Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "coachning"

 

"coachning" English translation

Results: 1-1 of 1

coachning {noun}

coachning {comm. gen.} (also: träning, handledning, instruktion, coaching)

coaching {noun}

Kooperativ rådgivare med fokus på unga företagare, kvinnors företagande, coachning, ekonomi, marknadsföring och nätverk.

Cooperatives Adviser with a focus on young entrepreneurs, women in business, coaching, finance, marketing and networking.

Det finns en massa lycko-coachning.

There is a lot of happiness coaching.

Förutom räntestöd kommer de personer som startar mikroföretag också att få stöd i form av mentorprogram, utbildning, coachning och kapacitetsuppbyggnad.

As well as interest rate support, people who set up micro-enterprises will also receive support in the form of mentoring, training, coaching and capacity building.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

More in the English-Korean dictionary.