Got time to kill?

Try our Hangman game

Romanian-English translation for "a fixa"

 

"a fixa" English translation

Results: 1-68 of 74

a fixa {verb}

a fixa {vb} (also: a găsi, afla, a surprinde, a procura)

De asemenea, un program se poate fixa în meniul Start făcând clic pe Start, găsind programul, apoi glisându-l în secțiunea din stânga sus a meniului Start.

You can also pin a program to the Start menu by clicking Start, finding the program, and then dragging it to the top left section of the Start menu.

a fixa {vb} (also: a repara, a fixa, a țintui, a statornici)

Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt criterii în baza cărora se va fixa suma acestor ajutoare, precum și lista țărilor care ar putea, după caz, să le solicite?

If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?

Nu sunt convins de nevoia de a crea o autoritate europeană independentă pentru a fixa nivelul taxelor şi consider că acest aspect intră în domeniul subsidiarităţii.

I am not convinced of the need to create a European independent authority to fix toll levels, and would argue that this falls under the domain of subsidiarity.

a fixa {v.t.} (also: a repara, a țintui, a statornici, a stabili)

a fixa {v.t.} (also: a proteja, a prinde, a asigura, a obţine)

a fixa {v.t.} (also: a se potrivi, a monta, acorda, a încerca)

a fixa {vb} (also: a se întări, a se fortifica, a se înzdrăveni, a întări)

Salutăm faptul că Japonia îşi va fixa un obiectiv mai strict.

We welcome the fact that Japan will strengthen its target.

a fixa {vb} (also: a recunoaşte, a vedea, a recunoaște, a desluși)

a fixa {v.t.} (also: a aşeza, a monta, a depune, a plasa)

a fixa {vb} (also: a determina, a statornici, a stabili, a obliga)

Dacă răspunsul este afirmativ, care sunt criterii în baza cărora se va fixa suma acestor ajutoare, precum și lista țărilor care ar putea, după caz, să le solicite?

If so, which criteria will be used to fix the level of such aid and determine which countries will be eligible?

a fixa {vb} (also: a defini, a formula, a explica, a delimita)

a fixa {vb} (also: a declara, afirma, a stabili, a spune)

a fixa {vb} (also: a măsura, a încrucișa, a doza, a determina)

a fixa {vb} (also: a constata, a fonda, a întemeia, a înfiinţa)

În cazul în care decizia stabileşte că deficitul este excesiv, Consiliul va face recomandări Ciprului şi va fixa termene pentru adoptarea unor măsuri efective de corectare a deficitului.

If the Council concludes this is the case, it would make recommendations to Cyprus and would establish deadlines for effective corrective action to be taken.

a fixa {v.t.} (also: a ataşa, a lega, acorda, a atribui)

a fixa {vb} (also: a aranja, a se aşeza, a aloca, a concilia)

a fixa {vb} (also: a lega, a constrânge, a obliga, a priponi)

În ceea ce privește această problemă, sprijin necesitatea de a fixa obiective obligatorii.

With regard to this issue, I support the need to set binding targets.

a fixa {vb} (also: a lega, a priponi, a prinde, a îmbina)

a fixa {v.t.} (also: a monta, a constitui, a se sui, a se urca)

a fixa {v.t.} (also: a adapta, a se acomoda, a aranja, a monta)

a fixa {vb} (also: a numi, a prevedea, a orândui, a încadra)

a fixa {vb} (also: a urmări, adulmeca, a schiţa, a trasa)

a fixa {vb} (also: a adapta, a aranja, a ordona, a ticlui)

a fixa {vb} (also: a regla, a stabili, a rândui, a reglementa)

a fixa {vb} (also: a diagnostica)

a fixa {vb} (also: a constata, a încredința, a determina, a defini)

a fixa {vb} (also: a boteza, a supranumi, a spune, a numi)

În al doilea rând, veţi fixa o dată pentru Macedonia anul acesta?

Second, will you name a date for Macedonia this year?

a fixa {v.t.} (also: a prinde, a asigura, a lega, a strânge)

a fixa {vb} (also: a stipula, a prevedea, a hotărî)

a fixa {vb} (also: a se căsători, a împerechea, a se împreuna, a împreuna)

a fixa {vb} (also: a țintui, a pironi, a nitui, a ghintui)

a fixa {v.t.} (also: a monta)

a fixa {vb} (also: a utila cu crampoane, a securiza)

a fixa {vb} (also: a lega)

a fixa {vb}

to fix to {vb}

a fixa {vb}

a fixa {vb} (also: a lega)

a fixa {vb} (also: a țintui)

a fixa {v.t.} (also: a monta, a opune, a mânea, a găzdui)

to put up {vb}

a fixa {vb}

to pin to {vb}

Pentru a fixa un folder, deschideți-l în Explorer, apăsați continuu sau faceți clic dreapta pe el, apoi atingeți sau faceți clic pe Fixare la Start.

