Polish-English translation for "zainteresowany"

PL zainteresowany English translation

zainteresowany {adj. m}

PL zainteresowany
volume_up
{masculine}

1. law

zainteresowany (also: protoplasta)
volume_up
propositus {noun} [law]

Synonyms (Polish) for "zainteresowany":

zainteresowany

Context sentences for "zainteresowany" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishJestem szczególnie zainteresowany inicjatywą promującą konsumpcję owoców w szkołach.
I am particularly keen on an initiative to promote the consumption of fruit in schools.
PolishCieszymy się, że Tadżykistan jest zainteresowany współpracą oraz wspieramy jego wysiłki.
We welcome Tajikistan's interest in cooperation and support its efforts.
PolishPrzeprowadziłem się do Chicago z Bostonu 10 lat temu, zainteresowany nowotworami i chemią.
I moved to Boston 10 years ago, from Chicago, with an interest in cancer and in chemistry.
PolishJestem zainteresowany tymi rzeczami i nie będę się tego wstydził."
I'm kind of into this stuff, and I'm going to stop being embarrassed."
PolishAle ja nie byłem zainteresowany sprzedawaniem whisky, chciałem sprzedawać lód.
But I wasn't into selling whiskey; I was into selling ice.
PolishSą to zatem zagadnienia, Pani Poseł Harms, którymi jestem zainteresowany.
Therefore, these are issues that interest me, Mrs Harms.
PolishZacznę od kwestii, którymi - z tego, co wiem - Parlament Europejski jest żywo zainteresowany.
I will begin with the issues in which I know there is a strong interest in the European Parliament.
PolishJestem osobiście bardzo zainteresowany wynikami tej analizy.
I have a very particular personal interest in this inventory.
PolishNie jestem zainteresowany układaniem sobie czegoś w głowie i mówieniem, "Tak to właśnie wygląda".
I have no interest at all in conceiving something in my brain and saying, "This is what it looks like."
PolishW gospodarce rynkowej zainteresowany sektor jest zobowiązany do zaproponowania stosownego modelu biznesowego.
In a market economy, it is incumbent upon industry to propose an appropriate business model.
PolishWiem, że Parlament jest bardzo zainteresowany tą sprawą.
I know that Parliament has a strong interest in this issue.
PolishRozumiem, że pan poseł jest zainteresowany propagowaniem zgłoszeń z ław poselskich i się to panu bardzo dobrze udaje!
I understand that you have an interest in promoting 'catch-the-eye', so you have succeeded!
PolishParlament Europejski powinien być zainteresowany piętnowaniem takiego bestialstwa we wszystkich jego odmianach.
The European Parliament should have an interest in castigating such inhumanity in all its permutations.
PolishMój kraj jest zainteresowany regionem Morza Śródziemnego.
My country has an interest in the Mediterranean.
PolishPrzyznaję, że jestem zainteresowany tą sprawą, ponieważ byłem członkiem - czynnym członkiem - grupy wysokiego szczebla.
I declare an interest in this because I was a member - a working member - of the High Level Group.
PolishTo było bardzo cudowne, dlatego że byłem zainteresowany teatrem, co jest uzasadnione w tej pracy.
And it was quite wonderful, because I had an interest -- an early interest -- in theater, that's justified on this thing.
PolishZaniepokoiło mnie, że sektor prywatny wydawał się tak mało zainteresowany inwestowaniem w ten projekt.
It was of concern to me that the private sector appeared to show a very low appetite for investment in this project.
PolishNie, powiedzieli: "Jeśli jesteś tak bardzo zainteresowany dziećmi, to dlaczego nie uczysz tutaj na pierwszej linii?
No, they said, "If you're so into kids and all this stuff, how come you ain't over here on the front lines?
PolishA kiedy jesteś zainteresowany, uczysz się'.
And when you've got interest, then you have education.
PolishTo co próbuję teraz panu powiedzieć, Panie McElroy, to..... że jestem bardzo zainteresowany tym co pan ma do zaoferowania.
What I'm trying to say to you, Mr. McElroy, is..... I? m very much attracted to what you have to offer.