Definition

blindgångare
artillerigranat eller bomb som inte briserat vid nedslaget

Top Language Lovers 2016

VOTE NOW

Swedish-English translation for "blindgångare"

 

"blindgångare" English translation

Results: 1-8 of 8

blindgångare {noun}

blindgångare {comm. gen.} (also: fiasko, oduglig sak, odugling)

dud {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "blindgångare" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Vapen som truppminor eller blindgångare är en riktig mardröm.

Weapons such as landmines and cluster bombs are a veritable nightmare.

Särskilt ansvaret för kvarlämnade blindgångare förtjänar att förtydligas.

In particular, there is a need for clarification of the responsibility for unexploded bombs that are left behind.

Blindgångare utgör ett problem när konflikten är över och det krävs större insatser på områdena självförstörelse och detektering av stridsdelar.

Unexploded ordnance is a problem in post-conflict situations and more work needs to be done on self-destruction and detection of munitions.

Minröjning omfattar de jure och de facto röjning av andra blindgångare, även om instrumentet inte är avsett särskilt för substridsdelar.

Mine-clearance encompasses de jure and de facto clearance of other unexploded ordnance, although this is not a specific submunitions instrument.

Omkring 65 länder är fortfarande i någon mån drabbade av minor och blindgångare, och nya konfliktområden läggs tyvärr hela tiden till listan.

Approximately 65 countries are still affected to some degree by mines and unexploded ordnance and, unfortunately, new areas of conflict are adding to this list.

Upp till 30 procent av bomberna i klusterammunitionen exploderar inte utan ligger kvar på marken som blindgångare, och detonerar senare om de rubbas av exempelvis lekande barn.

Up to 30% of cluster munitions fail to explode and remain on the ground as unexploded bombs, where they later explode when disturbed perhaps by playing children.

Vi är redan involverade i sådana mer omfattande röjningsarbeten i länder som Laos, Kosovo och Afghanistan, där problemet med antipersonella minor är intimt förknippat med spridningen av blindgångare.

We are already engaged in such broader clearance activities in countries such as Laos, Kosovo and Afghanistan, where the APL problem is inextricably connected to unexploded ordnance pollution.
 

Definition of blindgångare in Swedish

blin`dgångare {subst.}[blindgångaren äv. blindgångarn, plur. blindgångare, best. plur. blindgångarna]
Orled: blind--gång-ar-en
artillerigranat eller bomb som inte briserat vid nedslaget
Hist.: sedan 1915
 

Forum results

"blindgångare" translation - forum results

 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: launch, norm-breaking, craft artist, spatiality, whilst

Similar words

Moreover bab.la provides the Czech-English dictionary for more translations.