bab.la Language World Cup 2014

PT
VS
CN
Eu te amo 我愛你

Vote for your favourite language!

Swedish-English translation for "iakttagelseförmåga"

 

"iakttagelseförmåga" English translation

Results: 1-2 of 2

iakttagelseförmåga {noun}

iakttagelseförmåga {noun} (also: erfarenhet, anmärkning, yttrande, iakttagande)

observation {noun}

(Skratt och kommentarer) Ni vet att ett av kraven för att vara talman för denna kammare är att man måste ha en mycket god iakttagelseförmåga.

(Laughter and comments) You know that presiding over this House requires acute observation skills.

iakttagelseförmåga {noun} (also: uppfattning, insikt, uppfattningsförmåga)

perception {noun}

Låt mig slutligen betona att allmänhetens iakttagelseförmåga är oerhört viktig.

Finally, let me stress that public perception is extremely important.
Is a certain translation missing here? Let us know or submit your own translation below.
 

Suggest new Swedish to English translation

Did you search the Swedish-English dictionary and not find the expression you were looking for? Perhaps there is a Swedish to English translation missing? In the fields below you can suggest new entries to the dictionary for Swedish to English.

SwedishSwedish

Latest word suggestions by users: corporate governance, sheltered housing, after-market, in irons, CO2 fire extinguisher

Similar words

I · iaf · iakta · iaktagande · iaktta · iakttaga · iakttagande · iakttagare · iakttagbar · iakttagelse · iakttagelseförmåga · iakttagen · ianspråkstagande · IAU · ibland · IBM · ichnologi · icke · icke-albanska · icke-anmärkningsvärt · icke-anslutande

More translations in the Turkish-English dictionary.