Search for the most beautiful word
detachable
streamlines

VOTE NOW

Romanian-English translation for "Maine"

Did you mean: mâine?
 

"Maine" English translation

Results: 1-12 of 12

Maine {noun}

Maine {pr.n.} [geogr.]

Maine {pr.n.} [geogr.]

Université du Maine Le Mans

Université du Maine Le Mans

Maine {noun}

Maine {pr.n.} [geogr.]

Maine {pr.n.} [geogr.]

main {adjective}

principal {adj. m}

main {adj.} (also: principal, primary, chief, primal)

Instrumentul principal de implementare al strategiei este Planul Național de CDI.

The main instrument for implementing the strategy is the National Plan for RDI.

Personal, eu aș fi în favoarea accentuării în principal a politicii de dezvoltare.

Personally, I would be in favour of placing the main emphasis on development policy.

Pentru a afișa meniul DVD principal utilizând telecomanda, apăsați butonul DVD MENU.

To display the main DVD menu by using the remote control, press the DVD MENU button.

Desertec nu va fi felul principal de pe meniul consumatorilor din Uniunea Europeană.

Desertec will not be the main course on the European Union consumers' menu.

Rezoluția subliniază că primul pilon al sistemului de pensii este pilonul principal.

The resolution emphasises that the first pillar of the pension system is the main one.

prim (timpuriu) {adj. m}

main {adj.} (also: fundamental, principal, first, early)

main {noun}

mare {f}

main {noun} (also: sea)

Uniunea Europeană are cea mai mare contribuție la ajutorul umanitar din Zimbabwe.

The European Union is the main contributor of humanitarian aid to Zimbabwe.

Este principalul organ de decizie, având astfel cea mai mare putere.

This is the main decision-making body and therefore the most powerful of the three.

Prin urmare, China este, de asemenea, cel mai mare concurent comercial al ţării.

Consequently, China is also the country's main trade competitor.

Lucrările pentru elaborarea strategiei s-au desfăşurat, în mare parte, înainte de criza economică.

The main work on the strategy was carried out before the economic crisis.

Al doilea obiectiv principal: ce anume generează cea mai mare creştere şi inovaţie într-o societate modernă?

The second main objective: in a modern society, what brings the most growth and innovation?
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (English) for "Maine":

Synonyms (English) for "main":

 

Context sentences

Context sentences for "Maine" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Cu alte cuvinte, familiile nu trebuie lăsate să trăiască de azi pe mâine.

In other words, the families must not be left to fend for themselves.

1/2010. În acest caz vorbim de o procedură bugetară şi votul de mâine va reprezenta rezultatul final.

Here we are already in the budget procedure proper and the vote here will constitute the final result.

În unele cazuri, sperau doar să mai apuce ziua de mâine.

In some cases they simply hope to live another day.

Îi îndemn pe toţi deputaţii să voteze acest raport, pentru ca rezultatul de mâine dimineaţă să fie unul de succes.

So I would urge all Members to vote for it because we want a really resounding result in the morning.

Întrucât este cel mai lung râu din Europa cu canalul Rin-Maine-Dunăre, acesta poate lega Marea Neagră de Marea Nordului.

As the longest river in the EU, in combination with the Rhine-Main-Danube canal, it can link the Black Sea with the North Sea.

Votul de mâine înseamnă să facem ceea ce multe persoane din această Cameră nu pot face şi ceea ce alte persoane nu vor să facă.

It is about doing what many people in this House cannot do and others do not want to do.

De asemenea, promovează un pescuit durabil, contribuind la respectarea măsurilor de conservare şi gestionare existente, în beneficiul generaţiilor de azi şi de mâine.

It also contributes towards sustainable fisheries by improving compliance with existing conservation and management measures for the benefit of present and future generations.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

Even more translations in the English-Polish dictionary by bab.la.