Swahili-English translation for "nje"

SW nje English translation

nje

SW nje

nje (also: ugenini)
nje (also: nje ya)
Kama tutaweza kurudisha dola bilioni 20 ambazo ziko nje, litakuwa jambo zuri sana kwa baadhi ya nchi hizi kuliko misaada yote ikiwekwa pamoja.
Because if we can get the 20 billion dollars sitting out there back, it may be far more for some of these countries than all the aid that is being put together.