Search for the most beautiful word
to grow older
gangrenous

VOTE NOW

Swedish-English translation for "förbannade"

 

"förbannade" English translation

Results: 1-33 of 39

förbannade {adjective}

förbannade {adj.} (also: usel, tråkig, jäkla, omtöcknad)

stupid {adj.}

förbannade {adj.} [slg.] (also: jäkla, sabla)

bleeding {adj.} [Brit.] [slg.]

förbannade {adj.} (also: djävla, satans)

goddamn {adj.}

Ni förbannade blekansikten är likadana allihop.

You goddamn honkies are all the same.

Få den där förbannade kameran här ifrån.

Get the goddamn camera out of here.

Förbannade, Staros!

Goddamn you, Staros!

förbannade {adj.} (also: urusel, olycklig, usel, sorglig)

wretched {adj.}

förbannade {adj.} (also: djävla, satans)

goddam {adj.}

förbannade {adj.} (also: djävla, satans)

goddamned {adj.}

Å Jesus, vad är det här för förbannade odjur?

Holy Jesus, what are these goddamned animals?

förbanna {verb}

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: fördöma, svära)

jag förbannade (Preteritum)

I cursed (Simple past)

du förbannade (Preteritum)

you cursed (Simple past)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it cursed (Simple past)

vi förbannade (Preteritum)

we cursed (Simple past)

ni förbannade (Preteritum)

you cursed (Simple past)

de förbannade (Preteritum)

they cursed (Simple past)

jag förbannade (Preteritum)

I was cursing (Past continuous)

du förbannade (Preteritum)

you were cursing (Past continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it was cursing (Past continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we were cursing (Past continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you were cursing (Past continuous)

de förbannade (Preteritum)

they were cursing (Past continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I have been cursing (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been cursing (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been cursing (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been cursing (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been cursing (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been cursing (Present perfect continuous)

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: döma, förkasta, fördöma, döma ut)

jag förbannade (Preteritum)

I damned (Simple past)

du förbannade (Preteritum)

you damned (Simple past)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it damned (Simple past)

vi förbannade (Preteritum)

we damned (Simple past)

ni förbannade (Preteritum)

you damned (Simple past)

de förbannade (Preteritum)

they damned (Simple past)

jag förbannade (Preteritum)

I was damning (Past continuous)

du förbannade (Preteritum)

you were damning (Past continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it was damning (Past continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we were damning (Past continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you were damning (Past continuous)

de förbannade (Preteritum)

they were damning (Past continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I have been damning (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been damning (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been damning (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been damning (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been damning (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been damning (Present perfect continuous)

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: svära)

to cuss {vb}

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: avfyra, spela volley, braka lös)

jag förbannade (Preteritum)

I volleyed (Simple past)

du förbannade (Preteritum)

you volleyed (Simple past)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it volleyed (Simple past)

vi förbannade (Preteritum)

we volleyed (Simple past)

ni förbannade (Preteritum)

you volleyed (Simple past)

de förbannade (Preteritum)

they volleyed (Simple past)

jag förbannade (Preteritum)

I was volleying (Past continuous)

du förbannade (Preteritum)

you were volleying (Past continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it was volleying (Past continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we were volleying (Past continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you were volleying (Past continuous)

de förbannade (Preteritum)

they were volleying (Past continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I have been volleying (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been volleying (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been volleying (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been volleying (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been volleying (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been volleying (Present perfect continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I imprecated (Simple past)

du förbannade (Preteritum)

you imprecated (Simple past)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it imprecated (Simple past)

vi förbannade (Preteritum)

we imprecated (Simple past)

ni förbannade (Preteritum)

you imprecated (Simple past)

de förbannade (Preteritum)

they imprecated (Simple past)

jag förbannade (Preteritum)

