Definition

huvudbry
tankemöda i syfte att lösa problem e.d.

Search for the most beautiful word
Sardinia
amp

VOTE NOW

Swedish-English translation for "huvudbry"

 

"huvudbry" English translation

Results: 1-9 of 9

huvudbry {noun}

headache {noun} [fig.]

skriftlig. - Eva-Britt Svenssons betänkande skapade en hel del huvudbry inför omröstningen.

in writing. - (SV) Mrs Svensson's report created quite a major headache before the vote.

Det är troligtvis den övergripande fråga som ger oss störst huvudbry.

That is probably the overall issue giving us the greatest headache.

   – Herr talman! Iran förblir ett stort huvudbry för EU och för vår allierade, Förenta staterna.

   Madam President, Iran remains a major headache for the EU and for our ally, the United States.

Det är i synnerhet de otillfredsställande bestämmelsernas prejudicerande effekt i förbindelserna med andra handelspartner som vållar vissa medlemsstater huvudbry.

What is a particular headache for some Member States is that unsatisfactory rules might create a precedent for relations with other trade partners.

Jag tänker förstås också på andra problem som behöver lösas, det vill säga problemen i samband med upphovsrätt - som är ett riktigt huvudbry - och vetenskaplig information.

I am also naturally thinking of other problems that need to be resolved, namely those relating to copyright - which is a real headache - and to scientific information.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Context sentences

Context sentences for "huvudbry" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Mitt största huvudbry är att vi bör undvika att upprepa tidigare misstag.

My main concern is that we should prevent past mistakes from being repeated.

Våra hårt pressade jordbrukare kommer utan tvivel att ställas inför ännu mer byråkratiskt huvudbry.

Undoubtedly, our hard-pressed farmers will be faced with yet more bureaucratic headaches.

skriftlig. - Roures betänkande orsakade en hel del huvudbry.

in writing. - (SV) Mrs Roure's report gave rise to much head-scratching.

Mitt största huvudbry är att vi bör undvika att upprepa tidigare misstag.

All this makes these regions less attractive to tourists.

Detta är till mycket stor fördel för patienterna men ger samtidigt de ansvariga för hälso- och sjukvårdsbudgetarna förnyad anledning till huvudbry.

That gives great opportunities for patients; it also brings new headaches for the managers of health budgets.

Men den principiellt positiva bedömningen av det tysk-franska enandet inför EU: s utvidgning ger mig lite huvudbry.

However, although I fundamentally view the Franco-German unity that has emerged in the run-up to enlargement as a good thing, it does raise some issues for me.

Men den principiellt positiva bedömningen av det tysk-franska enandet inför EU:s utvidgning ger mig lite huvudbry.

However, although I fundamentally view the Franco-German unity that has emerged in the run-up to enlargement as a good thing, it does raise some issues for me.

Om vi inte står upp mot utmaningen och inte visar detta inför vår allmänhet, kan vi inte sedan klandra dem för att reagera med fruktan och huvudbry över det som sker i den globala ekonomin.

If we do not rise to that challenge and do not set that out to our public, we cannot blame them subsequently for reacting with fear and mystification to what is taking place in the global economy.
 

Definition of huvudbry in Swedish

huvudbry [hu`v- äv. huv`-] {subst.}[huvudbryet äv. huvudbryt]
Orled: huvud--bry-et
tankemöda i syfte att lösa problem e.d.: sista talet vållade honom en del huvudbry
Bet. nyans: om ngt som orsakar tankemöda, problem e.d.: de saknade pengarna var ett svårt huvudbry för henne
Hist.: sedan 1686; i bet. 'möda, besvär; oro'
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

Moreover bab.la provides the English-Turkish dictionary for more translations.