×Did you mean: şah, H, Y, şa, W?

Summary

Our team was informed that the translation for "" is missing.

Translation of "" in:

en· fi

How to write a CV in English

Romanian-English translation for ""

Translation

"" English translation

Did you mean: şah, H, Y, şa, W?
Request the addition of this translation into the dictionary. We will try our best to include it within the next 24 hours.
If you are looking for translations of a phrase or a sentence, please post your question regarding the translation in the forum.
 

Similar translations

Similar translations for "" in English

 

Context sentences

Context sentences for "" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Guvernul a prezentat programul de reformă și a menționat potențiali investitori.

The government presented the reform programme and indicated potential investors.

Acest proces ar reprezenta o amenințare la adresa mediului și a sănătății umane.

A delay in this process would pose a threat to the environment and human health.

UE sprijină formarea şi dezvoltarea profesională a cercetătorilor europeni prin:

EU financing could support your training and career development as a researcher:

Din acest motiv, o simplificare a normelor de audit și de control este necesară.

For this reason, a simplification of the rules of audit and control is required.

Cred că acest lucru este important pentru viitorul întregii regiuni şi nu numai.

I believe that this is important for the future of the entire region and beyond.

Salut faptul că, în cele din urmă, am ajuns la un acord privind bugetul pe 2011.

I welcome the fact that we have finally come to an agreement on the 2011 budget.

În Polonia o astfel de inițiativă are nevoie de semnătura a 100 000 de persoane.

In Poland, an initiative of this kind requires the signatures of 100 000 people.

Este, de asemenea, știut că Consiliul și Comisia au rămas în urma evenimentelor.

It is also a fact that the Council and the Commission are lagging behind events.

Epuizarea tuturor căilor de atac interne este de asemenea o condiţie prealabilă.

It is also a precondition that internal legal remedies be fully exhausted first.

Dle președinte, astăzi, acordurile Schengen sunt supuse unor presiuni puternice.

Mr President, today, the Schengen arrangements are coming under strong pressure.

Dl Rapkay a prezentat o serie de argumente inteligente pe care nu le voi repeta.

Mr Rapkay put forward a number of intelligent arguments which I will not repeat.

Nu, BIOS-ul nu necesită gestionare și nu este nevoie să modificați nicio setare.

No, BIOS does not need to be managed and you do not need to change any settings.

Once you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.

Once you save the playlist, it's added to the Playlists category in the library.

Doar că trebuie să obţină un document care să le dea permisiunea pentru aceasta.

Only they first have to obtain a piece of paper giving them permission for that.

În următoarele câteva luni, va trebui să analizăm dacă putem îndrepta lucrurile.

Over the next few months, we shall have to see if things can still be put right.

De atunci, mesajele provenite de la conducerea yemenită au fost mai puțin clare.

Since then, the messages coming from the Yemeni leadership have been less clear.

De aceea, Comisia Europeană ar trebui să publice evaluări asupra acestui aspect.

That is why the European Commission should publish evaluations on this question.

În cadrul acestor negocieri, Comisia nu poate ignora standardele sociale minime.

The Commission cannot ignore minimum social standards during these negotiations.

Comisia salută raportul care reflectă aspectele principale în mod corespunzător.

The Commission welcomes the report, which reflects the key issues appropriately.

Nu mă aştept ca argumentul eurosceptic să aibă un răsunet în această instituţie.

The Euro-sceptic argument I do not expect will have much traction in this House.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: percutaneous, rooted, greeting, sequencing, sequencing

Similar words

 ·  · a · Aachen · aarhnoid · aba · abac · abajur · abandon · abandona · abandonare · abandonat

Moreover bab.la provides the Swedish-English dictionary for more translations.