Definition

doyen
den till tjänsteåren äldste inom den diplomatiska kåren ...

Meet bab.la's mascot Joppe on Facebook

Swedish-English translation for "doyen"

 

"doyen" English translation

Results: 1-6 of 6

doyen {noun}

doyen {comm. gen.} (also: fader, fäder, pappa, upphovsman)

father {noun}
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "doyen" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Sekretariatet visste inte vem som var doyen d´age , den äldsta ledamoten.

The Secretariat did not know who was doyen d'age , the oldest Member.

Sekretariatet visste inte vem som var doyen d´ age, den äldsta ledamoten.

The Secretariat did not know who was doyen d'age, the oldest Member.

Han är doyen för Nederlandse 31 och han sade att det absolut inte är sant.

He is the most senior of the 31 Dutch Members and he tells me that it is definitely not true.

Jag vill tacka vår kollega, Soares, doyen d ' age, för det sätt på vilket han hittills har genomfört vårt sammanträde i dag.

I want to thank our colleague, Mr Soares, the doyen d'age, for the manner in which he has conducted our sitting so far today.

Jag vill tacka vår kollega, Soares, doyen d'age, för det sätt på vilket han hittills har genomfört vårt sammanträde i dag.

I want to thank our colleague, Mr Soares, the doyen d'age, for the manner in which he has conducted our sitting so far today.
 

Definition of doyen in Swedish

doyen [doajäŋ´] {subst.}[doyenen doyener]
den till tjänsteåren äldste inom den diplomatiska kåren i visst land
Bet. nyans: allmännare den äldste inom en yrkeskår
Hist.: sedan 1780; av fra. doyen med samma bet., även 'domprost; dekan'; av lat. decanus,
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

döttrar · double-dutch · Douglas  · dov · döva · dövhet · dovhjort · dövskola · dövstum · doxologi · doyen · Dr · dra · dra-på-lakan · drabba · drabbad · drabbade · drabbas · drabbning · drafta · drag

More translations in the English-Turkish dictionary.