Professional translators one click away

Romanian-English translation for "egal (indiferent)"

 

"egal (indiferent)" English translation

Results: 1-12 of 12

egal (indiferent) {adjective}

all one {adj.}

egal (indiferent) {adj. m} (also: indiferent, nepăsător, apatic, insensibil (nepăsător))

indifferent {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "egal (indiferent)" in English

 

Context sentences

Context sentences for "egal (indiferent)" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Toți cei care lucrează în UE ar trebui tratați egal, indiferent de țara de origine.

Everyone working in the EU should be treated equally, regardless of his or her country of origin.

Tratamentul egal, indiferent de sex, rasă, religie, etc. constituie un drept fundamental al omului.

Equal treatment, irrespective of gender, race, religion, etc. is a fundamental human right.

Doar astfel pot fi trataţi egal solicitanţii de azil, indiferent de statul membru în care au depus cerea de azil.

Only in this way can asylum seekers be treated equally, regardless of the Member State in which they make their asylum application.

Orice persoană care depune cerere pentru a obţine o viză trebuie tratată în mod egal, indiferent de consulatul Schengen la care se adresează această persoană.

Everyone applying for a visa should be treated equally, irrespective of the Schengen consulate he or she turns to.

Tratamentul egal, indiferent de religie sau convingeri, handicap, vârsta sau orientare sexuala este unul dintre principiile de baza ale construcţiei europene.

Equal treatment irrespective of religion or belief, disability, age or sexual orientation is one of the basic principles of European integration.

Doar astfel pot fi trataţi egal solicitanţii de azil, indiferent de statul membru în care au depus cerea de azil.

Only in this way can asylum seekers be treated equally, regardless of the Member State in which they make their asylum application.

Accesul egal la sectorul serviciilor publice și pe piața muncii, precum și eliminarea discriminării sunt esențiale pentru toată lumea, indiferent de rasă, etnie sau moștenire.

Equal access to the public service sector and the labour market and freedom from discrimination are essential for all people regardless of race, ethnicity, or heritage.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

efigie · eflorescent · eflorescenţă · efluviu · efor · eforie · efort · efracţie · efuziune · egal · egal-indiferent · egalitar · egalitarism · egalitate · egalizare · egalizator · egidă · Egipt · egiptean · egipteancă · egiptolog

More translations in the English-Spanish dictionary.