Definition

förbanna
uttala kraftigt fördömande över ngn el. ngt

Daily language articles on LexioPhiles

Swedish-English translation for "förbannade"

 

"förbannade" English translation

Results: 1-33 of 38

förbannade {adjective}

förbannade {adj.} (also: usel, tråkig, jäkla, omtöcknad)

stupid {adj.}

förbannade {adj.} [slg.] (also: jäkla, sabla)

bleeding {adj.} [Brit.] [slg.]

förbannade {adj.} (also: djävla, satans)

goddamn {adj.}

Ni förbannade blekansikten är likadana allihop.

You goddamn honkies are all the same.

Få den där förbannade kameran här ifrån.

Get the goddamn camera out of here.

Förbannade, Staros!

Goddamn you, Staros!

förbannade {adj.} (also: urusel, olycklig, usel, sorglig)

wretched {adj.}

förbannade {adj.} (also: djävla, satans)

goddamned {adj.}

Å Jesus, vad är det här för förbannade odjur?

Holy Jesus, what are these goddamned animals?

förbannade {adj.} (also: djävla, satans)

goddam {adj.}

förbanna {verb}

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: fördöma, svära)

jag förbannade (Preteritum)

I have cursed (Present perfect)

du förbannade (Preteritum)

you have cursed (Present perfect)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has cursed (Present perfect)

vi förbannade (Preteritum)

we have cursed (Present perfect)

ni förbannade (Preteritum)

you have cursed (Present perfect)

de förbannade (Preteritum)

they have cursed (Present perfect)

jag förbannade (Preteritum)

I have been cursing (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been cursing (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been cursing (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been cursing (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been cursing (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been cursing (Present perfect continuous)

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: döma, förkasta, fördöma, döma ut)

jag förbannade (Preteritum)

I have damned (Present perfect)

du förbannade (Preteritum)

you have damned (Present perfect)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has damned (Present perfect)

vi förbannade (Preteritum)

we have damned (Present perfect)

ni förbannade (Preteritum)

you have damned (Present perfect)

de förbannade (Preteritum)

they have damned (Present perfect)

jag förbannade (Preteritum)

I have been damning (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been damning (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been damning (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been damning (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been damning (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been damning (Present perfect continuous)

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: svära)

to cuss {vb}

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: avfyra, spela volley, braka lös)

jag förbannade (Preteritum)

I have volleyed (Present perfect)

du förbannade (Preteritum)

you have volleyed (Present perfect)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has volleyed (Present perfect)

vi förbannade (Preteritum)

we have volleyed (Present perfect)

ni förbannade (Preteritum)

you have volleyed (Present perfect)

de förbannade (Preteritum)

they have volleyed (Present perfect)

jag förbannade (Preteritum)

I have been volleying (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been volleying (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been volleying (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been volleying (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been volleying (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been volleying (Present perfect continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I have execrated (Present perfect)

du förbannade (Preteritum)

you have execrated (Present perfect)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has execrated (Present perfect)

vi förbannade (Preteritum)

we have execrated (Present perfect)

ni förbannade (Preteritum)

you have execrated (Present perfect)

de förbannade (Preteritum)

they have execrated (Present perfect)

jag förbannade (Preteritum)

I have been execrating (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been execrating (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been execrating (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been execrating (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been execrating (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been execrating (Present perfect continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I have imprecated (Present perfect)

du förbannade (Preteritum)

you have imprecated (Present perfect)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has imprecated (Present perfect)

vi förbannade (Preteritum)

we have imprecated (Present perfect)

ni förbannade (Preteritum)

you have imprecated (Present perfect)

de förbannade (Preteritum)

they have imprecated (Present perfect)

jag förbannade (Preteritum)

I have been imprecating (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been imprecating (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been imprecating (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been imprecating (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been imprecating (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been imprecating (Present perfect continuous)

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: fördöma)

 

Context sentences

Context sentences for "förbannade" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Ja, vad det än var som gjorde mig och Lylle så förbannade... spelar ingen roll längre

Well, whatever it was that made me and Lyle so mad... don't matter any more.

Betala din förbannade elräkning, och se till att hitta ett botemedel.

Just pay your damn electric bill and get to work on finding a cure.

Vår stora miss var att låta dem stanna hos det förbannade fyllot.

It was a mistake, leaving 'em in the care of that drunkard idiot.

Du kommer att bli dödad medan du jagar din förbannade lycka och framgång!

You could get killed chasing after your damn fortune and glory!

Det är vår förbannade plikt och skyldighet att vara här på fredagar liksom alla andra veckodagar.

It is our bounden duty to be here on a Friday, just like any other day of the week.

♫ ♫ Vi är kramgoa, skaffar en publicist ♫ ♫ och visar dem, blir det mest älskvärda sedan förbannade Eminem.

♫ ♫ We'll be huggable, get a publicist ♫ ♫ and show them, be the most lovable thing since fucking Eminem.

Å andra sidan är det en mardröm; för det innebär bara att du tillbringar mer tid på det förbannade kontoret.

On the other hand, it's a nightmare -- it just means you spend more time at the bloody office.

Då tar du upp det, och sätter på den förbannade saken igen, och avslutar det förbannade loppet!"

He says, "Aimee, so what if your leg falls off?

Nästa gång, låt mig ta det förbannade skottet.

Next time, just let me take the fucking shot.

Det är våra pengar för 40 förbannade år

That was our money, for 40 damned years!

Säg mig hur länge, förbannade usling!

Just tell me how long you son of a bitch!

Dom förbannade oss och förvisade oss.

They cursed us and drove us away.

Ge mig de förbannade nycklarna.

Give me the fucking keys.

Håll din förbannade käft!

Shut your fuckin ' mouth!

Din förbannade lögnare!

You're a lying wretch!

Dem förbannade saten.

That dirty toad bastard.

Förbannade takbjälkar!

Blast these struts!

Förbannade grisar!

I will kill them!

Ni ser att det finns flera identiteter på Irland, inte bara två, alltför enkelt definierade som heroiska demokrater och förbannade antieuropéer.

You see there are several identities inside Ireland, not just two, too easily defined respectively as heroic democrats or bloody anti-Europeans.

Dom förbannade oss

They cursed us.
 

Definition of förbanna in Swedish

förbann´a {verb}[förbannade förbannat]
Orled: för-bann-ar
Subst.: förbannande; förbannelse
uttala kraftigt fördömande över ngn el. ngt : han förbannade alla cyklister som kör mot rött; han förbannade den dag då han hade blivit född
Bet. nyans: urspr. nedkalla Guds straff över <åld.>: den döende fadern förbannade sin son
Idiom: förbanne mig: minsann anv. för att ge starkt eftertryck åt det som sägs
Konstr.: förbanna ngn el. ngt
Hist.: sedan äldre fornsvensk tid; fornsv. forbanna 'bannlysa; förbanna'; av lågty. vorbannen med samma bet.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Search for more words in the German-English dictionary.