Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "znikać"

 

"znikać" English translation

Results: 1-24 of 38

znikać {verb}

znikać {vb} (also: zniknąć, ulotnić się, zanikać, zaniknąć)

Boczne liście zaczęłyby znikać.

So, these leaves at the edge would start to disappear.

Kiedy użytkownik znajdzie odpowiadającą mu inwestycję, klika "gotowe", a wskaźniki zaczynają znikać, powoli, jeden za drugim.

Once you find an investment that you're happy with, what people do is they click "done" and the markers begin to disappear, slowly, one by one.

Wydawać by się mogło, że obiekt pożądania wraca do życia tylko przez znikanie.

It would seem that the object of desire only comes into its own by disappearing repeatedly.

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

They're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.

Lasy znikają, a ich miejsce zajmują pustynie.

Forests disappearing, deserts where once there was forest.

znikać {vb} (also: zanikać)

znikać {vb} (also: zniknąć)

znikać {vb} (also: zniknąć, wyparować, wyparowywać)

to wander off {vb} [humor.]
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "znikać":

 

Context sentences

Context sentences for "znikać" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Wszystkie balkony przesuwają się pomiędzy tymi konfiguracjami, ale także znikają.

The balconies all move to go between those configurations, but they also disappear.

Działania te znikają po kilku tygodniach i nie wymagają dalszego leczenia.

These effects disappear after a few weeks and do not require any further treatment.

Głosy nie mogą znikać, ponieważ nie będziesz w stanie znaleźć swojego.

Votes can't go missing because then you won't find yours when you look for it.

Kiedy widzicie sześcian w jeden sposób, za ekranem, krawędzie znikają.

When you see the cube one way, behind the screen, those boundaries go away.

Wydawać by się mogło, że obiekt pożądania wraca do życia tylko przez znikanie.

It would seem that the object of desire only comes into its own by disappearing repeatedly.

Omamy tego typu bardzo często pojawiają się nagle i nagle znikają.

It's typical of these hallucinations that they may come in a flash and disappear in a flash.

Zazwyczaj objawy te znikają podczas kontynuowania leczenia i stosowania zaleconej diety.

Normally, these symptoms disappear if you continue treatment and keep to your recommended diet.

Wysypka skórna i rumień skórny zazwyczaj znikają w ciągu jednego dnia po usunięciu plastra.

Skin rash and skin reddening will usually disappear within one day after the patch has been removed.

Elektrony rozmazują się i znikają, zostaje tylko energia.

Electrons disappear in a kind of fuzz, and there is only energy.

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

They're disappearing for the reasons that all of you in this room know only too well.

Większość z osób w tej sali wie dobrze, dlaczego znikają.

The deforestation, the growth of human populations, needing more land.

W efekcie ziemie krok za krokiem ziemie pustynnieją i znikają ostatnie drzewa.

And so you get desertification -- creeping, creeping, creeping -- as the last of the trees are cut down.

Problemy zamieniają się w układanki, zaś przeszkody znikają.

Problems become puzzles and obstacles disappear.

Lasy znikają, a ich miejsce zajmują pustynie.

Forests disappearing, deserts where once there was forest.

Objawy te znikają szybko po odstawieniu leku.

These conditions disappeared rapidly when the drug was discontinued.

Zmieniła plany życiowe, przeprowadziła się do Juarez i zaczęła spisywać historie dokumentujące znikanie kobiet.

She gave up her life; she moved to Juarez; she started to write the stories which documented the disappeared women.

Takie błędy zazwyczaj znikają same w ciągu kilku minut, dlatego poczekaj chwilę i spróbuj zalogować się jeszcze raz.

These errors generally resolve themselves within a few minutes, so please wait a bit before trying to log in again.

Zwoje kabli znikają we wgłębieniach pod spodem.

The space underneath hides away any cables.

Ty mówisz o dramatycznym wyścigu zbrojeń, i całych ekosystemach, które znikają na zawsze.

You've just told us a different story of this tragic arms race that's happening, and maybe whole ecosystems gone forever.

Znikająca rzeźba rozbudziła moją wiarę, że być może istnieje znacznie więcej sposobów na ujęcie niewidzialnego.

That evaporating sculpture gave me a greater faith that maybe there is many more possibilities to capture [the] invisible.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: callout, stick insect, drilling, refurbishment of buildings, Mechanic Technician

Similar words

More in the Swahili-English dictionary.