How to write a letter in English

Swedish-English translation for "gå sönder"

 

"gå sönder" English translation

Results: 1-22 of 22

gå sönder {verb}

gå sönder {vb} (also: erkänna, utföra, ge, räcka)

gå sönder {vb} (also: svika, dämpa, försvaga, göra slut på)

Barometrar kan sönder och läcka så att kvicksilvret ändå hamnar i naturen.

Barometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.

På maskinen finns en massa kontrollampor som varnar oss och talar om att i fall en lampa lyser rött är det något fel och då måste man genast ingripa för att inte maskinen skall sönder.

The machine has a great number of warning lights; if one of these lights red, it tells us that there is something wrong and that we must intervene immediately if the machine is not to break down.

gå sönder {vb} (also: spränga, sprängas, spricka, brista)

gå sönder {vb} [electr.]

to blow [blew|blown] {vb} [electr.]

gå sönder {vb} (also: rusa, slita, slita av, slita sönder)

gå sönder {vb} (also: slå, slå ned, krossa, ha sönder)

to smash {vb}

gå sönder {vb} (also: bryta loss, slå sönder, tälja, flisa)

gå sönder {vb} (also: falla i bitar)

gå sönder {vb} (also: rasa, gå i bitar)

gå sönder {vb} (also: dela ut, tillkännage, meddela, sända ut)

gå sönder {vb} (also: analysera, krossa, få ett sammanbrott, bryta ihop)

På maskinen finns en massa kontrollampor som varnar oss och talar om att i fall en lampa lyser rött är det något fel och då måste man genast ingripa för att inte maskinen skall sönder.

The machine has a great number of warning lights; if one of these lights red, it tells us that there is something wrong and that we must intervene immediately if the machine is not to break down.

gå sönder {vb} (also: tuppa av)

gå sönder {vb} (also: gå med på, ge vika, svikta, brista)

gå sönder {vb} (also: slå in, slå sönder, tryckas sönder, slå hål på)

 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "gå sönder":

 

Similar translations

Similar translations for "gå sönder" in English

 

Context sentences

Context sentences for "gå sönder" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Barometrar kan sönder och läcka så att kvicksilvret ändå hamnar i naturen.

Barometers may break or leak, so that mercury ends up in the environment anyway.

Herr Barnier! Ni använde metaforen med en termometer och sade att den inte får sönder.

Mr Barnier, you have just used the metaphor of a thermometer and said that it must not be broken.

Alla vi i Europaparlamentet och rådet måste verkligen bemöda oss om att den här kuben inte ska sönder.

All of us in the European Parliament and in the Council have to take great care to keep this cube together.

Om den skulle sönder har man inga fler.

If it broke, we would be left with nothing.

(EN) Herr talman! Jag vill fråga min kollega hur många kärnkraftverk som måste sönder innan hon tycker att det räcker?

Mr President, I would like to ask my colleague how many nuclear plants have to go down before she says that it is enough.

Mitt hus kommer att sönder!

My house is going to collapse!
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: plug-in hybrid, moisturizer, loggerhead turtle, Institute for Language and Folklore, clarity

Similar words

fysionomi · fysioterapi · fysisk · fysiska · fysiskt · fytoplankton · G · G-klav ·  · gå...djupt · gå-sönder · gabardintyg · gabbro · gabelförsedd · Gabon · Gaborone  · gäcka · gäckad · gäckande · gäckas · gäckeri

More translations in the bab.la Russian-English dictionary.