Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Polish-English translation for "zużyć"

 

"zużyć" English translation

Results: 1-27 of 561

zużyć {verb}

zużyć {vb} (also: trwonić, spędzić, przeżyć, przebyć)

A więc ładować akumulatory w trakcie lotu, by zużyć tę energię w nocy i kolejnego dnia móc lecieć dalej.

That means to load the batteries during the flight, in order to spend the night on the batteries, and fly the next day again.

Teraz, dlaczego Intel pozwoliby mi zużyć mnóstwo czasu i pieniędzy, w ciągu ostatnich 10 lat, próbując zrozumieć potrzeby seniorów i zacząć myśleć o tego typu markerach behawioralnych?

Now, why would Intel let me spend a lot of time and money, over the last 10 years, trying to understand the needs of seniors and start thinking about these kinds of behavioral markers?

zużyć {vb} (also: nieść, nosić, chodzić, ubierać się)

zużyć {pf. v.} (also: wypić, jeść, zjadać, spożyć)

Na przykład rolnictwo w Austrii zużywa około 2,2% wytwarzanej energii.

For example, agriculture in Austria consumes approximately 2.2% of the energy generated.

Jak już wiele osób tutaj mówiło, w budynkach zużywa się 40 % naszej energii.

As many have mentioned, 40% of our energy is consumed in buildings.

Panie przewodniczący! Nadchodzą radykalne zmiany sposobu, w jaki EU produkuje i zużywa energię.

Mr President, there are going to be radical changes in the way the EU produces and consumes its energy.

Obecnie w rolnictwie zużywa się 64% wody, a 20% na potrzeby energetyczne, 12% zużywa społeczeństwo a 4% przemysł.

Currently, agriculture consumes 64% of water while 20% is used by energy, 12% by the public and 4% by industry.

Budynki odpowiadają za 40 % naszego zużycia energii, z czego 99 % przypada na budynki już istniejące.

The built environment consumes approximately 40% of our energy, 99% of which is accounted for by existing buildings.

zużyć {vb} (also: wyrosnąć z, wyczerpać, przetrwać)

zużyć {vb} (also: zużywać, wydawać, wydać)

zużyć {vb} (also: zużywać, wydawać, wydać)

to use up (sth) {vb}

zużyć {pf. v.} (also: nie mieć więcej)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Polish) for "zużyć":

 

Context sentences

Context sentences for "zużyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Po pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.

Jeżeli nie ograniczymy zużycia energii istnieje niebezpieczeństwo, że wciąż...

If we do not reduce energy consumption, there is a danger that again and again ...

godziny Po pobraniu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Once withdrawn from vial into syringe, suspension should be used immediately.

To 25% światowego zużycia pestycydów na jedynie 4% światowych obszarów upraw.

This represents 25% of global pesticide use on only 4% of the world's farmland.

Odpowiadają za 75 procent zużycia energii i aż do 80 procent emisji dwutlenku węgla.

They are 75 percent of the energy consumption -- up to 80 percent of CO2 emissions.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkt należy zużyć natychmiast.

From a microbiological safety point of view, the product should be used immediately.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieczony produkt należy zużyć natychmiast.

From a microbiological point of view, the diluted product should be used immediately.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkt należy zużyć natychmiast.

From a microbiological safety point of view, the product is to be used immediately.

Prometax roztwór doustny należy zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu butelki.

Prometax oral solution should be used within 1 month of opening the bottle.

Po pobraniu leku z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.

Once withdrawn from vial into the syringe, the suspension should be used immediately.

Jednym ze sposobów racjonalizacji zużycia energii jest ocieplanie budynków.

One way to achieve energy efficiency is to provide buildings with thermal insulation.

Forcaltonin należy zużyć natychmiast po otwarciu jednorazowej ampułki. nic

Forcaltonin should be used immediately after the single-use ampoule is opened. rod

Z mikrobiologicznego punktu widzenia, po odtworzeniu roztworu produkt należy zużyć

After reconstitution, from a microbiological point of view, the product should be used

Ograniczenie zużycia energii zwiększyłoby konkurencyjność naszych towarów.

A reduction in energy consumption would enhance the competitiveness of our goods.

Z powodu zwiększającego się poziomu zużycia biopaliw wzrosły również ceny żywności.

Food prices have risen as well due to the growing consumption of biofuels.

Podkreśla się w nim, że rynek nie jest w stanie zapewnić racjonalnego zużycia energii.

It acknowledges that the market is incapable of ensuring rational energy use.

Z punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego Naglazyme należy zużyć natychmiast.

From a microbiological safety point of view, Naglazyme should be used immediately.

Exelon roztwór doustny należy zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu butelki.

Exelon oral solution should be used within 1 month of opening the bottle.

Wszystkie te czynniki zmieniają nasze formy produkcji i zużycia, jak i nasze zachowania.

All these factors will change our forms of production and consumption and our behaviour.

Z mikrobiologicznego punktu widzenia preparat należy zużyć natychmiast.

From a microbiological point of view, the product must be used immediately.
 

Suggest new Polish to English translation

Are you familiar with a particular Polish dialect? Do you know any special colloquial Polish phrases? In the box below you can quickly and easily make your own addition to the Polish-English dictionary.

PolishPolish

Latest word suggestions by users: to withdraw a bill, bill, prudishness, bounteous, bounteous

Similar words

In the English-Polish dictionary you will find more translations.