Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Romanian-English translation for "raportor"

 

"raportor" English translation

Results: 1-24 of 503

raportor {noun}

raportor (vorbitor) {m} (also: vorbitor, conferenţiar (vorbitor), interlocutor (vorbitor))

speaker {noun}

Dle preşedinte, ca şi antevorbitorii mei, şi eu aş dori să îi mulţumesc dlui raportor Kirilov pentru munca deosebită şi pentru calitatea acestui raport extrem de cuprinzător.

Mr President, like the previous speakers, I would also like to thank the rapporteur, Mr Kirilov, for his good work and for the high quality of the report, which is extremely comprehensive.
protractor {noun}
set square {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "raportor" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

raportor - Dle preşedinte, am o sarcină foarte dificilă şi una foarte uşoară.

rapporteur. - Mr President, I have a very difficult task and a very easy task.

Din motivele pe care le-am prezentat, îl felicit pe raportor şi îmi exprim acordul.

For the reasons I have stated, I commend the rapporteur and express my agreement.

raportor. - Dle președinte, am un amendament oral la propriul meu amendament scris.

rapporteur. - Mr President, I have an oral amendment to my own written amendment.

Îl felicit pe domnul raportor Rapkay pentru raportul său și pentru munca efectuată.

I congratulate the rapporteur, Mr Rapkay, for his report and the work he has done.

Astfel, am decis să îl susţin pe raportor şi să votez în favoarea acestui raport.

I have thereby decided to support the rapporteur and vote in favour of this report.

raportor. - Dle președinte, aș dori să încep prin a mulțumi Consiliului European.

rapporteur. - Mr President, I would like to start by thanking the European Council.

raportor - Dle preşedinte, nu cred că acesta poate fi adăugat ca o completare.

rapporteur. - Mr President, I do not think this can be added as an addition.

raportor. - Chiar şi după vot, nu există niciun motiv să începem din nou dezbaterea.

rapporteur. - Even after the vote there is no reason to start the debate again.

Din acest motiv votez în favoarea acestui raport şi îl felicit pe raportor.

I am therefore voting for this report, and would congratulate the rapporteur.

Vă mulţumesc foarte mult pentru atenţia acordată şi îl felicit pe raportor.

Thank you very much for your attention and congratulations to the rapporteur.

Prin urmare, îl felicit pe raportor, dl Eppink, pentru munca sa excelentă.

I therefore congratulate the rapporteur, Mr Eppink, on his excellent work.

Aș dori să îl felicit pe raportor pentru găsirea unei poziții echilibrate.

I would like to congratulate the rapporteur for finding a balanced position.

în scris. - Doresc mai întâi sa-l felicit pe raportor pentru munca depusă.

I would first of all like to congratulate the rapporteur on the fine job he has done.

raportor. - Am să trec acum la limba engleză, deoarece îi ţin locul dnei Helga Trüpel.

I will now switch to English because I am now going to be replacing Mrs Helga Trüpel.

Aş mai dori să îl felicit pe dl raportor Swoboda pentru raportul pe care l-a întocmit.

I would also like to congratulate Mr Swoboda, the rapporteur, on his report.

După părerea noastră, abordarea adoptată de către raportor este absolut corectă.

In our opinion, the approach taken by the rapporteur is absolutely right.

Aş dori, înainte de toate, să îi mulţumesc dlui raportor pentru excelenta muncă depusă.

I would, first of all, like to thank the rapporteur for the excellent job he has done.

Bineînțeles, sprijinim rezoluția de la Geneva privind un raportor special pentru Iran.

Of course, we are supporting the resolution in Geneva for a special rapporteur on Iran.

raportor - Domnule preşedinte, doresc să le mulţumesc tuturor pentru susţinere.

rapporteur. - Mr President, I am grateful to everyone for their support.

Raportor. - Am ascultat cu atenţie punctele de vedere ale colegilor mei.

I have listened attentively to the views expressed by my fellow Members.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

răpciugos · rapel · rapid · rapiditate · răpire · răpit · rapiţă · răpitor · raport · raportare · raportor · râpos · răposat · rapsod · rapsodie · rapt · raptus · rar · rarefacţie · rarefiat · rarefiere

Even more translations in the German-English dictionary by bab.la.