Got time to kill?

Try our Hangman game

Romanian-English translation for "stagnare"

 

"stagnare" English translation

Results: 1-16 of 16

stagnare {noun}

stagnare {f} (also: oprire, staţie, popas, piedică)

stop {noun}
stagnation {noun}

Acolo unde metoda nu a fost aplicată, am înregistrat stagnare şi chiar regres.

Where it has not been applied, we have had stagnation and even regression.

Impozitarea împinge UE spre stagnare şi veţi deveni tocmai opusul lui Robin Hood.

It pushes the EU into stagnation, and you will be Robin Hood in reverse.

Generează stagnare, inflaţie şi, în cele din urmă, faliment colectiv.

It ends in stagnation, inflation and ultimately in collective bankruptcy.

Până atunci, această perioadă de stagnare va persista.

Until then, this period of stagnation will persist.

În anii următori, Europa se va confrunta cu o perioadă de stagnare şi cu îmbătrânirea progresivă a populaţiei sale.

In the coming years, Europe is facing a period of stagnation and the progressive ageing of its population.

stagnare {f} [techn.]

stagnation {noun} [techn.]

stagnare {f} (also: destituire, suspensie, atârnare)

suspension {noun}
inaction {noun}

stagnare {f} (also: acalmie, pauză, tăcere)

lull {noun}

stagnare {f} (also: sfârşit, preget, contenire (încetare), întrerupere (încetare))

cessation {noun}

stagnare {f} (also: oprire, încetare, impas)

standstill {noun}

O stagnare în acest punct este un pas înapoi; nu va păstra status quo-ul.

A standstill here is a backward move; it will not preserve the status quo.

stagnare {f} (also: blocaj)

gridlock {noun}

stagnare {f} (also: astupare, întrerupere (încetare))

stoppage {noun}
slack time {noun}
 

Context sentences

Context sentences for "stagnare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Este unul din puținele domenii în care UE poate genera mai degrabă creștere, decât stagnare.

It is one of the few areas where the EU can deliver growth rather than impede it.

Acum este timpul pentru acţiune, iar Parlamentul este extrem de nemulţumit de această stagnare.

Now is the time to act and Parliament is extremely unhappy about this hold-up.

Totuși, aceste dificultăți nu trebuie, în nicio circumstanță, să fie o scuză pentru stagnare.

However, those difficulties should not, under any circumstances, be an excuse for not moving forward.

Deşi comerţul şi transportul în această regiune cunosc o dezvoltare rapidă, piaţa energetică este în stagnare.

Trade and transport in the region are developing apace. The energy market, however, is stagnating.

Mă declar mai degrabă împotriva acestui lucru, deoarece va face ca eliminarea treptată să devină stagnare, ceea ce Consiliul nu-și poate permite.

I would like to advise against this, because it will turn phasing-out into sleeping-out, which the Council cannot afford.
 

Suggest new Romanian-English translation

Is there a Romanian-English translation you were unable to find in the dictionary? Do you know any unusual Romanian technical terms? Here is your chance to share your knowledge of Romanian-English translation with others. Add your very own word suggestion to the Romanian-English dictionary.

RomanianRomanian

Latest word suggestions by users: tree knot, jet engine, thermal, interlacement, for that reason

Similar words

ștafetă · stafidă · stafidit · stafie · stafilococ · stafilococic · stagiar · stagiu · stagiune · stagnant · stagnare · ștaif · stal · stalactită · stalagmită · stâlp · stâlpare · stambă · stambărie · stamină · staminifer

Have a look at the Danish-English dictionary by bab.la.