To pin a folder, open it in File Explorer, press and hold or right-click it, and then tap or click Pin to Start.

a fixa {vb} (also: a aşeza, a depune, a plasa, a se pune)

a fixa {vb} (also: a se statornici, a stabili, a instala, a descăleca)

a fixa {vb} (also: a se zgâi, a ochi, a se holba, a chiorî)

 

Similar translations

Similar translations for "a fixa" in English

 

Context sentences

Context sentences for "a fixa" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Puteți chiar fixa un cont preferat de e-mail sau un folder la ecranul Start.

You can even pin a favorite email account or folder to your Start screen.

Dacă utilizați frecvent o aplicație, o puteți fixa pe bara de activități de pe desktop.

If you use an app frequently, you can pin it to the taskbar on your desktop.

Pentru a fixa noua oră mai devreme, tastați un semn minus (-) înaintea numărului.

To make the new time earlier, type a minus sign (-) before the number.

Puteți fixa Galerie foto la Start dacă aveți de gând să o utilizați frecvent.

You can also pin Photo Gallery to Start if you plan on using it a lot.

În ceea ce privește această problemă, sprijin necesitatea de a fixa obiective obligatorii.

With regard to this issue, I support the need to set binding targets.

Puteți fixa o aplicație direct la bara de activități pentru acces rapid și ușor.

You can pin an app directly to the taskbar for quick and easy access.

Puteți fixa Movie Maker la Start dacă aveți de gând să îl utilizați frecvent.

You can also pin Movie Maker to Start if you plan on using it a lot.

Ce calendar vom fixa pentru aderarea Ucrainei la Uniunea Europeană?

What time scale are we setting for the accession of Ukraine to the European Union?

Acest lucru va fixa din nou Internet Explorer la ecranul Start.

Doing this will also repin Internet Explorer to the Start screen.

Pentru a căuta o aplicație și a o fixa în Start, urmați acești pași:

To search for an app and pin it to Start, follow these steps:

Salutăm faptul că Japonia îşi va fixa un obiectiv mai strict.

We welcome the fact that Japan will strengthen its target.

Dacă doriți să aveți Lupa la îndemână permanent, o puteți fixa la ecranul Start sau pe bara de activități.

If you want to have Magnifier always at your fingertips, you can pin it to the Start screen or taskbar.

În al doilea rând, veţi fixa o dată pentru Macedonia anul acesta?

Second, will you name a date for Macedonia this year?

Dacă utilizați frecvent anumite foldere și doriți să puteți ajunge rapid la ele, le puteți fixa la ecranul Start.

If you use certain folders frequently and want to be able to quickly get to them, you can pin them to your Start screen.

Glisaţi spre dreapta pentru a fixa o fereastră.

Slide right to snap a window.

Cu primul creion vom trasa o hartă a etapelor, care va fixa stadiile necesare pentru întrunirea criteriilor stabilite de Parlament.

With the first pencil, we are going to sign a road map, which will set out the stages required to meet the criteria laid down by Parliament.

(Aplicația va fi încă disponibilă atunci când o căutați și o puteți fixa din nou mai târziu dacă decideți că o doriți înapoi în ecranul Start.)

(The app will still be available when you search, and you can re-pin it later if you decide you want it back on your Start screen.)

Pentru a fixa un folder, deschideți-l în Explorer, apăsați continuu sau faceți clic dreapta pe el, apoi atingeți sau faceți clic pe Fixare la Start.

To pin a folder, open it in File Explorer, press and hold or right-click it, and then tap or click Pin to Start.

De asemenea, un program se poate fixa în meniul Start făcând clic pe Start, găsind programul, apoi glisându-l în secțiunea din stânga sus a meniului Start.

You can also pin a program to the Start menu by clicking Start, finding the program, and then dragging it to the top left section of the Start menu.

Un monitor CRT nu funcționează în același mod cu ClearType, deoarece utilizează un fascicol de electroni pentru a excita sau a muta pixelii, în loc de a-i fixa.

A CRT monitor doesn’t work in the same way with ClearType because it uses an electron beam to excite, or move around, pixels, instead of keeping them stationary.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

fistulă · fisură · fiţe · fiting · fitologie · fitopatologie · fitoterapie · fiţuică · fiu · fix · fixa · fixat · fixativ · fixator · fixitate · fizic · fizică · fiziceşte · fizician · fiziocrat · fiziolog

Search for more words in the Esperanto-English dictionary.