Polish-English translation for "znaki"

PL znaki English translation

znaki {f pl}
znak {m}

PL znaki
volume_up
{feminine plural}

znaki (also: oznaki, gesty, sygnały)
Znaki stop zostały wynalezione w 1915.
So, there is a long history of stop signs and yield signs.
Wszyscy, którzy jechali nowojorskim metrem znają te znaki.
Everybody who has ridden the New York subway system will be familiar with these signs?
Znaki „ustąp pierwszeństwa przejazdu" w 1950.
Stop signs were invented in 1915, yield signs in 1950.
znaki (also: postaci)
Losowe znaki, które zobaczył użytkownik to W, A, I, T, ułożone w angielskie słowo "CZEKAJ".
The random characters that happened to be shown to the user were W, A, I, T, which, of course, spell a word.
Ponieważ są tak często stosowane, zdarza się, że losowe znaki pokazywane użytkownikowi układane są dość niefortunnie.
And since they're used so often, a lot of times the precise sequence of random characters that is shown to the user is not so fortunate.
znaki (also: plamki, łaty, łatki)
Obie grupy muszą znać i respektować zasady ruchu drogowego oraz znaki drogowe poziome, a rowerzyści muszą nosić wyposażenie ochronne.
They must know and respect the traffic rules, respect the markings, and cyclists must wear protective equipment.

Context sentences for "znaki" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Polishdać się we znaki
Polishdawać się we znaki
Polishdawać się we znaki
Polishdawać się we znaki
Polishdać się we znaki
Polishdać się we znaki
Polishdać się we znaki
Polishdawać się komuś we znaki
PolishKonsumenci muszą też wiedzieć, jakie znaki obowiązują.
Subsequently, Madam President, it must also be clear to consumers which marks exist.
PolishTrudno określa się wartość rzeczy niematerialnych, takich jak znaki towarowe czy patenty.
It is hard to place a value on intangible assets, such as trademarks and patents.
Polish- (RO) Kryzys gospodarczy mocno daje się we znaki przedsiębiorstwom i obywatelom w Europie.
- (RO) The economic crisis is taking a serious toll on Europe's enterprises and citizens.
PolishWystarczy, że w trakcie głosowania będą patrzyli na znaki dawane im przez partyjnych szefów.
They simply follow the gesticulations of their party tic-tac men.
PolishOczywiście, gdy ludzie zadają pytania, pojawiają się znaki zapytania.
There are question marks, of course, when people ask questions.
PolishAle potem gniew i depresja po śmierci ojca dały się we znaki.
But then the anger and the depression about my father's death set in.
PolishTo było kanji, chińskie znaki wcielone do japońskiego.
And he goes, "Ahh, okay okay, eehto, World History, ehh, Calculus, Traditional Japanese."
PolishPostawmy znaki zbierające ludzi razem i wskazujące drogę, coś jak Indeks Happy Planet.
And we need to have signposts gathering people together and pointing them -- something like the Happy Planet Index.
PolishMinie chwila zanim spostrzeżecie, że te znaki przekazują coś innego, niż zazwyczaj.
And it takes you a while until it actually -- you realize that this says something different than what it normally says.
PolishDosłownie widać znaki ich szoku oburzenia gniewu i żałoby.
They're finding that their world is really collapsing.
PolishZnaki wplatały się w budynek na różne dziwne sposoby.
They integrated with the building in really peculiar ways.
PolishZnaki wydrukowane obustronnie w górnym rogu banknotu dokładnie się uzupełniają, tworząc cyfry nominału.
Marks printed in the top corner of the banknote, on both sides, combine perfectly to form the value numeral.