Synonyms

födelsedag: bemärkelsedag

Definition

födelsedag
årsdagen av ngns födelse ofta med tanke på firande o.d.

Search for the most beautiful word
pouring
despise

VOTE NOW

Swedish-English translation for "födelsedag"

 

"födelsedag" English translation

Results: 1-9 of 9

födelsedag {noun}

födelsedag {comm. gen.}

birthday {noun}

De tog med honom -- jag tror det var hans födelsedag -- de tog med honom på lunch.

They took him -- I think it was for his birthday -- they took him for lunch.

Fru McAvan! Ni kan naturligtvis mycket väl få uppleva vår hundrade födelsedag.

Mrs McAvan, you of course may well live to see our hundredth birthday.

Som, när jag hade sån trädgårdsfest på min fars födelsedag, liksom.

Like, when I had this garden party for my father's birthday, right?

Ordförandeskapet har fått kännedom om att det är Jo Leinens födelsedag i dag. Gratulerar, Jo!

The Presidency has been informed that today is Mr Leinen's birthday, so happy birthday, Mr Leinen.

Sen måste du ha den där läderdräkten som jag köpte till din födelsedag.

Second, wear that leather outfit we got you for your birthday.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "födelsedag":

 

Similar translations

Similar translations for "födelsedag" in English

 

Context sentences

Context sentences for "födelsedag" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Du ser nu att tiden sedan din födelsedag har beräknats och förts in i de olika enheterna.

The time since your date of birth will be calculated and displayed in the various units.

Jag kan tala om för er att människorna i Cannes under denna femtionde födelsedag var övertygade och talade mycket om kvotering.

I can tell you that at Cannes, during the fiftieth anniversary, people were convinced by and spoke a lot about quotas.

Konferensen råkade mer eller mindre sammanfalla med 250-årsjubileet av den odödlige och storartade Wolfgang Amadeus Mozarts födelsedag.

This event happened to coincide more or less with the 250th anniversary of the birth of the immortal and glorious Wolfgang Amadeus Mozart.

Herr ordförande! Den inre marknaden har firat sin femte födelsedag och som föredraganden har sagt kommer euron att göra den öppnare och mer effektiv.

Mr President, the internal market is now five years old, and, as the rapporteur stated, the arrival of the euro will render it more transparent and efficient.

(PL) Herr talman! Jag skulle vilja påminna om att den 5 december var årsdagen för en stor polsk och europeisk mans födelsedag, nämligen den polske statschefen marskalk Józef Piłsudski.

(PL) Mr President, I would like to remind you that 5 December was the anniversary of the birth of a great Pole and European - Polish Head of State Marshal Józef Piłsudski.

Godkännandet av det nya direktivet och dess faktiska tillämpning, för vilken jag riktar en enträgen uppmaning till kommissionär Monti, utgör det mest konstruktiva sättet att fira denna födelsedag.

The approval and actual implementation of the new directive, for which I too call warmly upon Mr Monti, will be the most useful way of celebrating this anniversary.
 

Definition of födelsedag in Swedish

fö`delsedag {subst.}[födelsedagen födelsedagar]
Orled: föd-else--dag-en
årsdagen av ngns födelse ofta med tanke på firande o.d.: födelsedagskalas; födelsedagspresent; födelsedagstårta; födelsedagen uppvaktades han med blommor och telegram
Bet. nyans: överfört: nationens födelsedag firas med parader
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. födslo dagher
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Even more translations in the English-Indonesian dictionary by bab.la.