Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Romanian-English translation for "gen (fel)"

 

"gen (fel)" English translation

Results: 1-11 of 11

gen (fel) {noun}

gen (fel) {n} (also: fel, seamă, specie, tacâm)

kind {noun}

gen (fel) {n} (also: specie, fel (chip), neam, speță)

species {noun}

gen (fel) {n} (also: fel, seamă, categorie (fel), calitate (fel))

sort {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "gen (fel)" in English

 

Context sentences

Context sentences for "gen (fel)" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Este de datoria noastră să acționăm în așa fel încât erori și epidemii de acest gen să nu se mai repete.

It is our duty to take action so that similar errors and outbreaks do not occur.

Orice fel de acord de acest gen ar trebui să se încheie între state naţiune suverane, care pot răspunde cetăţenilor lor prin procesul democratic.

Any such agreement should be concluded between sovereign nation states, answerable to their own people through the democratic process.

În acelaşi fel, sunt sigură că trebuie să asigurăm un echilibru geografic şi de gen corespunzător şi să nu pierdem din vedere aspecte mai complexe legate de diversitate.

In the same way, I am clear we need to ensure a proper gender and geographical balance, and not lose sight of wider diversity issues.

Acostarea în scopuri sexuale, abuzul sexual şi pornografia infantilă nu ar trebui să existe nicăieri în UE şi nu ar trebui să tolerăm niciun fel de manifestare de acest gen.

Grooming, sexual abuse and child pornography should have no place anywhere in the EU, nor should we tolerate any of it.

Doresc să clarific foarte bine acest aspect: utilizarea datelor biometrice este la fel de controversată ca întotdeauna şi, mai presus de toate, utilizarea datelor de acest gen nu este sigură.

I want to be very clear on this: the use of biometric data is as controversial as ever and, above all, the use of such data is not secure.

Situația din Republica Democrata Congo este un argument în plus ca orice fel de violență de gen să fie recunoscută în mod oficial drept crimă împotriva umanității și crimă de război

The situation in the Democratic Republic of Congo provides a further argument in favour of officially acknowledging any form of violence based on gender as a crime against humanity and a war crime.
 

Forum results

"gen (fel)" translation - forum results

 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

gelos · gelozie · gem · gemă · gemănăriţă · Gemeni · geminat · geminologie · gemut · gen · gen-fel · genă · gene · genealogic · genealogie · general · generalisim · generalitate · generalizare · generalizator · generaţie

Moreover bab.la provides the English-Polish dictionary for more translations.