bab.la Language World Cup 2016

PL
VS
FI
Kocham Cię Mä rakastan sua

Vote for your favourite language!

Romanian-English translation for "a declanșa"

 

"a declanșa" English translation

Results: 1-14 of 14

a declanșa {verb}

a declanșa (un aparat) {vb} (also: a începe, a porni, a zvâcni, a urni)

Cu toții ne dorim ca finanțele publice să fie verificate responsabil, dar obiectivul de reducere a datoriilor nu este suficient pentru a declanșa creșterea economică și competitivitatea.

We all want public finances to be controlled responsibly, but the goal of reducing debt is not sufficient to kick-start growth and competitiveness.

De această parte a Atlanticului, am evitat evenimentele dramatice care ar fi putut declanșa o nouă intensificare a crizei, care a început în Statele Unite în septembrie 2008.

On this side of the Atlantic, we have avoided dramatic events that could have triggered a new intensification of the crisis, which started in the United States in September 2008.

a declanșa (un atac) {vb} (also: a slobozi, a lansa)

a declanșa (a deschide focul) {vb} (also: a se deschide, a deschide, a sparge, a destupa)

a declanșa (un război) {vb} (also: a desperechea)

a declanșa {vb} (also: a scăpa, a evada)

a declanșa {v.t.} (also: a provoca)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "a declanșa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Sunt suficiente câteva semnale vechi de la Radio Tirana pentru a declanșa o nouă dezbatere.

A few old radio signals from Radio Tirana always turn up in the debate.

În general, cooperarea internațională are posibilitatea de a declanșa acțiuni mai eficiente.

In general, international cooperation has the potential to trigger more effective action.

Al doilea aspect este legat de efectele pe termen lung pe care le va declanșa această catastrofă.

The second aspect is linked to the long-term effects that this catastrophe will trigger.

Reprezintă scânteia care anunță prăbușirea pseudo-modelului arab de stabilitate și vor declanșa schimbări democratice în regiune.

They are providing the spark which heralds the collapse of the Arab pseudo model of stability and will trigger democratic changes in the region.

Cu toate că construirea noului stat este, în primul rând, problema cetățenilor din Sudanul de Sud, independența va declanșa câteva schimbări fundamentale.

Although the creation of a new state is primarily the concern of the people of Southern Sudan, independence will trigger some fundamental changes.

Prioritizarea regiunilor și acordarea de sprijin economic în mod direct acestora ar putea chiar declanșa începutul unei noi epoci pentru maghiarii din Bazinul Carpatic.

Prioritising the regions and granting them direct economic support could even trigger the beginning of a new era for the Hungarians of the Carpathian Basin.

De această parte a Atlanticului, am evitat evenimentele dramatice care ar fi putut declanșa o nouă intensificare a crizei, care a început în Statele Unite în septembrie 2008.

On this side of the Atlantic, we have avoided dramatic events that could have triggered a new intensification of the crisis, which started in the United States in September 2008.

Cu toții ne dorim ca finanțele publice să fie verificate responsabil, dar obiectivul de reducere a datoriilor nu este suficient pentru a declanșa creșterea economică și competitivitatea.

We all want public finances to be controlled responsibly, but the goal of reducing debt is not sufficient to kick-start growth and competitiveness.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: percutaneous, rooted, greeting, sequencing, sequencing

Similar words

Have a look at the Russian-English dictionary by bab.la.