Polish-English translation for "zawód"

PL zawód English translation

PL zawód
volume_up
{masculine}

zawód (also: praca, profesja, fach)
Czy jest to brak perspektyw lub ogólna aura niepewności, otaczająca ten zawód?
Is it the lack of prospects, or the general insecurity surrounding the profession?
W przeszłości zawód nauczyciela był szanowany i ceniony.
In the past, teaching was a respected and valued profession.
Wybieramy nasz zawód, oraz wybieramy naszych partnerów.
We choose our own profession, and we choose our own partners.
zawód (also: posada, zadanie, praca, profesja)
volume_up
job {noun}
Mój zawód polega przecież na słuchaniu, a mój cel to nauczyć świat, jak słuchać.
Of course, my job is all about listening, and my aim, really, is to teach the world to listen.
Pewien wielki Czech powiedział kiedyś: "Nie jestem już nowicjuszem - oczekuje się po mnie goli, strzelanie to mój zawód”.
A great Czech once said: 'I am no longer a rookie: goals are expected of me; scoring is my job.'
Jako człowiekowi, który przez wiele lat wykonywał zawód dziennikarza i zna go od podszewki, sprawa ta jest mi wyjątkowo bliska.
As someone who, for many years, worked as a journalist and has a thorough knowledge of the job, this matter is of particular importance to me.
zawód (also: zatrudnienie, praca, profesja, okupacja)
Powinniśmy starannie rozważyć tę kwestię, nim założymy, że ktoś nie ma nieposzlakowanej opinii, która pozwoliłaby mu wykonywać ten zawód, jeśli nie zostało to dowiedzione.
We should think carefully before assuming that someone is not of good repute to pursue an occupation if that is not proven.
Należy przeprowadzić europejską ankietę dotyczącą koncepcji ostrzeżeń dla uzależnionych konsumentów, bez względu na ich wiek, zawód i płeć, ale również dla rynku wewnętrznego.
It is necessary to carry out a European survey on the influence of this warning procedure for addicted consumers, regardless of their age, occupation and gender, but also for the internal market.
zawód (also: ekspert, fachowiec, specjalista, zawodowiec)
Czy Twój zawód wymaga takiej wcześniejszej kontroli? Dowiedz się w punkcie kontaktowym ds. uznawania kwalifikacji zawodowych English w Twoim kraju pochodzenia.
Ask the host-country contact point for professional qualifications.
Jeśli w kraju, w którym chcesz pracować, Twój zawód jest regulowany przez stowarzyszenie lub organizację, musisz zostać ich członkiem, aby móc używać tytułu zawodowego.
If your profession is regulated by an association or organisation in the country where you want to work, you will have to become a member before you can use the professional title.
Jeśli chcesz podjąć pracę w innym kraju, konieczne może być oficjalne uznanie w nim Twoich kwalifikacji i doświadczenia zawodowego, jeśli wykonywany przez Ciebie zawód jest tam regulowany.
If you want to work in another country you might need to get your qualifications and professional experience officially recognised, if your profession is regulated in that country.
zawód (also: rozczarowanie)
zawód (also: degradacja, upadek, rozczarowanie)
volume_up
comedown {noun} [coll.]
zawód (also: rozczarowanie)
To naprawdę cudowne, ale jakiż to zawód, że dobrostan zwierząt stanowi jedynie produkt uboczny strategii Komisji.
That is really terrific, but what a disappointment that animal welfare is only a by-product of the Commission strategy.
. - Poparłem tę wspólną rezolucję, w której Parlament wyraża ubolewanie i zawód z powodu zawieszenia dauhańskiej rundy negocjacji w WTO.
. - I supported this joint resolution that expresses Parliament's regret and disappointment at the suspension of the WTO Doha Round.
zawód (also: rozczarowanie)
Czasem, osiągając cel, można odczuwać niemalże zawód.
Sometimes when you get there, there's almost a letdown.
zawód
volume_up
métier {noun} [form.]
zawód (also: biznes, branża, fach, handel)
volume_up
trade {noun}
Dzięki tej umowie rybacy z rejonu Morza Śródziemnego mogą wykonywać swój zawód gdzie indziej, jako że Morze Śródziemne jest nadmiernie eksploatowane, jeśli chodzi o połowy ryb.
Through this agreement, fishermen from the Mediterranean are able to exercise their trade elsewhere, as the Mediterranean is being over-fished.

