Summary

Our team was informed that the translation for "zlosliwy nowotwor" is missing.

Internship offers abroad for English native speakers

Polish-English translation for "zlosliwy nowotwor"

Translation

"zlosliwy nowotwor" English translation

Let us know that this translation is missing. We will normally include it within the next 24 hours.
Alternatively, post your question in the forum.
 

Context sentences

Context sentences for "zlosliwy nowotwor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wpływ leczenia preparatem Kineret na istniejące nowotwory złośliwe nie był badany.

The impact of treatment with Kineret on pre-existing malignancy has not been studied.

Nowotwory złośliwe są drugą najczęściej spotykaną przyczyną zgonów dzieci.

Malignant tumours are the second most common cause of death in children.

Specjalne ostrzeżenia i środki ostrożności dotyczące stosowania – „ Nowotwory złośliwe ”).

Special Warnings and Special Precautions for Use - " Malignancies ").

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl. cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms, benign, malignant and unspecified (incl. cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

pasożytnicze Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

tissue disorders Musculoskeletal and connective tissue disorders

Zgłoszone nowotwory złośliwe były bardzo zróżnicowane pod względem pochodzenia i umiejscowienia.

The malignancies reported were very diverse in their origin and location.

liczby osób, które stosowały maść Protopy wystąpiły nowotwory złośliwe (np. skóry lub chłoniak).

have used Protopy ointment have had malignancies (for example, skin or lymphoma).

liczby osób, które stosowały maść Protopic wystąpiły nowotwory złośliwe (np. skóry lub chłoniak).

have used Protopic ointment have had malignancies (for example, skin or lymphoma).

Nowotwory łagodne, złośliwe, niespecyficzne (cysty, polipy)

Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Neoplasms benign and malignant (including cysts and polyps)

Zakażenia i zarażenia pasożytnicze Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy)

Infections and infestations Neoplasms benign, malignant and unspecified (incl cysts and polyps)

Możliwe ciężkie działania niepożądane to ciężkie zakażenia, nowotwory złośliwe oraz reakcje alergiczne.

Possible serious side effects include serious infections, malignancies and allergic reactions.

Zamiast zostać rozwiązanym, rośnie jak złośliwy nowotwór o nieprzewidywalnych następstwach.

Instead of being resolved, it continues to grow like a malignant tumour with unpredictable consequences.

Nowotwory łagodne, złośliwe i nieokreślone (w tym torbiele i polipy) Niezbyt często: zespół rozpadu guza

Neoplasms benign, malignant and unspecified (including cysts and polyps) Uncommon: tumour lysis syndrome

Zaawansowane nowotwory złośliwe wątroby (patrz punkt 4. 4).

Advanced malignant hepatic tumours (see section 4.4).

Nowotwory złośliwe obserwowano głównie w macicy samic, które otrzymywały lek w dawkach od średnich do dużych.

Malignant tumours were noted predominantly in the uterus of mid- and high-dose females.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: hemithorax, nerd, nerd, transmural, transmural

Similar words

Search for more words in the Portuguese-English dictionary.