Search for the most beautiful word
shivery
briberies

VOTE NOW

Swahili-English translation for "anga"

 

"anga" English translation

Results: 1-11 of 11

anga

  anga (also: nafasi)

  anga (also: -epesi, angaa, angavu, hafifu)

  anga (also: juu, mbingu, uwingu, wingu)

Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "anga" in English

 

Context sentences

Context sentences for "anga" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Hapa ni anga za kati: baridi zaidi.

Here's the stratosphere: cooler.

Hapa ni anga za chini.

Here is the lower atmosphere.

Hii ina maana zaidi kwa mkakati wetu wa sasa wa kuondoa kaboni nyingi ardhini haraka tuwezavyo na kuiweka katika anga.

This is relevant to our current strategy of taking as much carbon out of the ground as quickly as possible, and putting it into the atmosphere.

Ukilinganisha na jumla ya uchafuzi wa anga wenye kuleta ongezeko la joto duniani, Kiasi hiki chaweza`kuwa mara mbili endapo tutavuka ncha hii hatari.

Compared to the total amount of global warming pollution in the atmosphere, that amount could double if we cross this tipping point.

Jumuiya ya wanasayansi duniani inasema, uchafuzi wa mazingira unaosababishwa na mwanadamu, ukiwekwa kwenye anga, unaongeza utando, unaozuia miale inayotoka.

The global scientific community says: man-made global warming pollution, put into the atmosphere, thickening this, is trapping more of the outgoing infrared.
 

Suggest new Swahili to English translation

Is the exact Swahili translation missing in the Swahili-English dictionary? Or do you know a specific Swahili phrase spoken only in a certain region? Then add your knowledge to the Swahili-English dictionary by entering the words here.

SwahiliSwahili

Latest word suggestions by users: astronaut, better delay and get there, better late than never, social, bore-hole

Similar words

andaa · Andalea · Andalusia · andama · andazi · Andes · andika · andiko · andikwa · Andorra · anga · angaa · -angalia · angalifu · angavu · angazia · angika · Angola · -angu · Anguilla · anguka

More translations in the bab.la English-Turkish dictionary.