Swahili-English translation for "habari"

SW habari English translation

SW habari

habari (also: hadithi)
Huenda mliiona kwenye habari.
Na habari njema ni kwamba tunaweza.
Nina habari nzuri kwamba, Mkuu wa Kitengo cha Takwimu cha Umoja wa Mataifa, hasemi haiwezekani.
I have a good news that the present, new Head of U.N. Statistics, he doesn't say it's impossible.

Context sentences for "habari" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

SwahiliVideo zilizohitimu kuwa za elimu, sanaa, habari au sayansi ambazo zingeondolewa zawekwa masharti ya kiumri.
Notable Exceptions There are exceptions for some educational, artistic, documentary and scientific content (e.g.
SwahiliUamuzi aidha kuondoa au kuzuia unasababishwa na staili ya video inayozungumziwa - ni manuio ya habari au ya kuwapa moyo wengine wayafanye yale waliyoyaona?
The decision whether to remove or restrict is influenced by the style of the video in question - are the depictions documentary in nature, or just designed to encourage others to imitate them?

Similar words