Polish-English translation for "zużyć"

PL zużyć English translation

zużyć {vb}
zużyć {pf. v.}

PL zużyć
volume_up
{verb}

zużyć (also: wyczerpać, przetrwać, wyrosnąć z)
zużyć (also: trwonić, zużywać, wydawać, wydać)
A więc ładować akumulatory w trakcie lotu, by zużyć tę energię w nocy i kolejnego dnia móc lecieć dalej.
That means to load the batteries during the flight, in order to spend the night on the batteries, and fly the next day again.
Teraz, dlaczego Intel pozwoliby mi zużyć mnóstwo czasu i pieniędzy, w ciągu ostatnich 10 lat, próbując zrozumieć potrzeby seniorów i zacząć myśleć o tego typu markerach behawioralnych?
Now, why would Intel let me spend a lot of time and money, over the last 10 years, trying to understand the needs of seniors and start thinking about these kinds of behavioral markers?
zużyć (also: zużywać, wydawać, wydać)
zużyć (also: zużywać, wydawać, wydać)
volume_up
to use up {vb} (sth)
zużyć (also: zużywać, mieć na sobie, zmęczyć, chodzić)

Context sentences for "zużyć" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

PolishPo pobraniu produktu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.
Once withdrawn from vial into syringe, the suspension should be used immediately.
Polishgodziny Po pobraniu z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.
Once withdrawn from vial into syringe, suspension should be used immediately.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia rozcieczony produkt należy zużyć natychmiast.
From a microbiological point of view, the diluted product should be used immediately.
PolishZ punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkt należy zużyć natychmiast.
From a microbiological safety point of view, the product is to be used immediately.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia, po odtworzeniu roztworu produkt należy zużyć
After reconstitution, from a microbiological point of view, the product should be used
PolishForcaltonin należy zużyć natychmiast po otwarciu jednorazowej ampułki. nic
Forcaltonin should be used immediately after the single-use ampoule is opened. rod
PolishPrometax roztwór doustny należy zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu butelki.
Prometax oral solution should be used within 1 month of opening the bottle.
PolishZ punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego produkt należy zużyć natychmiast.
From a microbiological safety point of view, the product should be used immediately.
PolishPo pobraniu leku z fiolki do strzykawki, zawiesinę należy natychmiast zużyć.
Once withdrawn from vial into the syringe, the suspension should be used immediately.
PolishZ punktu widzenia bezpieczeństwa mikrobiologicznego Naglazyme należy zużyć natychmiast.
From a microbiological safety point of view, Naglazyme should be used immediately.
PolishPo wyjęciu z lodówki produkt leczniczy należy zużyć w ciągu powyższego okresu.
Once removed from the refrigerator the medicinal product must be used within this period.
Polishlata Po otwarciu roztwór należy zużyć przed upływem daty ważności umieszczonej na butelce.
years After opening, the solution can be used up to the expiry date on the bottle.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia, produkt należy zużyć natychmiast.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishLek należy zużyć niezwłocznie po pierwszym otwarciu (patrz punkt 6. 3).
The product should be used immediately after first opening (see section 6.3).
PolishExelon roztwór doustny należy zużyć w ciągu 1 miesiąca po otwarciu butelki.
Exelon oral solution should be used within 1 month of opening the bottle.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia preparat należy zużyć natychmiast po otwarciu.
From a microbiological point of view, the product shall be used immediately after opening.
PolishZawartość fiolki należy zużyć natychmiast po przekłuciu gumowego korka.
The contents of a vial should be used immediately after piercing the rubber stopper.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy zużyć natychmiast.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishZ mikrobiologicznego punktu widzenia produkt należy natychmiast zużyć.
From a microbiological point of view, the product should be used immediately.
PolishAvamys aerozol do nosa należy zużyć w ciągu 2 miesięcy po pierwszym otwarciu.
Avamys nasal spray should be used within 2 months after first opening.