How to write a CV in English

Polish-English translation for "zaginiony"

 

"zaginiony" English translation

Results: 1-21 of 21

zaginiony {adjective}

zaginiony {adj. m} (also: stracony, zgubiony, zagubiony, zabłąkany)

lost {adj.}

Tam odkryli zaginiony świat... Powietrzny labirynt pełen nieznanego życia.

But they made it to the top, and what they found was not a Redwood desert, but a lost world -- a kind of three-dimensional labyrinth in the air, filled with unknown life.

zaginiony {adj. m} (also: zagubiony, brakujący)

missing {adj.}

Jego kolega i współpracownik Mahamat Saleh jest nadal zaginiony.

His colleague and fellow opposition politician Mahamat Saleh remains missing.

zaginiony {adj. m} (also: nieodnaleziony)

  unaccounted for {adj.}

zaginiony {adj. m}

long-lost {adj.}

zaginiony {noun}

misper {noun} [Brit.] [coll.]
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zaginiony":

 

Context sentences

Context sentences for "zaginiony" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

W doniesieniach mówi się o wielu ofiarach śmiertelnych, o rannych i zaginionych.

There have been reports of numerous cases of deaths, injuries and disappearances.

To Zaginiony Monarcha na północnym wybrzeżu, odkryty w 1998 w Grove of Titans.

It dwells in the Grove of Titans on the north coast, and was discovered in 1998.

Pozostawiła po sobie ponad 60 ofiar śmiertelnych, kilkunastu zaginionych oraz setki bezdomnych.

It left more than 60 dead, several disappeared and thousands homeless.

Ustęp 6 brzmi: "do uwolnienia wszystkich zaginionych osób, które wciąż nie odzyskały wolności”.

Paragraph 6 states: 'to release all disappeared persons who are still in captivity'.

Od stycznia 1998 r. MKCK zbiera informacje dotyczące osób zaginionych w Kosowie.

The ICRC has, since January 1998, been gathering information on people who disappeared in Kosovo.

Obecnie nie ma żadnych wiarygodnych danych dotyczących liczby zabitych, rannych, zaginionych czy aresztowanych w trakcie tych zamieszek.

There are currently no reliable figures regarding the number of deaths, injuries, disappearances or arrests during those riots.

UE musi jednakże znacznie bardziej walczyć o wypuszczenie zaginionych przywódców opozycji i działaczy praw człowieka.

The EU must fight much more strongly, however, for the release of the opposition leaders and human rights activists who have disappeared.

Chcielibyśmy zastąpić zdanie w ust. 6, które brzmi: "do uwolnienia wszystkich zaginionych osób, które wciąż nie odzyskały wolności”.

author. - Mr President, we would like to replace the sentence in paragraph 6 which reads: 'to release all disappeared who are still in captivity'.

Właśnie dlatego musimy zbadać sprawę tych zbiorowych grobów, musimy dowiedzieć się, gdzie przebywają tysiące zaginionych osób opłakiwane przez rodziny.

That is why we must investigate these mass graves, we must determine where the many people are who have disappeared and are being mourned by their families.

Uważamy, że działaniu rządu Indii brakuje wiarygodności oraz pytamy, gdzie podziały się tysiące zaginionych ludzi i do kogo należą ciała znalezione w zbiorowych grobach.

We regard the action of the Indian government as lacking in credibility and ask where thousands of people have disappeared to and whose are the bodies found in the mass graves.

na piśmie. - Chciałabym wyrazić najgłębsze współczucie i obawy dotyczące rosnącej liczby zamordowanych i zaginionych obywateli z regionu Kaukazu, szczególnie Natalii Estemirowej.

in writing. - I wish to convey my deepest sympathy and concern for the increasing number of murdered or disappeared citizens of the Caucasus region, particularly Natalia Estemirova.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

Have a look at the Romanian-English dictionary by bab.la.