Romanian-English translation for "acum"

RO acum English translation

acum {adv.}

RO acum
volume_up
{adverb}

acum (also: actualmente, acuma, iaca (acum))
volume_up
now {adv.}
Trebuie să rezolvăm criza acum şi să punem la dispoziţie resurse acum.
We must resolve the crisis now and provide the resources now.
Consider că acum este momentul potrivit pentru discutarea acestei probleme.
I feel that it is now absolutely appropriate for this matter to be discussed.
Repornire acum (recomandat) (pentru a termina procesul de instalare pe loc).
Restart now (recommended) (to finish the installation process now).
acum (also: ziua de azi, astăzi, azi)
volume_up
today {adv.}
La urma urmei, viitorul politic al Moldovei se află acum pe ordinea de zi europeană.
After all, Moldova's political future is on the European agenda here today.
Acum se implementează decizia de ieri a Consiliului extraordinar al miniştrilor.
Today, yesterday's decision by the extraordinary Council of Ministers is being implemented.
Grecia va simţi efectele colapsului economic actual timp de mulţi ani de acum încolo.
Greece is going to feel the effects of today's economic collapse for many years to come.
acum (also: actualmente, acuma, deocamdată)
Este însă prea devreme acum să demarăm o evaluare completă a acestui instrument.
It is still far too early, at present, to undertake a comprehensive evaluation of the Instrument.
În contextul acestei crize, mulţumesc încă o dată celor care sunt acum prezenţi în acest Parlament.
At this juncture I thank once again those who are currently present in the Chamber.
Europa nu poate și nu trebuie să uite acest lucru, mai ales acum.
Europe cannot and must not forget this, especially at the present time.
acum (also: în zilele noastre, în ziua de azi)
Mulți oameni se confruntă acum cu probleme psihice care uneori generează violență.
Nowadays, many people are facing psychological problems which sometimes trigger violence.
Europa de azi este în mod evident diferită de Europa de acum 20 de ani.
Europe is definitely more different nowadays to the Europe of 20 years ago.
Acum nu se mai rezumă la a dărui flori femeilor pe care le cunoaştem.
Nowadays, it is not only a matter of giving flowers to women we know.
acum
Cu toate acestea, vremea discuţiilor a trecut; acum este momentul să trecem la fapte.
However, the time for discussion is over; now it is time to deliver.
Acum este timpul să reflectăm la necesitatea unui răspuns suplimentar.
It is now time to reflect on whether an additional response is needed.
Acum este timpul să punem procesul și instrumentele în slujba fondului.
Now is the time to put process and instruments at the service of the substance.

Context sentences for "acum" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Romaniandeunăzi (acum câteva zile)
RomanianStrategia urmărită până acum în Afganistan nu a înregistrat rezultatele așteptate.
The strategy pursued so far on Afghanistan has not brought the expected results.
RomanianCu toate acestea, contracararea simptomelor evidente până acum nu este suficientă.
However, countering the symptoms that have been in evidence so far is not enough.
RomanianAm auzit până acum că există din ce în ce mai multe priorităţi cu bani mai puţini.
So far, we have heard that there are more and more priorities, with less money.
RomanianPână acum, totuşi, trei grupuri din această Cameră au lucrat exclusiv la aceasta.
So far, after all, three groups in this House have worked exclusively on this.
RomanianIdeea unei taxe pe tranzacţiile financiare a stârnit până acum multă atenţie.
The idea of a financial transactions tax has generated a lot of attention so far.
RomanianAcum cinci ani, la 1 mai 2004, 10 state membre noi au aderat la Uniunea Europeană.
Five years ago, on 1 May 2004, 10 new Member States joined the European Union.
RomanianSalutăm progresul care s-a înregistrat până acum, dar acesta nu este încă suficient.
We welcome the progress that has already been made, but it is still not enough.
RomanianTreizeci și unu de partide politice s-au înscris până acum în cursa electorală.
Thirty-one political parties have come forward so far to stand for election.
RomanianAceasta ia în considerare obiectivele de mediu aprobate de UE acum ceva timp.
It takes account of environmental objectives approved by the EU some time ago.
RomanianTotuşi, până acum nimeni nu a fost tras la răspundere pentru aceste infracţiuni.
However, no one has yet been called to account for these criminal offences.
RomanianPână acum buna cooperare s-a dovedit esenţială pentru menţinerea păcii în zonă.
Good cooperation so far has proved essential to maintain peace in this area.
RomanianNu am auzit despre folosirea tehnologiei informației ca factor strategic până acum.
I have not heard of information technology being used as a strategic factor before.
RomanianAcum câteva minute s-a încheiat o reuniune extraordinară a Conferinţei preşedinţilor.
An extraordinary meeting of the Conference of Presidents ended a few minutes ago.
RomanianPână acum, latura legată de venituri a finanțelor publice a fost ignorată complet.
The income side of public financing has been completely disregarded to date.
RomanianAcum câteva zile, am fost în SUA pentru a discuta cu colegii noştri din Congres.
A few days ago, we were in the US having discussions with our colleagues from Congress.
RomanianAcum o sută de ani, populaţia europeană reprezenta 15 % din populaţia lumii.
One hundred years ago, the European population made up 15% of the world population.
RomanianAcum mai bine de o săptămână, am fost martorii declanșării unei mișcări extraordinare.
Just over one week ago we witnessed the start of an extraordinary movement there.
RomanianŞi ajung acum la al doilea punct: situaţia de cealaltă parte a graniţelor.
That takes me to my second point - the situation on the other side of the border.
RomanianNe-am făcut singuri destul de multe probleme prin intervențiile noastre de până acum.
We have made quite enough problems for ourselves by our interventions to date.