Got time to kill?

Try our Hangman game

Polish-English translation for "zapalenie przelyku"

Translation

"zapalenie przelyku" English translation

 

Similar translations

Similar translations for "zapalenie przelyku" in English

 

Context sentences

Context sentences for "zapalenie przelyku" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

rozpoznanie choroby wrzodowej dwunastnicy lub żołądka oraz zapalenia przełyku powinno

the diagnosis of ulcers of the duodenum or stomach and inflammation of the gullet due to

ustach lub w gardle, zapalenie języka, kandydoza przełyku, zapalenie trzustki

dry mouth or throat, glossitis, candidiasis of oesophagus, pancreatitis

Zaburzenia żołądkowo- jelitowe: zaparcie, wrzód żołądka, zapalenie przełyku

Gastrointestinal Disorders: constipation, gastric ulcer, oesophagitis

(takie jak doustne bisfosfoniany), które mogą wywoływać lub nasilać zapalenie przełyku;

oral bisphosphonates) that can cause or exacerbate oesophagitis

Przewód pokarmowy: zapalenie błony śluzowej przełyku, porażenie jelit, wymioty krwią.

Gastro-intestinal: inflammation of the mucosa of oesophagus, paralysis of the gut, vomiting blood..

Niezbyt często: choroba refluksowa przełyku, zapalenie trzustki.

Uncommon: gastrooesophageal reflux disease, pancreatitis.

zwężenie jelitowe, zapalenie jelita grubego, zapalenie jelit, zapalenie przełyku

intestinal stenosis, colitis, enteritis, oesophagitis

Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku:

Long-term prophylaxis of reflux oesophagitis:

Długotrwała profilaktyka refluksowego zapalenia przełyku

Long-term prophylaxis of reflux oesophagitis

Leczenie zapalenia przełyku (refluksowego)

Treatment of inflammation in your oesophagus (reflux oesophagitis)

wrotne (żylaki przełyku) i czynne zapalenie wątroby

(oesophageal varices) and active hepatitis

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku

Prevention of reflux oesophagitis

Leczenie refluksowego zapalenia przełyku

Treatment of reflux oesophagitis

Krwawe wymioty Niedrożność Zapalenie przełyku

Haematemesis Ileus Oesophagitis

Refluksowe zapalenie przełyku:

Reflux oesophagitis:

Zapobieganie nawrotom zapalenia przełyku z powodu cofania się kwasu żołądkowego do przełyku Zalecana dawka wynosi 15 mg lanzoprazolu.

Prevention of a recurrence of inflammation of the gullet due to reflux of stomach acid The recommended dose is 15 mg lansoprazole once daily.

Do częstych objawów niepożądanych należą niestrawność, nudności, bóle brzucha, zapalenie przełyku, zmęczenie oraz obniżenie stężenia wapnia we krwi.

Common side effects include indigestion, nausea, abdominal pain, oesophagitis, tiredness, and low calcium levels in the blood.

Zapobieganie refluksowemu zapaleniu przełyku Leczenie zakażeń wywołanych przez bakterię Helicobacter pylori w połączeniu z leczeniem odpowiednimi antybiotykami

Prevention of reflux oesophagitis Treatment of infections caused by the bacteria Helicobacter pylori when given in combination with antibiotic therapy

Jednak projekt i wyniki badań nie były odpowiednie do tego, aby można było zalecić stosowanie lanzoprazolu w leczeniu zapalenia przełyku u dzieci.

However the trial design and the results of the studies were not adequate to recommend the use of lansoprazole in for the treatment of oesophagitis in children.

żołądka, przełyku, jelit i okrężnicy; zaburzenia połykania, perforacja jelit; zapalenie przełyku, smoliste stolce, zapalenie trzustki

intestinal, and colonic gastrointestinal ulceration; dysphagia, haemorrhage, intestinal perforation; colitis/ colitis oesophagitis, aggravated melaena; pancreatitis
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: bundle of nerves, advance, bottom line, bottom line, bottom line

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.