Synonyms

avslappnad: cool

Definition

avslappnad
som medvetet har befriat sig från spänningar av fysiskt el...

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "avslappnad"

 

"avslappnad" English translation

Results: 1-13 of 13

avslappnad {adjective}

avslappnad {adj.} (also: avslappnad, avspänd, lugn)

relaxed {adj.}

Bort från allt, i en helt ny omgivning, blir du mer avslappnad.

Maybe away from everything in a completely different atmosphere, you'll be more relaxed.

Jag kommer från ett land där jag kan känna mig förhållandevis avslappnad.

I come from a country where I can feel relatively relaxed.

Jag tycker att de borde inta en mycket mer avslappnad hållning till sina gamla körkort i stället för att hylla dem som om de vore oersättliga ting.

I think they should take a much more relaxed attitude to their old driving licences instead of cherishing them as if they were things that cannot be exchanged.

avslappnad (inte nervös) {adj.} (also: avspänd, lugn, avslappnad)

relaxed {adj.}

avslappnad {adj.}

laidback {adj.}

avslappnad {adj.}

laid-back {adj.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "avslappnad":

 

Context sentences

Context sentences for "avslappnad" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vi har alla hört om 'avslappnade fredagar' Jag vet inte om det förekommer längre.

I don't know if people still do that. ~~~ But how about "no-talk Thursdays?"

Den avslappnade och vänliga stämningen får du på köpet.

The relaxing and friendly atmosphere is just part of the deal.

Ni kanske måste sjunga en sång för få musklerna avslappnade.

You might want to sing it a song to relax the muscles.

De skulle vara avslappnade någonstans och ha det roligt.

They would be relaxing somewhere having a good time.

Om det inte hade varit för det skulle vi nu ha kunnat föra en avsevärt mer avslappnad diskussion om eurons framtid.

If we had not done that we would be able to debate the future of the euro in a far calmer way now.

De blir rätt avslappnade på resor, eller?

They get, ah, real easy when they travel?

En tidning talade om en bisarr uppvisning av avslappnade ledare som undvek de mest avgörande frågorna som EU står inför.

No real strategy and no targets for a genuine revival of Europe’ s economy were proposed; instead there was just a policy of damage limitation.

Jag tycker att de borde inta en mycket mer avslappnad hållning till sina gamla körkort i stället för att hylla dem som om de vore oersättliga ting.

We have listened to each other, and I think we are now in a situation in which it is also apparent that arguments have played a helpful role.

Om jag får koppla detta till personer tycker jag att ni, Paula Lehtomäki, var fru avslappnad, Matti Vanhanen, ni var herr lugn, och ni, Erkki Tuomioja, var herr samlad.

If you could personify things, I would say that you, Mrs Lehtomäki, were Mrs Cool. Mr Vanhanen, you were Mr Calm, and I think you, Mr Tuomioja, were Mr Collected.
 

Definition of avslappnad in Swedish

a`vslappnad {adj.}[avslappnat]
Orled: av--slapp-nad
som medvetet har befriat sig från spänningar av fysiskt el. psykiskt slag: jag känner mig fullständigt avslappnad i ditt sällskap; skönt avslappnad efter gymnastiken
Bet. nyans: om handling, tillstånd e.d.: ett avslappnat leende; en avslappnad stämning
Hist.: sedan 1959
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Have a look at the English-Swahili dictionary by bab.la.