysypka skorna"

Translation

"wysypka skorna" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "wysypka skorna" in English

 

Context sentences

Context sentences for "wysypka skorna" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Najczęściej wyodrębnionym objawem reakcji nadwrażliwości była wysypka skórna.

The most common isolated symptom of a hypersensitivity reaction was a skin rash.

Preparat Retacrit może także powodować wysypkę skórną oraz objawy grypopodobne.

For the full list of all side effects reported with Retacrit, see the Package Leaflet.

U 2 % pacjentów wysypka skórna spowodowała konieczność odstawienia leczenia lamotryginą.

The skin rashes led to the withdrawal of lamotrigine treatment in 2 % of patients.

pojawi się wysypka skórna lub owrzodzenie jamy ustnej, co może być początkiem

if you develop a skin rash or ulcers in your mouth, as these may indicate severe, sometimes

Pokrzywka Wysypka skórna Niskie ciśnienie krwi Reakcje o typie alergii

Gadovist may cause local pain lasting up to several minutes if it is injected beside the vein.

nadwrażliwość na abakawir, wysypka skórna (bez innych objawów)

abacavir hypersensitivity, skin rash (without any other illness)

Wysypka skórna i rumień skórny zazwyczaj znikają w ciągu jednego dnia po usunięciu plastra.

Skin rash and skin reddening will usually disappear within one day after the patch has been removed.

stany zapalne (obrzęk, uczucie gorąca, ból) błon śluzowych, wysypka skórna

inflammation (swelling, heat, pain) of mucosa, skin rash

wysypka skórna. zespół Stevensa- Johnsona. martwica toksyczno- rozpływna naskórka.

Stevens– Johnson Syndrome. toxic epidermal necrolysis.

Pokrzywka Wysypka skórna Niskie ciśnienie krwi Reakcje o typie alergii

Breathing difficulties Vomiting Hives (nettle-type rash) Skin rash Low blood pressure Allergy-like reaction

wątroby, wysypka skórna o dużym nasileniu lub uszkodzenie wątroby.

rash, or liver damage while on VIRAMUNE treatment.

wysypka skórna, rumień, świąd, nadmierna potliwość

skin rash, erythema, pruritus, sweating increased

Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej Niezbyt często: wysypka skórna

Skin and subcutaneous tissue disorders Uncommon:

alergia pokarmowa, alergiczna wysypka skórna lub katar sienny.

food allergy, allergic skin rash or hay fever.

U koni obserwowano wysypkę skórną (pokrzywkę).

In horses, skin rashes (urticaria) have been reported.

Wśród objawów uczulenia należy wymienić swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka.

Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue.

Wśród objawów uczulenia należy wymienić: swędzącą wysypkę skórną, trudności w oddychaniu, obrzęk twarzy lub języka. len

Signs of an allergic reaction may include itchy skin rash, shortness of breath and swelling of the face or tongue.

wysypka skórna (bez jakichkolwiek innych schorzeń)

skin rash (without any other illness)

/ utrudnione oddawanie moczu; zaburzenia widzenia lub słuchu, ciężka wysypka skórna lub zaczerwienienie.

The following side effects have occurred with the combination of Rebetol and interferon alfa-2b in children and adolescents:

Zgłaszano również wysypkę skórną.

Skin rash has also been reported.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: mellow out, sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill

Similar words

Have a look at the Polish-English dictionary by bab.la.