Polish-English translation for "znikać"

PL znikać English translation

znikać {ipf. v.}

PL znikać
play_circle_outline
[znikam|znikałbym] {imperfective verb}

znikać (also: zanikać, zaniknąć, ulatniać się, zniknąć)
Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.
The balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.
Działania te znikają po kilku tygodniach i nie wymagają dalszego leczenia.
These effects disappear after a few weeks and do not require any further treatment.
Problemy zamieniają się w układanki, zaś przeszkody znikają.
Problems become puzzles and obstacles disappear.
znikać (also: zniknąć, przekwitnąć, przekwitać)
znikać (also: zanikać)
znikać (also: uciekać)
znikać (also: rozwiązać się, rozwiązywać się, rozpuszczać się, rozpuścić się)
znikać (also: zniknąć, wyparować, wyparowywać)
znikać (also: uciekać)

Context sentences for "znikać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishGłosy nie mogą znikać, ponieważ nie będziesz w stanie znaleźć swojego.
Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.
PolishKiedy użytkownik znajdzie odpowiadającą mu inwestycję, klika "gotowe", a wskaźniki zaczynają znikać, powoli, jeden za drugim.
Once you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.