Internship offers in many countries

Romanian-English translation for "a prelua"

 

"a prelua" English translation

Results: 1-22 of 66

a prelua {verb}

a prelua (a lua) {vb} (also: a primi, a accepta, a lua, accepta)

Capacitățile statelor membre de a prelua aceste persoane variază considerabil.

The capacities of the Member States to take these people vary considerably.

Sper că Comisia va prelua sugestiile, dorințele și solicitările Parlamentului.

I hope that the Commission will take up Parliament's suggestions, wishes and demands.

Un atacator poate chiar utiliza un gadget pentru a prelua complet controlul PC-ului dvs.

An attacker could even use a gadget to take complete control of your PC.

Într-adevăr, nu reușesc să identific în Egipt o persoană care ar putea prelua conducerea.

Indeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.

Preşedintele Consiliului European, dl Van Rompuy, va prelua mandatul la 1 ianuarie 2010.

The President of the European Council, Mr Van Rompuy, will take up office on 1 January 2010.

a prelua {vb} (also: a lua, a expropria)

Într-adevăr, nu reușesc să identific în Egipt o persoană care ar putea prelua conducerea.

Indeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.

Cred că mă voi ocupa doar de introducere şi apoi va prelua dl McMillan-Scott.

I think I will just take responsibility for the introduction and then Mr McMillan-Scott will take over.

Vietnamul este o ţară minunată, care va prelua în 2010 preşedinţia Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est.

Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.

Nu cred că Contele de Dartmouth trebuie să se îngrijoreze că Grupul Verzilor va prelua politica de investiții.

I do not think that the Earl of Dartmouth need worry that the Greens will take over investment policy.

Un răspuns coordonat la nivel european este esenţial şi urgent pentru a prelua şi consolida acţiunile deja întreprinse de diverse guverne.

A coordinated response at European level is essential and urgent to take over and enhance the actions already taken by various governments.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "a prelua" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Comisia ar trebui acum să şi dovedească că poate prelua controlul asupra situaţiei.

The Commission should now also prove that it can get the situation under control.

Sper că Comisia va prelua sugestiile, dorințele și solicitările Parlamentului.

I hope that the Commission will take up Parliament's suggestions, wishes and demands.

Într-adevăr, nu reușesc să identific în Egipt o persoană care ar putea prelua conducerea.

Indeed, I am unable to single out anyone in Egypt who could take over the leadership.

Iată două modalități de a prelua conținut media digital în Windows Movie Maker:

There are two ways to get this digital media into Windows Movie Maker:

Le va sprijini cauza în oricare nou regim care va prelua puterea în conflictul din Libia?

Will she support their case in any new regime that would emerge from the conflict in Libya?

Ţara în care veţi lucra va prelua responsabilitatea cu privire la prestaţiile dumneavoastră.

As a rule, your new country of work will become responsible for your benefits.

Preşedintele Consiliului European, dl Van Rompuy, va prelua mandatul la 1 ianuarie 2010.

The President of the European Council, Mr Van Rompuy, will take up office on 1 January 2010.

Ţara în care veţi lucra va prelua responsabilitatea cu privire la prestaţiile dumneavoastră.

Your new country of work will become responsible for your benefits.

Vom prelua conducerea negocierilor internaţionale şi ne vom ocupa intens de această problemă.

We will be taking a very intensive lead in international negotiations.

Astăzi am avut ocazia de a petrece o oră cu domnul Jan Fischer, care va prelua conducerea.

Today I had the opportunity to spend an hour with Mr Jan Fischer, who will be taking command.

Este o ţară fondatoare a Uniunii Europene şi o ţară care va prelua în curând preşedinţia.

It is a founding country of the European Union and one that will very soon take up the Presidency.

Presupun că Comisia va prelua conducerea în desfășurarea acestor activități.

I assume that the Commission will take the lead in this work.

Cred că mă voi ocupa doar de introducere şi apoi va prelua dl McMillan-Scott.

I think I will just take responsibility for the introduction and then Mr McMillan-Scott will take over.

Prin acest amendament la Convenţia OSPAR, UE şi Scoţia pot prelua conducerea în acest domeniu.

This amendment to the OSPAR Convention will mean that the EU and Scotland can take a lead in this area.

De asemenea, veți putea prelua fișiere de pe acel computer chiar dacă uitați să le adăugați la SkyDrive.

You'll also be able to get files from that machine even if you forgot to add them to your SkyDrive.

A fost recunoscută ca atare şi de Banca Mondială, de exemplu, care va prelua acest mecanism.

It has also been acknowledged as such by the World Bank, for example, which is taking over this mechanism.

Vietnamul este o ţară minunată, care va prelua în 2010 preşedinţia Asociaţiei Naţiunilor din Asia de Sud-Est.

Vietnam is a great country and will take over the presidency of ASEAN in 2010.

Nu cred că Contele de Dartmouth trebuie să se îngrijoreze că Grupul Verzilor va prelua politica de investiții.

I do not think that the Earl of Dartmouth need worry that the Greens will take over investment policy.

Totuşi, UE ar putea prelua conducerea şi ar putea impune un standard prin solicitarea unor reguli mai restrictive.

However, the EU could take the lead and set the standard by demanding more stringent rules.

Cu excepţia cazului în care regulamentul de aplicare va înlocui sau va prelua directiva, problema Laval va rămâne.

Unless the implementing regulation replaces or overtakes that directive, the problem of Laval will remain.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

Even more translations in the English-Esperanto dictionary by bab.la.