Swedish-English translation for "coachning"

SV coachning English translation

coachning {comm. gen.}

SV coachning
volume_up
{common gender}

coachning (also: handledning, instruktion, träning, coaching)
Det finns en massa lycko-coachning.
There is a lot of happiness coaching.
Kooperativ rådgivare med fokus på unga företagare, kvinnors företagande, coachning, ekonomi, marknadsföring och nätverk.
Cooperatives Adviser with a focus on young entrepreneurs, women in business, coaching, finance, marketing and networking.
Förutom räntestöd kommer de personer som startar mikroföretag också att få stöd i form av mentorprogram, utbildning, coachning och kapacitetsuppbyggnad.
As well as interest rate support, people who set up micro-enterprises will also receive support in the form of mentoring, training, coaching and capacity building.