Synonyms

hybrid: blandras

hybrid: intercrossed · crossbreed · cross

more (5)

Definition

hybrid
växt eller djur som uppkommit genom korsning mellan represe...

Got time to kill?

Try our Hangman game

Swedish-English translation for "hybrid"

 

"hybrid" English translation

Results: 1-31 of 31

hybrid {noun}

hybrid {comm. gen.} (also: korsning, blandning, mellanting)

hybrid {noun}

Hybrid laser-MIG-svetsning av höghållfasta stål för 10 olika industriella applikationer.

Hybrid laser-MIG welding of high strength steel for 10 different industrial heavy section applications.

Det är en hybrid med en elmotor som gemenskapsmetod och en dieselmotor som mellanstatlig metod.

It is a hybrid with an electric engine of Community method and a diesel engine of intergovernmental method.

Tack vare detta fick vi se en sjuprocentig ökning av efterfrågan på hybrid- och elbilar inom EU under 2009.

As a result, in the European Union in 2009, a 7% increase was seen in demand for hybrid or electric vehicles.

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid " European talking-shops ".

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid "European talking-shops" .

hybrid {comm. gen.} (also: blandform)

bastard {noun}

hybrid {comm. gen.} (also: korsning, blandras)

crossbreed {noun}

hybrid- {adjective}

hybrid- {adj.} (also: bland-)

hybrid {adj.}

Hybrid laser-MIG-svetsning av höghållfasta stål för 10 olika industriella applikationer.

Hybrid laser-MIG welding of high strength steel for 10 different industrial heavy section applications.

Det är en hybrid med en elmotor som gemenskapsmetod och en dieselmotor som mellanstatlig metod.

It is a hybrid with an electric engine of Community method and a diesel engine of intergovernmental method.

Tack vare detta fick vi se en sjuprocentig ökning av efterfrågan på hybrid- och elbilar inom EU under 2009.

As a result, in the European Union in 2009, a 7% increase was seen in demand for hybrid or electric vehicles.

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid " European talking-shops ".

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid "European talking-shops" .

hybrid {noun}

hybrid {comm. gen.}

hybrid {noun} (also: crossbreed, bastard)

Hybrid laser-MIG-svetsning av höghållfasta stål för 10 olika industriella applikationer.

Hybrid laser-MIG welding of high strength steel for 10 different industrial heavy section applications.

Det är en hybrid med en elmotor som gemenskapsmetod och en dieselmotor som mellanstatlig metod.

It is a hybrid with an electric engine of Community method and a diesel engine of intergovernmental method.

Tack vare detta fick vi se en sjuprocentig ökning av efterfrågan på hybrid- och elbilar inom EU under 2009.

As a result, in the European Union in 2009, a 7% increase was seen in demand for hybrid or electric vehicles.

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid " European talking-shops ".

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid "European talking-shops" .

korsning {comm. gen.}

hybrid {noun} (also: cross, crossbreed, crossover, carrefour)

blandning {comm. gen.}

hybrid {noun} (also: mixture, mix, cross, compound)
hybrid {noun} (also: halfway house)

bastard {comm. gen.} [biol.]

hybrid {noun} [biol.]

hybridform {comm. gen.} [ling.]

hybrid {noun} [ling.]

hybridord {n} [ling.]

hybrid {noun} [ling.]

hybridbil {comm. gen.} [autom.]

hybrid {noun} [autom.] (also: hybrid car)

hybrid {adjective}

hybrid- {adj.}

hybrid {adj.}

Hybrid laser-MIG-svetsning av höghållfasta stål för 10 olika industriella applikationer.

Hybrid laser-MIG welding of high strength steel for 10 different industrial heavy section applications.

Det är en hybrid med en elmotor som gemenskapsmetod och en dieselmotor som mellanstatlig metod.

It is a hybrid with an electric engine of Community method and a diesel engine of intergovernmental method.

Tack vare detta fick vi se en sjuprocentig ökning av efterfrågan på hybrid- och elbilar inom EU under 2009.

As a result, in the European Union in 2009, a 7% increase was seen in demand for hybrid or electric vehicles.

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid " European talking-shops ".

Det första min politiska grupp vill säga om det här är att det ännu en gång bildas ytterligare en hybrid europeisk diskussionsklubb.

My political group would firstly like to state that this dialogue is the latest in a long line of hybrid "European talking-shops" .

bland- {adj.}

hybrid {adj.} (also: mixed)
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Synonyms

Synonyms (Swedish) for "hybrid":

Synonyms (English) for "hybrid":

 

Similar translations

Similar translations for "hybrid" in English

 

Context sentences

Context sentences for "hybrid" in English

These sentences come from external sources and may not be accurate. bab.la is not responsible for their content. Read more here.

Berget har nedkommit och frambringat en byråkratisk hybrid.

The mountain has laboured and brought forth a bureaucratic chimera.

"Det är tillräckligt bekant, att kombination av gammal rysk teknologi med ny västlig sådan skulle åstadkomma en hybrid, vilket skulle utgöra en stor säkerhetsrisk för framtiden.

It is well known that the juxtaposition of old Russian and new Western technologies would produce a hermaphrodite system, which would be a major safety risk for the future.

" Det är tillräckligt bekant, att kombination av gammal rysk teknologi med ny västlig sådan skulle åstadkomma en hybrid, vilket skulle utgöra en stor säkerhetsrisk för framtiden.

It is well known that the juxtaposition of old Russian and new Western technologies would produce a hermaphrodite system, which would be a major safety risk for the future.
 

Definition of hybrid in Swedish

hybri´d {subst.}[hybriden hybrider]
Orled: hybr-id-en
växt eller djur som uppkommit genom korsning mellan representanter för två helt skilda arter om individ el. om den nya arten <biol.>: hybridbildning; hybridform; orkidéhybrid; mulåsnan är en hybrid mellan en hästhingst och ett åsnesto; en hybrid är ofta steril
Bet. nyans: utvidgat och överfört blandning: boken är en hybrid mellan roman och drama
Konstr.: en hybrid (mellan ngra), en hybrid (av ngra)
Hist.: sedan 1858; av fra. hybride med samma bet.; av lat. hybrida 'bastard'; ev. till grek. hybris,
hybri´d adj., neutr. undviks
Orled: hybr-id
som uppkommit genom korsning mellan representanter för två helt skilda arter om växt el. djur: hybrida arter
Bet. nyans: utvidgat och överfört: en sällsam och hybrid dekor
Hist.: sedan 1814
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing, wellbeing

Similar words

In the English-Chinese dictionary you will find more translations.