I was imprecating (Past continuous)

du förbannade (Preteritum)

you were imprecating (Past continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it was imprecating (Past continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we were imprecating (Past continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you were imprecating (Past continuous)

de förbannade (Preteritum)

they were imprecating (Past continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I have been imprecating (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been imprecating (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been imprecating (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been imprecating (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been imprecating (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been imprecating (Present perfect continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I execrated (Simple past)

du förbannade (Preteritum)

you execrated (Simple past)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it execrated (Simple past)

vi förbannade (Preteritum)

we execrated (Simple past)

ni förbannade (Preteritum)

you execrated (Simple past)

de förbannade (Preteritum)

they execrated (Simple past)

jag förbannade (Preteritum)

I was execrating (Past continuous)

du förbannade (Preteritum)

you were execrating (Past continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it was execrating (Past continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we were execrating (Past continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you were execrating (Past continuous)

de förbannade (Preteritum)

they were execrating (Past continuous)

jag förbannade (Preteritum)

I have been execrating (Present perfect continuous)

du förbannade (Preteritum)

you have been execrating (Present perfect continuous)

han/hon/den/det förbannade (Preteritum)

he/she/it has been execrating (Present perfect continuous)

vi förbannade (Preteritum)

we have been execrating (Present perfect continuous)

ni förbannade (Preteritum)

you have been execrating (Present perfect continuous)

de förbannade (Preteritum)

they have been execrating (Present perfect continuous)

förbanna [förbannade|har förbannat] {vb} (also: fördöma)

 

Context sentences

Context sentences for "förbannade" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

När Ramses tog mig i sin famn förbannade jag dig, inte honom, för att jag älskar dig.

Each time Rameses took me in his arms I cursed you, not him, because I love you.

Ja, vad det än var som gjorde mig och Lylle så förbannade... spelar ingen roll längre

Well, whatever it was that made me and Lyle so mad... don't matter any more.

Betala din förbannade elräkning, och se till att hitta ett botemedel.

Just pay your damn electric bill and get to work on finding a cure.

Vår stora miss var att låta dem stanna hos det förbannade fyllot.

It was a mistake, leaving 'em in the care of that drunkard idiot.

Du kommer att bli dödad medan du jagar din förbannade lycka och framgång!

You could get killed chasing after your damn fortune and glory!

Det är vår förbannade plikt och skyldighet att vara här på fredagar liksom alla andra veckodagar.

It is our bounden duty to be here on a Friday, just like any other day of the week.

♫ ♫ Vi är kramgoa, skaffar en publicist ♫ ♫ och visar dem, blir det mest älskvärda sedan förbannade Eminem.

♫ ♫ We'll be huggable, get a publicist ♫ ♫ and show them, be the most lovable thing since fucking Eminem.

Å andra sidan är det en mardröm; för det innebär bara att du tillbringar mer tid på det förbannade kontoret.

On the other hand, it's a nightmare -- it just means you spend more time at the bloody office.

Då tar du upp det, och sätter på den förbannade saken igen, och avslutar det förbannade loppet!"

He says, "Aimee, so what if your leg falls off?

Nästa gång, låt mig ta det förbannade skottet.

Next time, just let me take the fucking shot.

Det är våra pengar för 40 förbannade år

That was our money, for 40 damned years!

Säg mig hur länge, förbannade usling!

Just tell me how long you son of a bitch!

Dom förbannade oss och förvisade oss.

They cursed us and drove us away.

Ge mig de förbannade nycklarna.

Give me the fucking keys.

Håll din förbannade käft!

Shut your fuckin ' mouth!

Din förbannade lögnare!

You're a lying wretch!

Dem förbannade saten.

That dirty toad bastard.

Förbannade takbjälkar!

Blast these struts!

Förbannade grisar!

I will kill them!

Ni ser att det finns flera identiteter på Irland, inte bara två, alltför enkelt definierade som heroiska demokrater och förbannade antieuropéer.

You see there are several identities inside Ireland, not just two, too easily defined respectively as heroic democrats or bloody anti-Europeans.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Similar words

Search for more words in the English-Swahili dictionary.