Swedish-English translation for "fylla"

SV fylla English translation

fylla {comm. gen.}
fylla {vb}

SV fylla
play_circle_outline
{common gender}

fylla (also: sprit, supkalas)
fylla (also: dryck, dricka, glas, rus)
fylla (also: rus, berusat tillstånd)

Synonyms (Swedish) for "fylla":

fylla

Context sentences for "fylla" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Swedishfylla på med bränsle
Swedishfylla jämna år
SwedishDenna funktion syns bara när texten inte är dimensionerad att fylla hela ramen.
This effect is only visible, if the text is not scaled to the whole frame size.
SwedishParlamentet har talat och har för avsikt att fylla sin funktion jämsides er.
Our Parliament has spoken, and it intends to play its role alongside yourselves.
SwedishI detta avseende har arbetsmarknadens parter en särskilt viktig funktion att fylla.
In this respect, the social partners have an especially important role to play.
SwedishDärför säger jag ja till detta institut, men det måste fylla ett verkligt syfte.
I therefore say yes to this Institute, but it must serve a genuine purpose.
SwedishJag tror också att teknikplattformarna kommer att fylla en mycket bra funktion.
I also think that the technology platforms will serve a very useful purpose.
SwedishVi måste dock då ha tillräckligt med personal för att kunna fylla en sådan funktion.
But then we must enough staff at our disposal to give this role some substance.
SwedishKommissionen måste ges möjlighet att fylla en viktig funktion i detta avseende.
The Commission must be capable of playing an important role in this respect.
SwedishJag anser att den bör fortsätta att fylla sin uppgift - och göra det på riktigt.
I believe that it must continue to carry out its task, and do so genuinely.
SwedishDen checklista som jordbrukarna ska fylla i är mycket lång och svårförståelig.
The checklist with which farmers are required to comply is very long and confusing.
SwedishDet innebär dock inte att krisen är över, och vi har viktig uppgift att fylla.
However, that is not the end of the crisis, and we have important work to do.
SwedishIdrotten har emellertid en mycket stor uppgift att fylla i dagens samhällsstruktur.
And yet sport has many very important functions to perform in today's society.
SwedishMan skall fylla underskottet med import, vilket är ett barnsligt enkelt förslag.
Imports will make up the shortfall; it is a childishly simple proposition.
SwedishDet är glädjande att kommissionen vill fylla ett tomrum med sitt förslag.
The Commission's proposal seeks to close a loophole, and that is to be welcomed.
SwedishSlutligen, ärade ledamöter, måste medierna fylla en viktig roll i denna uppgift.
Finally, ladies and gentlemen, the media must also play an important role in this task.