How to write a letter in English

Polish-English translation for "zapalenie przelyku"

Translation

"zapalenie przelyku" English translation

Request the addition of this translation into the dictionary. We will try our best to include it within the next 24 hours.
If you are looking for translations of a phrase or a sentence, please post your question regarding the translation in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "zapalenie przelyku" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zapalenie przelyku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

rozpoznanie choroby wrzodowej dwunastnicy lub żołądka oraz zapalenia przełyku powinno

the diagnosis of ulcers of the duodenum or stomach and inflammation of the gullet due to

ustach lub w gardle, zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki

dry mouth or throat, glossitis, candidiasis of oesophagus, pancreatitis

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe: zaparcie, wrzód żołądka, zapalenie przełyku

Gastrointestinal Disorders: constipation, gastric ulcer, oesophagitis

(takie jak doustne bisfosfoniany), które mogą wywoływać lub nasilać zapalenie przełyku;

oral bisphosphonates) that can cause or exacerbate oesophagitis

Niezbyt często: choroba refluksowa przełyku, zapalenie trzustki.

Uncommon: gastrooesophageal reflux disease, pancreatitis.

zwężenie jelitowe, zapalenie jelita grubego, zapalenie jelit, zapalenie przełyku

intestinal stenosis, colitis, enteritis, oesophagitis

Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku:

Long-term prophylaxis of reflux oesophagitis:

Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku

Long-term prophylaxis of reflux oesophagitis

Leczenie zapalenia przełyku (refluksowego)

Treatment of inflammation in your oesophagus (reflux oesophagitis)

wrotne (żylaki przełyku) i czynne zapalenie wątroby

(oesophageal varices) and active hepatitis

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Treatment of reflux oesophagitis

Refluksowe zapalenie przełyku:

Reflux oesophagitis:

Zapobieganie nawrotom zapalenia przełyku z powodu cofania się kwasu żołądkowego do przełyku Zalecana dawka wynosi 15 mg lanzoprazolu.

Prevention of a recurrence of inflammation of the gullet due to reflux of stomach acid The recommended dose is 15 mg lansoprazole once daily.

Do częstych objawów niepożądanych należą niestrawność, nudności, bóle brzucha, zapalenie przełyku, zmęczenie oraz obniżenie stężenia wapnia we krwi.

Common side effects include indigestion, nausea, abdominal pain, oesophagitis, tiredness, and low calcium levels in the blood.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori w połączeniu z leczeniem odpowiednimi antybiotykami

Prevention of reflux oesophagitis Treatment of infections caused by the bacteria Helicobacter pylori when given in combination with antibiotic therapy

Jednak projekt i wyniki badań nie były odpowiednie do tego, aby można było zalecić stosowanie lanzoprazolu w leczeniu zapalenia przełyku u dzieci.

However the trial design and the results of the studies were not adequate to recommend the use of lansoprazole in for the treatment of oesophagitis in children.

żołądka, przełyku, jelit i okrężnicy; zaburzenia połykania, perforacja jelit; zapalenie przełyku, smoliste stolce, zapalenie trzustki

intestinal, and colonic gastrointestinal ulceration; dysphagia, haemorrhage, intestinal perforation; colitis/ colitis oesophagitis, aggravated melaena; pancreatitis

Zapobieganie nawrotom zapalenia przełyku z powodu cofania się kwasu żołądkowego do przełyku Zalecana dawka wynosi 1 kapsułkę raz na dobę (co odpowiada 15 mg lanzoprazolu).

Prevention of a recurrence of inflammation of the gullet due to reflux of stomach acid The recommended dose is 1 capsule once daily (equivalent to 15 mg lansoprazole).

Owrzodzenie jamy ustnej, zapalenie przełyku, nudności i wymioty, zapalenie żołądka, utrudnienie połykania, suchość jamy ustnej, wzdęcia, zapalenie dziąseł, zaburzenia smaku

Mouth ulceration, esophagitis, nausea and vomiting, gastritis, dysphagia, dry mouth, flatulence, gingivitis, taste perversion

Podsumowując, dane na temat skuteczności są uważane za niewystarczające do uzasadnienia wskazania pediatrycznego dotyczącego leczenia zapalenia przełyku u dzieci i młodzieży.

In conclusion, the efficacy data are considered too weak to support a paediatric indication of oesophagitis in children and adolescents.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to unchain, to redo, goody, goodies, to textualize

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Spanish dictionary for more translations.