Swedish-English translation for "iakttagelseförmåga"

SV iakttagelseförmåga English translation

iakttagelseförmåga {comm. gen.}

SV iakttagelseförmåga
play_circle_outline
{common gender}

iakttagelseförmåga (also: anmärkning, erfarenhet, yttrande, iakttagelse)
(Skratt och kommentarer) Ni vet att ett av kraven för att vara talman för denna kammare är att man måste ha en mycket god iakttagelseförmåga.
(Laughter and comments) You know that presiding over this House requires acute observation skills.
iakttagelseförmåga (also: uppfattning, uppfattningsförmåga, insikt)
Låt mig slutligen betona att allmänhetens iakttagelseförmåga är oerhört viktig.
Finally, let me stress that public perception is extremely important.