Romanian-English translation for "a fi"

RO a fi English translation

EN
volume_up
fi {interj.}

RO a fi
volume_up
{verb}

a fi (also: a se odihni, a găsi, a se situa, a zăcea)
Am auzit astăzi, probabil, ce nu poate fi făcut.
Today we have heard where the problem may lie. what is not possible.
Soluția la această problemă poate fi doar o combinație a tuturor acestor abordări și, de fapt, poate fi o parte din voința politică.
The solution to this problem can only lie in a combination of all these approaches and, actually, as part of a common political will.
În timpul campaniei electorale vor fi spuse multe minciuni despre Uniunea Europeană.
During the election campaign there will be many lies told about the European Union.

trending_flat
"a costa"

a fi (also: a fi, a face, a exista, a însemna)
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Piaţa unică nu va fi realizată niciodată şi ERTMS nu va fi niciodată înfăptuit.
The single market will never be delivered, and the ERTMS will never happen.
a fi (also: a prețui, a costa, a face)
Dacă standardele globale sunt ridicate, consecința va fi creșterea costurilor.
If overall standards are raised, the consequence will be cost increases.
În plus, traducerea va fi gratuită, deoarece costurile sale vor fi acoperite.
Moreover, the translation will also be free of charge - its cost will be met.
Raportul dvs. estimează că costul va fi de aproximativ 200 de miliarde de euro.
Your report estimates that the cost will be approximately EUR 200 billion.

trending_flat
"a exista"

a fi (also: a fi, a face, a exista, a însemna)
Dacă Georgia ar fi fost în NATO, consecinţele ar fi putut fi dezastruoase.
Had Georgia been in NATO, the consequences could have been disastrous.
Nu ar fi un lucru raţional, nu ar fi prudent, nu ar fi tactic.
It would not be sensible, it would not be prudent, it would not be tactical.
Piaţa unică nu va fi realizată niciodată şi ERTMS nu va fi niciodată înfăptuit.
The single market will never be delivered, and the ERTMS will never happen.
a fi (also: a exista, a trăi, a ființa, a subzista)
Dacă eticheta Familie nu există încă, aceasta va fi creată în mod automat.
If the Family tag does not already exist, it will be created automatically.
Totuşi, există încă bariere cum ar fi cea lingvistică, care va fi foarte dificil de eliminat.
However, barriers still exist, such as language, which will be difficult to eliminate.
Mijloacele tehnice pentru a realiza acest lucru există şi pot fi puse în aplicare.
The technical means to do this exist and can be made applicable.

trending_flat
"a se întâmpla"

a fi (also: a ține, apărea, a se produce, a interveni)
Piaţa unică nu va fi realizată niciodată şi ERTMS nu va fi niciodată înfăptuit.
The single market will never be delivered, and the ERTMS will never happen.
Acest lucru nu se poate repeta, în special în probleme cum ar fi relaxarea cantitativă.
That cannot happen again, particularly in issues such as quantitative easing.
Această practică provine din Spania, dar ar fi putut să se întâmple oriunde.
This practice heralds from Spain but could happen elsewhere.
a fi (also: apărea, a figura, a reveni, a se produce)
Acestea apar în formă liberă sau ca emisii de nanoparticule în matricea altor materiale, cum ar fi materialele compozite.
They occur in free form or as nanoparticle emissions in a matrix of other materials, such as composites.
Atunci am putea fi siguri că într-adevăr va avea loc creștere economică accelerată și îmbunătățirea calității vieții în orașe.
We could then be sure that sharp growth and improved quality of life really will occur in cities.
Doamnelor şi domnilor, dezastrele maritime pot fi evenimentul singular cel mai distructiv care se poate petrece în sectorul transporturilor.
Ladies and gentlemen, maritime disasters can be the single most destructive events that occur in the transport sector.
a fi (also: a ține, a efectua, apărea, a se desfășura)
Aceasta va avea loc printr-un raport anual care va fi publicat de Comisie.
This will take place through an annual report that will be issued by the Commission.
Atacurile împotriva comunităților religioase nu pot fi prevenite niciodată, indiferent de locul în care se produc.
Attacks against religious communities are always indefensible everywhere they take place.
Următorul summit al G20 va avea loc între 11 și 12 noiembrie la Seoul și va fi prezidat de Franța.
The next G20 summit will take place on 11 and 12 November in Seoul, under the Presidency of France.

trending_flat
"a trăi"

a fi (also: a sălășlui, a ține, a găzdui, a trăi)
Și puteți fi siguri că ne vom și ridica la înălțimea acestei responsabilități.
And you can be sure that we will always live up to this responsibility as well.
Acesta este un compromis bun, care cred că va fi acceptat și de către Consiliu.
It is a good compromise that I believe the Council will be able to live with, too.
Întâlnirile ţinute cu Office Live Meeting pot fi înregistrate şi redate din nou.
Meetings held with Office Live Meeting can be recorded and replayed.
Dacă ar fi în viață, mulți dintre ei ar fi cetățeni UE astăzi.
If they were alive, many of them would be EU citizens today.
Dacă Jinnah ar fi în viaţă acum, ar fi şocat de situaţie.
Jinnah, were he alive today, would be shocked.
Aceasta ar fi o cale, dle Preşedinte, de a menţine democraţia vie în Europa noastră.
This would be one way, Mr President, of keeping democracy alive within our Europe.

trending_flat
"a se afla"

trending_flat
"a-i aparține"

Persoanele care fac parte dintr-o rețea de domiciliu nu vor fi asociate în mod automat la un grup de domiciliu.
People who belong to a home network won't automatically belong to a homegroup.
Turcia poate fi un vecin bun, însă nu aparţine familiei europene.
Turkey can be a good neighbour, but it does not belong within the European family.
Europenii vor fi mândri să trăiască în Europa şi să aparţină propriei naţiuni în acelaşi timp.
Europeans will be proud that they live in Europe and yet belong to their own nation.

Context sentences for "a fi" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Romaniana fi cufundat in gânduri
Romaniancomandă (ce urmează a fi executată)
Romaniana fi extrem de plictisitor
Romaniana fi botezat
Romaniana fi interesat de
Romaniana fi în cunoștință de cauză
Romaniana fi îngrijorat

Similar words