Context sentences for "zawód" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishAzaż nie wiecie, iż ci, którzy w zawód bieżą, wszyscyć więc bieżą, lecz jeden zakład bierze?
Know ye not that they that run in a race run all, but one receiveth the prize?
PolishMyliliśmy się całkowicie i szybko zaczęliśmy odczuwać zawód i frustrację.
We were absolutely wrong and have rapidly become desperately disappointed and frustrated.
PolishJego grupa, w szczególności pani wiceprzewodnicząca Wortmann-Kool, sprawiła mu zawód (ponownie).
His group, in particular Vice-President Wortman-Kool, let him down (again).
PolishJeżeli nie udaje nam się to, czynimy zawód tym, którzy przysłali nas tu jako swoich przedstawicieli.
If we fail to do that, we fail the people whom we are sent here to represent.
Polish(Śmiech) Na pytanie o zawód odpowiedzcie: „Jestem statystykiem.”
(Laughter) Well, except they've been pre-warned now, and they'll know you're making it up.
PolishCo więcej, sprawimy zawód tym ludziom w Rosji, którzy pragną wolności, dobrobytu i bezpieczeństwa.
Even more, we would let down the people in Russia who desire freedom, prosperity and safety.
PolishNa pytanie o zawód odpowiedzcie: „Jestem statystykiem.”
When they say to you, "What do you do?" -- you say, "I'm a statistician."
PolishNie nauczyłem się tego, wykonując zawód prawnika.
And I didn't learn about this actually practicing law and doing the work that I do.
PolishAle to dziennikarze myślą, że blogerzy chcą uprawiać ich zawód.
That's not their role; they're supposed to read what we write.
PolishZe względu na mój zawód byłem przetrzymywany i torturowany.
I have been a victim of detention and torture because of my work.
PolishPan komisarz sprawił mi zawód tym, co powiedział.
on behalf of the PPE-DE Group. - Madam President, I find what the Commissioner has said rather disappointing.
PolishDlatego powinniśmy uczynić z niej zawód.
PolishTablica wyników dla rynków konsumenckich służy jako system alarmowy informujący nas nawet wtedy, gdy rynek wewnętrzny sprawia konsumentom zawód.
The Consumer Scoreboard serves as an alarm system, telling us even when the internal market is letting consumers down.
PolishSzkocki sektor finansowy spotkał poważny zawód ze strony organów nadzoru Zjednoczonego Królestwa, tak więc popieram ścisłą regulację rynku.
The Scottish financial sector has been let down badly by the UK's regulators and I support tighter regulation of the market.
PolishZły zawód sobie wybrałem.
PolishZ drugiej strony, gdybym nie czuła tego współczucia nadszedłby dla mnie czas by odwiesić moją szatę i porzucić zawód rabina.
And yet, on the other hand, if I didn't feel this compassion, then I feel that it would be time for me to hang up my robe and give up being a rabbi.
PolishTen wrażliwy i skromny naród spotkał zawód, gdy sąsiedni, przyjazny kraj sam jeden zablokował kontynuację negocjacji akcesyjnych.
The sensitive and self-conscious population was disappointed when a neighbouring, friendly country single-handedly blocked the continuation of the accession negotiations.
PolishTo właśnie dlatego taki zawód sprawia fakt, że nadal zachowujemy się jak zaciekli wrogowie w debatach nad budżetem programu Galileo lub Europejskiego Instytutu Technologii.
That is why it is disappointing that daggers are still drawn in the debate on the Galileo Programme budget or on the European Institute of Technology.