Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "zapalenie oskrzeli"

 

"zapalenie oskrzeli" English translation

Results: 1-17 of 17

zapalenie oskrzeli {noun}

zapalenie oskrzeli {n} [med.] (also: bronchit)

bronchitis {noun} [med.]

Zakażenia dolnych dróg oddechowych, takie jak zapalenie oskrzeli i zapalenie płuc:

For lower respiratory tract infections such as bronchitis and pneumonia:

zapalenie płuc, grypa, zapalenie oskrzeli, infekcja górnych dróg oddechowych,

Pneumonia, Influenza, Bronchitis, Upper respiratory tract infection, Urinary tract infection

Zapalenie oskrzeli Ostre zapalenie oskrzeli Infekcje górnych dróg oddechowych

Bronchitis Bronchitis acute Upper respiratory tract infections Psychiatric disorders Uncommon:

Nieprodukty wny, drażniący kaszel, zapalenie oskrzeli, zapalenie zatok przynosowyc h, duszność

Non-productive tickling cough, bronchitis, sinusitis, dyspnoea

Zapalenie płuc, zapalenie zatok, zakażenie górnych dróg oddechowych, zapalenie oskrzeli

Pneumonia, sinusitis, upper respiratory infection, bronchitis
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zapalenie oskrzeli":

 

Similar translations

Similar translations for "zapalenie oskrzeli" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zapalenie oskrzeli" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

zapalenie płuc, zapalenie oskrzeli), zakażenia wirusowe (w tym grypa, zakażenia wirusem

candidiasis, bacterial infections (including urinary tract infections), upper respiratory infection na

oddechowych (krwioplucie, krwotok płucny), skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc,

Respiratory tract bleeding (haemoptysis, pulmonary haemorrhage), bronchospasm, interstitial pneumonitis

Często: duszność, nieżyt nosa Niezbyt często: krwawienie z nosa, skurcz oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła Rzadko: obrzęk krtani

Common: dyspnoea, rhinitis Uncommon: epistaxis, bronchospasms, cough, pharyngitis Rare: oedema of larynx

Często: duszność, nieżyt nosa Niezbyt często: krwawienie z nosa, skurcze oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła Rzadko: obrzęk krtani

Common: dyspnoea, rhinitis Uncommon: epistaxis, broncho spasms, cough, pharyngitis Rare: oedema of larynx

Zapalenie oskrzeli,

Infections and infestations

zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zakażenia płucno- oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli,, zapalenie płuc.

exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease broncho-pulmonary infections in cystic fibrosis or in bronchiectasis pneumonia

zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc; zakażenia płucno- oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli; zapalenie płuc.

exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease broncho-pulmonary infections in cystic fibrosis or in bronchiectasis pneumonia

oddechowych (krwioplucie, krwotok płucny), skurcz oskrzeli, śródmiąższowe zapalenie płuc,

Respiratory tract bleeding (haemoptysis, pulmonary haemorrhage), bronchospasm, interstitial pneumonitis

Często: duszność, nieżyt nosa Niezbyt często: krwawienie z nosa, skurcz oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła Rzadko: obrzęk krtani

Common: dyspnoea, rhinitis Uncommon: epistaxis, bronchospasms, cough, pharyngitis Rare: oedema of larynx

Często: duszność, nieżyt nosa Niezbyt często: krwawienie z nosa, skurcze oskrzeli, kaszel, zapalenie gardła Rzadko: obrzęk krtani

Common: dyspnoea, rhinitis Uncommon: epistaxis, broncho spasms, cough, pharyngitis Rare: oedema of larynx

Często: kaszel, duszność, Niezbyt często: skurcz oskrzeli, Bardzo rzadko: eozynofilowe zapalenie płuc, nieżyt błony śluzowej nosa.

Common: cough, dyspnoea Uncommon: bronchospasm Very rare: eosinophilic pneumonia, rhinitis

zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc zakażenia płucno- oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli,, zapalenie płuc.

exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease broncho-pulmonary infections in cystic fibrosis or in bronchiectasis pneumonia

zaostrzenia przewlekłej obturacyjnej choroby płuc; zakażenia płucno- oskrzelowe w przebiegu mukowiscydozy lub rozstrzenie oskrzeli; zapalenie płuc.

exacerbations of chronic obstructive pulmonary disease broncho-pulmonary infections in cystic fibrosis or in bronchiectasis pneumonia

Zazwyczaj mog wyst pi reakcje typu opó nionego, np. kontaktowe zapalenie skóry, ale rzadko mog te wyst pi reakcje typu natychmiastowego ze skurczem oskrzeli.

Generally, delayed type reactions such as contact dermatitis may occur, but rarely immediate reactions with bronchospasm may occur.

Zaburzenia oddechowe, klatki piersiowej i sródpiersia Czesto: zapalenie gardla, zapalenie blony sluzowej nosa Niezbyt czesto: kaszel, dusznosc Bardzo rzadko: skurcz oskrzeli

Respiratory, thoracic and mediastinal disorders Common: pharyngitis, rhinitis Uncommon: cough, dyspnoea Very rare: bronchospasm.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

More translations in the English-Indonesian dictionary.