Summary

bakelse {noun}
cake · pastry · trifle

bak {noun}
behind · bottom · batch · tush

bak {adverb}
behind

full details

Synonyms

bakelse: bakverk

bak: akter · rumpa · stjärt

more (6)

How to write a letter in English

Swedish-English translation for "bakelse"

 

"bakelse" English translation

Results: 1-8 of 8

bakelse {noun}

bakelse {comm. gen.} (also: kaka, skorpa, stycke, bit)

cake {noun}

Transfetter, som förekommer i många kakor, tårtor, bakelser, pajer och snabbmatsprodukter, är kemiskt modifierade vegetabiliska oljor som används för att göra livsmedel fylligare och mer hållbara.

Trans fats, found in many cakes, pastries, pies and fast foods, are chemically altered vegetable oils used to bulk up foods and increase their shelf life.

bakelse {comm. gen.} (also: bakverk)

pastry (a type of fancy pastry) {noun}

Transfetter, som förekommer i många kakor, tårtor, bakelser, pajer och snabbmatsprodukter, är kemiskt modifierade vegetabiliska oljor som används för att göra livsmedel fylligare och mer hållbara.

Trans fats, found in many cakes, pastries, pies and fast foods, are chemically altered vegetable oils used to bulk up foods and increase their shelf life.

bakelse {comm. gen.} (also: aning, småsak, tårta, smula)

trifle {noun}

bak {noun}

bak {comm. gen.} (also: rumpa, ända, stjärt)

behind {noun}

Med det här kommandot placerar du det markerade objektet längst bak.

Use this command to set the selected object behind all other objects.

Det är meningslöst att insistera på själva synsättet och förslagen som har gjort att vi hamnat mycket längre bak än vi borde.

It is pointless to insist on the very approach and the proposals that have left us lagging behind where we should be.

Då bildas en sammansmältning av de andra polygonerna, sedan dras den ifrån polygonen som är placerad längst bak.

This entails the other polygons first being merged and then subtracted from the polygon positioned under/behind all the others.

Här definieras självklarheter, exempelvis vad ett golv är, vad som är fram och bak, att gångar måste vara så beskaffade att två koaxiala cylindrar passar in.

It tells us, for example, what a floor is, what is meant by 'behind' and 'in front' and informs us that provision must be made for passages through which two coaxial cylinders must be able to pass.

Här definieras självklarheter, exempelvis vad ett golv är, vad som är fram och bak, att gångar måste vara så beskaffade att två koaxiala cylindrar passar in.

It tells us, for example, what a floor is, what is meant by 'behind ' and 'in front ' and informs us that provision must be made for passages through which two coaxial cylinders must be able to pass.

bak (stjärt) {comm. gen.} (also: ända, stjärt)

bottom (the buttocks) {noun} [Brit.]

Objektet längst bak eller längst ned i stapeln används till bild 1, det översta till bild 10.

The last or bottom object in the stack became Picture 1 and the top one became Picture 10.

För det andra: Även inom EU har jag en känsla av att en hållbar utveckling ligger långt bak i prioriteringslistan.

Secondly, I get the feeling that sustainable development is being relegated to the bottom of the list even within the European Union.

bak {n} (also: avdelning, hop, sats, parti)

batch {noun}

bak (rumpa) {comm. gen.} (also: ända)

tush (informal) {noun}

bak {adverb}

bak {adv.} (also: efter, bakåt, tillbaka, bakpå)

behind {adv.}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "bakelse":

Synonyms (Swedish) for "bak":

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

bakåtvänd · bakaxel · bakben · bakbom · bakbonus · bakbord · bakbunden · bakdanteri · bakdel · bakdörr · bakelse · bakelser · bakerst · bakersta · bakficka · bakform · bakfot · bakfram · bakfull · bakfylla · bakgård

Have a look at the English-Greek dictionary by bab.la.