bab.la Language World Cup 2016

KL
VS
SL
Asavakkit ljubim te 

Vote for your favourite language!

Swedish-English translation for "iakttagelseförmåga"

 

"iakttagelseförmåga" English translation

Results: 1-2 of 2

iakttagelseförmåga {noun}

iakttagelseförmåga {comm. gen.} (also: insikt, uppfattning, uppfattningsförmåga)

perception {noun}

Låt mig slutligen betona att allmänhetens iakttagelseförmåga är oerhört viktig.

Finally, let me stress that public perception is extremely important.

iakttagelseförmåga {comm. gen.} (also: erfarenhet, anmärkning, yttrande, iakttagande)

observation {noun}

(Skratt och kommentarer) Ni vet att ett av kraven för att vara talman för denna kammare är att man måste ha en mycket god iakttagelseförmåga.

(Laughter and comments) You know that presiding over this House requires acute observation skills.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: dispatcher, stunted, manufactured, power outlet, future

Similar words

I · iaf · iakta · iaktagande · iaktta · iakttaga · iakttagande · iakttagare · iakttagbar · iakttagelse · iakttagelseförmåga · iakttagen · ianspråkstagande · IAU · iberisk · ibland · IBM · ichnologi · icing · icke · icke-albanska

More translations in the English-Chinese dictionary.