Internship offers in many countries

Swahili-English translation for "habari"

 

"habari" English translation

Results: 1-14 of 14

habari

Hii si sababu kwanini mko hapa na kwanini mna thamini hizi habari tunazobadilishana.

That's why you're here and why you value the information we exchange.

Kupeana mandhari kupitia habari ya ziada kwaweza kusaidia mtazamaji kuelewa kwa nini wanatazama maudhui ya kusumbua. Maudhui ya IP yaliyozuiliwa.

Providing context through additional information can help the viewer understand why they may be seeing the disturbing content.

Ni wakati gani ambapo video huchukuliwa kuwa za kushangaza/ Ni muhimu kuhakikisha kuwa unawapa habari ya kutosha kuhusu maudhui unayochapisha yaliyo na ghasia.

When are videos considered too gory or disturbing? It's important to make sure that you provide an appropriate amount of information for any content you post that contains violence.

habari (also: hadithi)

Nina habari nzuri kwamba, Mkuu wa Kitengo cha Takwimu cha Umoja wa Mataifa, hasemi haiwezekani.

I have a good news that the present, new Head of U.N. Statistics, he doesn't say it's impossible.

CSI: Hali ya hewa Naam, hapa kuna habari njema.

CSI: Climate. Now, here's the good news.

Na habari njema ni kwamba tunaweza.

And the good news is that we can.

Huenda mliiona kwenye habari.

You probably saw it on the news.

Nina habari nzuri kwenu.

And I have a pretty good news for you.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Similar translations

Similar translations for "habari" in English

 

Context sentences

Context sentences for "habari" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ningependa kuanza kwa kuwaambia habari kuhusu mabadiliko hayo Afrika.

And I want to start by telling you a story about that change in Africa.

Nimekuwa nikijaribu kuielezea habari hii kwa muda mrefu.

I have been trying to tell this story for a long time.

Video zilizohitimu kuwa za elimu, sanaa, habari au sayansi ambazo zingeondolewa zawekwa masharti ya kiumri.

Notable Exceptions There are exceptions for some educational, artistic, documentary and scientific content (e.g.

lakini vyombo vya habari havielezi ukweli wote.

However, the media is not telling us the whole truth.

Hii ni habari njema. Sasa kwa kumalizia, tulisikia siku chache zilizopita kuhusu thamani ya kufanya ujasiri uonekane kitu cha kawaida ili iwe jambo la kawaida.

Now, to close, we heard a couple of days ago about the value of making individual heroism so commonplace that it becomes banal or routine.

Hii inakupa raha na uzoefu mzuri wa kusoma tolea halisi la jarida au gazeti, ambalo mara nyingi chombo cha habari chenye kina na mapana.

And this really gives you the joy and the good experience of reading the real paper version of a magazine or a newspaper, which is an inherently multi-scale kind of medium.

Kwa mfano, habari kuhusu saratani ya matiti yaweza kufaa, lakini kuchapisha picha zisizofaa nje ya maudhui ya habari huenda isifae.

In deciding whether to age restrict content we consider issues such as violence, disturbing imagery, nudity, sexually suggestive content, and portrayal of dangerous or illegal activities.

Uamuzi aidha kuondoa au kuzuia unasababishwa na staili ya video inayozungumziwa - ni manuio ya habari au ya kuwapa moyo wengine wayafanye yale waliyoyaona?

The decision whether to remove or restrict is influenced by the style of the video in question - are the depictions documentary in nature, or just designed to encourage others to imitate them?
 

Suggest new Swahili to English translation

Is the exact Swahili translation missing in the Swahili-English dictionary? Or do you know a specific Swahili phrase spoken only in a certain region? Then add your knowledge to the Swahili-English dictionary by entering the words here.

SwahiliSwahili

Latest word suggestions by users: astronaut, better delay and get there, better late than never, social, bore-hole

Similar words

-gumu · guna · gundi · gunia · gunzi · gura · gurudumu · gusa · Guyana · haba · habari · Habeshi · hadaa · hadhari · hadi · hadithi · Hadubini · hafifu · hafni · hai · haiba

More translations in the bab.la English-Swedish dictionary.