Productive idleness:

Play the Memorize game!

Polish-English translation for "zapalenie jamy ustnej"

 

"zapalenie jamy ustnej" English translation

Results: 1-21 of 38

zapalenie jamy ustnej {noun}

  zapalenie jamy ustnej {n} [med.] (also: stomatyt)

stomatitis {noun} [med.]

Zaburzenia żołądka i jelit Często: zaparcia, wzdęcia brzucha, zapalenie jamy ustnej

Gastrointestinal disorders Common: constipation, abdominal distention, stomatitis

Zapalenie jamy ustnej Ból w jamie brzusznej Niestrawność Zaparcie Wzdęcie

Ulcerative stomatitis Stomatitis Abdominal pain Dyspepsia Constipation Flatulence

Zapalenie jamy ustnej Biegunka Ból brzucha Nudności Wymioty Niestrawność Wodobrzusze

Stomatitis Diarrhoea Abdominal pain Nausea Vomiting Dyspepsia Ascites

Biegunka ** Zapalenie jamy ustnej Niestrawność Wzdęcie Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej

Diarrhoea** Stomatitis Dyspepsia Flatulence Skin and subcutaneous tissue disorders

en ustnej, dyspepsja Wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, ból w prawym Często:

Nausea/ vomiting, abdominal pain, diarrhoea, stomatitis, dyspepsia
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "zapalenie jamy ustnej" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zapalenie jamy ustnej" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

zapalenie jamy ustnej, zakażenie grzybicze jamy ustnej (zakażenie drożdżakami Candida)

inflammation in the mouth, fungal infection in the mouth (Candida infection)

zaparcia, krwawienia z dolnych części jelita grubego, zapalenie jamy ustnej,

constipation, bleeding from the lower part of the large bowel, inflammation of the mouth,

śluzówki/ zapalenie jamy ustnej), niestrawność, wzdęcia Zaburzenia skóry i tkanki podskórnej a

dyspepsia, abdominal distension Skin and subcutaneous tissue disorders a

Płytki oddech, obrzęki (nacieki) w tkance płucnej spowodowane zakażeniem, zapalenie jamy ustnej i języka.

Shortness of breath, swelling (infiltrations) in lung tissue due to infection, inflammation of mouth and tongue.

zapalenie jamy ustnej lub owrzodzenie jamy ustnej,

inflammation of the mouth or mouth ulcers,

Zaparcia, suchość w jamie ustnej Ból brzucha, nudności, niestrawność Wzdęcia, biegunka, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej

Constipation, dry mouth Abdominal pain, nausea, dyspepsia Flatulence, diarrhoea, mouth ulceration

zapalenie jamy ustnej

diarrhoea nausea vomiting

do Owrzodzenie ust, wrzodziejące zapalenie jamy ustnej, zapalenie Często: jamy ustnej, ból z prawej strony nadbrzusza, dyspepsja, zapalenie

Dyspnoea, tachypnea, epistaxis, coughing, nasal congestion, nasal irritation, rhinorrhea, sneezing

Zakażenia, opryszczka zwykła, zakażenie ran, zapalenie gardła, kandydoza jamy ustnej

Infection, Herpes simplex, wound infection, pharyngitis, candidiasis oral

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej 3- 4. stopnia zgłaszano u mniej niż 1 % pacjentów.

Grade 3-4 mucositis was reported in less than 1 % of the patients.

Reakcje skórne (np. pigmentacja jamy ustnej, paznokci i skóry) i zapalenie śluzówki jamy ustnej

Skin reactions (for example oral, ungual and cutaneous pigmentation) and oral mucositis.

zakażenia krwi, zapalenie płuc, półpasiec, zakażenia implantów, zakażenia jamy ustnej np.

infections of the blood, pneumonia, shingles, implant infections, infections of the mouth such as

krwawienie z jamy ustnej lub dziąseł, wrzody jamy ustnej, zapalenie śluzówki jamy ustnej;

bleeding mouth or gums, mouth ulcers, inflamed mouth lining;

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej i jego kliniczne następstwa – badanie dotyczące przeszczepu HSC

Oral mucositis and related clinical sequelae - HSC transplant study

Rzadko: zapalenie trzustki, zapalenie dwunastnicy z nadżerkami, niedoczulica jamy ustnej.

Rare: pancreatitis, erosive duodenitis, oral hypoaesthesia.

Niestrawność Zapalenie jamy w kale ustnej Zapalenie

Nausea (23.3 %) Dry mouth (11.9 %) Constipation (10.3 %)

Zapalenie płuc, zapalenie nosogardzieli, zakażenia górnych dróg oddechowych, grzybica drożdżakowa jamy ustnej

Pneumonia, nasopharyngitis, upper respiratory tract infection, oral candidiasis

Rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, kandydoza jamy ustnej.

Rare: pseudomembranous colitis, moniliasis (oral).

Rzadko: rzekomobłoniaste zapalenie jelita grubego, drożdżyca (jamy ustnej).

Rare: pseudomembranous colitis, moniliasis (oral).

Dysfagia Zapalenie warg Krwawienie z dziąseł Guzy krwawnicze Ból odbytu Owrzodzenia jamy ustnej

Dysphagia Cheilitis Gingival bleeding Haemorrhoids Proctalgia Mouth ulceration Stomach discomfort Rectal haemorrhage
 

Forum results

"zapalenie jamy ustnej" translation - forum results

 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: sckn goo.gl/GLiz7o, executive summary, underrated, to withdraw a bill, bill

Similar words

More in the French-English dictionary.