×Did you mean: şah, H, Y, şa, W?

Summary

Our team was informed that the translation for "" is missing.

Romanian-English translation for ""

Translation

"" English translation

Did you mean: şah, H, Y, şa, W?
 

Similar translations

Similar translations for "" in English

 

Context sentences

Context sentences for "" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Guvernul a prezentat programul de reformă și a menționat potențiali investitori.

The government presented the reform programme and indicated potential investors.

Acest proces ar reprezenta o amenințare la adresa mediului și a sănătății umane.

A delay in this process would pose a threat to the environment and human health.

O reacţie slabă, insuficientă, va fi un stimulent şi un impuls pentru încălcări.

A weak, inadequate response will be an incentive and stimulus for infringements.

Creștinii sunt, fără îndoială, minoritatea cea mai neglijată în lumea de astăzi.

Christians are, without a doubt, the most neglected minority in the world today.

Click the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.

Click the Library tab, and then click the Playlists view in the Navigation pane.

UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:

EU financing could support your training and career development as a researcher:

Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.

For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.

Din tastatură, măriți sau micșorați valoarea de panoramare în incremente de 10%.

From the keyboard you can increase or decrease the zoom value in 10% increments.

Cred că acest lucru este important pentru viitorul întregii regiuni şi nu numai.

I believe that this is important for the future of the entire region and beyond.

Sper că vom primi majoritatea de voturi necesară pentru a realiza acest progres.

I hope that we will receive the necessary majority to achieve that breakthrough.

Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.

I welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.

Aș dori să revin la declarația pe care Parlamentul a adoptat-o la 23 iunie 2010.

I would like to return to the statement that Parliament adopted on 23 June 2010.

If you have external speakers, make sure that they are plugged in and turned on.

If you have external speakers, make sure that they are plugged in and turned on.

În Polonia o astfel de inițiativă are nevoie de semnătura a 100 000 de persoane.

In Poland, an initiative of this kind requires the signatures of 100 000 people.

Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.

It is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.

Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.

It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.

Să învăţăm din aceste exemple astfel încât să nu facem din nou aceleaşi greşeli.

Let us learn from these examples so that we do not make the same mistakes again.

Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.

Mr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.

Dl Rapkay a prezentat o serie de argumente inteligente pe care nu le voi repeta.

Mr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.

Nu, BIOS-ul nu necesită gestionare și nu este nevoie să modificați nicio setare.

No, BIOS does not need to be managed and you do not need to change any settings.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: hallway, bill, Thanksgiving, payload, to groak

Similar words

 ·  · a · Aachen · aarhnoid · aba · abac · abajur · abandon · abandona · abandonare · abandonat

Moreover bab.la provides the Norwegian-English dictionary for more translations.