Swahili-English translation for "mnyama mwitu"

SW mnyama mwitu English translation

EN

SW mnyama mwitu

mnyama mwitu

Similar translations for "mnyama mwitu" in English

mnyama
mwitu adjective
English

Similar words